Trong các câu tục ngữ sau, câu nào có ý nghĩa trái ngược với câu Uống nước nhớ nguồn

trong câu tục ngữ sau đây câu nào có ý nghĩa trái ngược vs câu còn lại A . uống nước nhớ nguồn B. Ăn cháo đái bát C. ăn qua nhớ kẻ trồng cây D. uống nước nhớ nguời đào giếng

Video liên quan