Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

Với giải Câu 1 trang 67 Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 7 giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Toán 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Toán lớp 6 Bài tập cuối chương 7 - Chân trời sáng tạo

Câu 1 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát các chữ cái H A N O I và xác định đúng, sai cho các phát biểu sau:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.

b) Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng.

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

e) Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Lời giải:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là phát biểu đúng.

Trục đối xứng và tâm đối xứng của chữ H được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

b) Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng là phát biểu đúng.

Trục đối xứng của chữ A được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng là phát biểu sai. Vì chữ N không có trục đối xứng và có tâm đối xứng.

Trục đối xứng của chữ N được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng là phát biểu đúng.

Trục đối xứng và tâm đối xứng của chữ O được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

e) Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng là phát biểu sai.

Vì chữ I là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Trục đối xứng và tâm đối xứng của chữ I được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

Vậy trong các phát biểu trên, các phát biểu a), b), d) đúng. Phát biểu c), e) sai.

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Bài 1 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Các đường nét đứt ở mỗi hình bên dưới có phải là trục đối xứng không...

Bài 2 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy vẽ các hình sau vào vở rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường...

Bài 3 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng...

Bài 4 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Hình nào sau đây có trục đối xứng...

Bài 5 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất, ở giữa họ có một dãy các số và dấu...

Bài 6 trang 68 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy tìm dụng cụ học tập có tính đối xứng...

Với giải Câu 1 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2 sách Chân trời sáng tạo được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp bạn biết cách làm bài tập môn Toán 6.

Câu 1 trang 67 Toán lớp 6 Tập 2: Quan sát các chữ cái H A N O I và xác định đúng, sai cho các phát biểu sau:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng.

b) Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng.

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

e) Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng.

Lời giải:

a) Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng là phát biểu đúng.

Trục đối xứng và tâm đối xứng của chữ H được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

b) Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng là phát biểu đúng.

Trục đối xứng của chữ A được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

c) Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng là phát biểu sai. Vì chữ N không có trục đối xứng và có tâm đối xứng.

Trục đối xứng của chữ N được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

d) Chữ O là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng là phát biểu đúng.

Trục đối xứng và tâm đối xứng của chữ O được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

e) Chữ I là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng là phát biểu sai.

Vì chữ I là hình vừa có trục đối xứng vừa có tâm đối xứng.

Trục đối xứng và tâm đối xứng của chữ I được biểu diễn như hình vẽ.

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

Vậy trong các phát biểu trên, các phát biểu a), b), d) đúng. Phát biểu c), e) sai.

Hãy luôn nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu trả lời hữu ích nhé!

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

 • TanjroKamaDo
 • Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng
 • 08/05/2021

 • Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng
  Cảm ơn 1
 • Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng
  Báo vi phạm


Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng
Đặt câu hỏi

Giải bài 5 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

Quảng cáo

Đề bài

Chữ cái nào sau đây có tâm đối xứng:

a) H A N O I;

b) N I N H B I N H;

c) C A M A U.

Lời giải chi tiết

Các chữ cái H, N, O, I có tâm đối xứng. Các chữ cái còn lại không có tâm đối xứng.

Bài tiếp theo

Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng

 • Giải bài 6 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

  Tìm vật dụng trong nhà em có tâm đối xứng.

 • Giải bài 7 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

  Tìm các dụng cụ lao động có trục đối xứng

 • Giải bài 4 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

  Vẽ hình 6 cạnh có trục đối xứng, không có tâm đối xứng

 • Giải bài 3 trang 75 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

  Vẽ hình 6 cạnh có tâm đối xứng, không có trục đối xứng

 • Giải bài 2 trang 74 sách bài tập Toán 6 - Chân trời sáng tạo Tập 2

  Vẽ thêm để được hình có tâm đối xứng là các điểm cho sẵn

Quảng cáo

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Chân trời sáng tạo - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trong các chữ cái HANOI có bao nhiêu chữ cái có trục đối xứng