Top 10 thông tư mỗi nhất của bộ giáo dục 2022 2022

Top 1: Thông tư 05/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 33/2017/TT ... - LuatVietnam

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 187 lượt đánh giá
Tóm tắt: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _________ Số: 05/2022/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________ Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2022 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa; tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa ban hành kèm theo Thông tư số 33/2017/ TT-BGDĐT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ G
Khớp với kết quả tìm kiếm: 19 thg 3, 2022 — Ngày 19/3/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ... hoạt động giáo dục còn lại; mỗi bài học được dạy thực nghiệm ít nhất 02 (hai) ... ...

Top 2: Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT ... - LuatVietnam

Tác giả: luatvietnam.vn - Nhận 227 lượt đánh giá
Tóm tắt: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _______ Số: 04/2022/TT-BGDĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________ Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022 THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm
Khớp với kết quả tìm kiếm: 4 thg 3, 2022 — Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, ... Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Nội vụ tại Công văn số ... ...

Top 3: Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 35/2020/TT ... - Hoatieu.vn

Tác giả: hoatieu.vn - Nhận 140 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Ngày 4/3 năm 2022 Bộ giáo dục đào tạo đã ban hành Thông tư số ... Theo đó, từ ngày 19/4/2022, mỗi giảng viên sẽ chỉ cần 01 loại chứng chỉ bồi dưỡng chức ... ...

Top 4: Top 10 thông tư mới nhất của bộ giáo dục 2022 2022 - boxhoidap.com

Tác giả: boxhoidap.com - Nhận 163 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trường THCS Kiến Hưng công khai thông tin năm học 2021-2022 (Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục ... ...

Top 5: Quyết định 426/QĐ-BGDĐT 2022 công bố văn bản hết hiệu lực thuộc ...

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 236 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 28 thg 1, 2022 — Quy định đạt chuẩn trình độ đào tạo tại điểm a khoản 1 Điều 5. Thông tư số 29/2021/TT-BGDĐT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ... ...

Top 6: Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học

Tác giả: thuvienphapluat.vn - Nhận 215 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: 14 thg 1, 2022 — - Cổng TTĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Lưu: VT, PC, HTQT(15b). KT. BỘ TRƯỞNG ...

Top 7: Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tác giả: vanban.chinhphu.vn - Nhận 125 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tư số 04/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ ... ...

Top 8: Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tác giả: vanban.chinhphu.vn - Nhận 149 lượt đánh giá
Khớp với kết quả tìm kiếm: Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình ... ...

Top 9: Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT của Bộ giáo dục ban hành ngày 14/1/2022

Tác giả: luatsux.vn - Nhận 166 lượt đánh giá
Tóm tắt: Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT về Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thuộc tính văn bản Số hiệu:01/2022/TT-BGDĐTLoại văn bản:Thông tưNơi ban hành:Bộ Giáo dục và Đào tạoNgười ký:Nguyễn Văn PhúcNgày ban hành:14/01/2022Ngày hiệu lực:Đã biếtNgày công báo:Đang cập nhậtSố công báo:Đang cập nhậtTình trạng:Đã biếtTóm tắt văn bản CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC(Kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưở
Khớp với kết quả tìm kiếm: 26 thg 1, 2022 — Thông tư 01/2022/TT-BGDĐT về Chương trình đào tạo nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục ban hành, xem trước và tải xuống thông ... ...

Top 10: Cập nhật công văn mới nhất của bộ giáo dục 2022

Tác giả: accgroup.vn - Nhận 118 lượt đánh giá
Tóm tắt: Cập nhật công văn mới nhất của bộ giáo dục 2022 Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022. Vậy nội dung công văn đó là gì? Sau đây, ACC xin cập nhật chi tiết nội dung công văn mới nhất của Bộ Giáo dục 2022 như sau:Kính gửi:– Các Sở Giáo dục và Đào tạo1;– Các trường trung học phổ thông trực thuộc. Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường lối
Khớp với kết quả tìm kiếm: 24 thg 1, 2022 — – Các trường trung học phổ thông trực thuộc. Năm học 2021-2022, ngành Giáo dục tiếp tục tăng cường quán triệt thực hiện các chủ trương, đường ... ...