Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

I. Trùng biến hình

- Là đại diện của lớp Trùng chân giả.

-Sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi chúng nổi lẫn vào lớp váng trên các mặt ao hồ.

- Kích thước nhỏ thay đổi từ 0.01mm – 0.05mm, chỉ nhìn thấy dưới kính hiển vi.

1.Cấu tạo và di chuyển

-Cấu tạo:

Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

+ Được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất.

+ Cơ thể gồm: một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân.

-Di chuyển: nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả\(\rightarrow\)cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng.

2.Dinh dưỡng

Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

Trùng biến hình dinh dưỡng bằng cách bắt mồi và tiêu hóa mồi. Được thực hiện qua 4 bước:

+ Bước 1: Khi chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vun hữu cơ, …).

+ Bước 2: Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.

+ Bước 3: Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.

+ Bước 4: Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa nhờ dịch tiêu hóa.

\(\rightarrow\)Hình thức tiêu hóa là nội bào vì thức ăn được tiêu hóa bên trong tế bào.

-Bài tiết:

+ Nước thừa được tập trung về một chỗ gọi là không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài.

+ Chất thải được loại ra ngoài ở bất kì vị trí nào trên cơ thể.

-Hô hấp: trao đổi khí (lấy O2, thải CO2) thực hiện qua bề mặt cơ thể.

3. Sinh sản

-Sinh sản vô tính: bằng cách phân đôi cơ thể theo mọi hướng khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ, …).

Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

Hình thức dinh dưỡng của trùng biến hình là

A. Tự dưỡng

B. Dị dưỡng

Đáp án chính xác

C. Tự dưỡng và dị dưỡng

D. Kí sinh

Xem lời giải

Lý thuyết trùng biến hình

I - TRÙNG BIẾN HÌNH

- Trùng biến hình là đại diện tiêu biểu của lớp Trùng chân giả. Chúng sống ở mặt bùn trong các ao tù hay các hồ nước lặng. Đôi khi, chúng nổi lẫn vào lớp váng trên các mặt ao, hồ. Có thể thu thập mẫu trùng biến hình để quan sát dưới kính hiển vi. Kích thước chúng thay đổi từ 0,01mm đến 0,05mm.

1. Cấu tạo và di chuyển

- Trùng biến hình được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất. Cơ thể chúng gồm một khối chất nguyên sinh lỏng và nhân (hình 5.1). Trùng biến hình di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả. Vì thế cơ thể chúng luôn biến đổi hình dạng.

2. Dinh dưỡng

- Hình 5.2 vẽ lại 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hoá mồi. Quá trình đó được trình bày bằng; 4 câu ngắn, sắp xếp theo trình tự chưa hợp lí dưới đây :

- Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ...).

- Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi.

- Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh.

- Không bào tiêu hoá tạo thành bao lấy mồi, tiêu hoá mồi nhờ dịch tiêu hoá.

Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

Thức ăn được tiêu hoá trong tế bào gọi là tiêu hoá nội bào.

- trao đổi khí (lấy ôxi, thải CO2) thực hiện qua bề mặt cơ thể. Nước thừa được tập trung về một chỗ gọi là không bào co bóp rồi chuyển ra ngoài. Chất thải được loại ra ở vị trí bất kì trên cơ thể.

3. Sinh sản

Khi gặp điều kiện thuận lợi (về thức ăn, nhiệt độ...), trùng biến hình sinh sản theo hình thức phân đôi.

Sơ đồ tư duy Trùng biến hình và trùng giày:

Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

Loigiaihay.com

 • Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

  Lý thuyết trùng giày

  Trùng giày là đại diện của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng giày đã phân hoá thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định.

 • Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

  Hãy quan sát hình 5.2, ghi số thứ tự vào các chỗ trống theo thứ tự đúng với hoạt động bắt mồi của trùng biến hình.

  Hình 5.2 vẽ lại 4 giai đoạn trùng biến hình bắt mồi và tiêu hóa mồi. Quá trình đó được trình bày bằng 4 câu ngắn, sắp xếp theo trình tự chưa hợp lí dưới đây:

 • Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

  Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng)...

  Quan sát hình 5.1 và 5.3 thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: - Nhân trùng giày có gì khác với nhân trùng biến hình (về số lượng và hình dạng) - Không bào co bóp của trùng giày và trùng biến hình khác nhau như thế nào (về cấu tạo, số lượng, vị trí) - Tiêu hóa ở trùng giày khác với trùng biến hình như thế nào (về cách lấy thức ăn, quá trình tiêu hóa và thải bã)

 • Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

  Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 7

  Trùng biến hình sổng ở đâu và di chuyển, bắt mồi, tiêu hoá mồi như thế nào ?

 • Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

  Bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7

  Giải bài 2 trang 22 SGK Sinh học 7. Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá và thải bã như thế nào?

 • Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

  So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

  So sánh đặc điểm sống của thằn lằn bóng đuôi dài với ếch đồng.

 • Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

  Lý thuyết đa dạng và đặc điểm chung của lớp chim

  Hiện nay lớp chim được biết khoảng 9 600 loài được xếp trong 27 bộ. ở Việt Nam đã phát hiện 830 loài.

 • Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

  Hãy nêu các hình thức di chuyển của chim. Hãy nêu những tập tính kiếm ăn và sinh sản của chim.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 148 SGK Sinh học 7. Hãy nêu các hình thức di chuyển của chim. Hãy nêu những tập tính kiếm ăn và sinh sản của chim.

 • Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào

  Nêu đặc điểm chung của bò sát.

  Nêu đặc điểm chung của bò sát.

I.Trùng giày

Trùng giày là đại diện của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng giày đã phân hóa thành nhiều bộ phận, mỗi bộ phận đảm nhận chức năng sống nhất định.

1. Cấu tạo và di chuyển

- Phần giữa cơ thể là bộ nhân gồm: nhân lớn và nhân nhỏ. Nửa trước và nửa sau đều có 1 không bào co bóp hình hoa thị, ở vị trí cố định. Chỗ lõm của cơ thể là rãnh miệng, cuối rãnh miệng có lỗ miệng và hầu.

- Trùng giày di chuyển theo kiểu vừa tiến vừa xoay nhờ các lông bơi.

2. Dinh dưỡng

Thức ăn (gồm vi khuẩn, vụn hữu cơ…) được lông bơi dồn về lỗ miệng. Thức ăn qua miệng và hầu được vo thành viên trong không bào tiêu hóa. Sau đó không bào tiêu hóa rời hầu di chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định. Enzim tiêu hóa biến thức ăn thành chất lỏng thấm vào chất nguyên sinh. Chất bã được thải ra ngoài qua lỗ thoát ở thành cơ thể.

3. Sinh sản

Trùng giày có 2 cách sinh sản là sinh sản vô tính phân đôi theo chiều ngang và sinh sản hữu tính hay còn gọi là tiếp hợp.

II. So sánh trùng biến hình và trùng giày

1. Giống nhau:

- Trùng biến hình và trùng giày đều là động vật đơn bào, thuộc nhóm động vật nguyên sinh.

- Cơ thể của trùng biến hình và trùng giày đều không có hạt diệp lục

- Cả trùng biến hình và trùng giày đều dị dưỡng.

2. Khác nhau:

Đặc điểm

Trùng biến hình

Trùng giày

Thuộc lớp Lớp trùng chân giả Lớp trùng cỏ
Hình dạng cơ thể Cơ thể có hình dạng không ổn định Có hình dạng giống đế giày, nên được gọi là trùng giày.
Di chuyển Di chuyển trong nước nhờ các chân giả Di chuyển trong nước nhờ các lông bơi phủ ngoài cơ thể
Số lượng nhân Chỉ có 1 nhân lớn Có tới 2 nhân: 1 nhân lớn, 1 nhân nhỏ
Cách lấy thức ăn (bắt mồi) Trùng biến hình lấy thức ăn bằng cách sử dụng chân giả Trùng giày lấy thức ăn nhờ các lông bơi đưa vào miệng
Tiêu hóa thức ăn Tiêu hóa thức ăn nhờ dịch tiêu hóa Tiêu hóa thức ăn nhờ không bào tiêu hóa và enzim
Bài tiết Bài tiết ở bất kì vị trí nào của cơ thể Bài tiết qua lỗ thoát ở thành cơ thể
Sinh sản Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi theo chiều ngang hoặc sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp.

Mục lục

 • 1 Sinh sống
 • 2 Cấu tạo và di chuyển
 • 3 Dinh dưỡng
 • 4 Sinh sản
 • 5 Bộ sưu tập video
 • 6 Tham khảo

Sinh sốngSửa đổi

Trùng biến hình sống ở các vũng bùn, hồ tù, hồ nước lặng, trùng biến hình là cơ thể đơn bào.

Cấu tạo và di chuyểnSửa đổi

Trùng biến hình được coi như một cơ thể đơn bào đơn giản nhất, kém tiến hóa nhất trong tất cả các động vật nguyên sinh. Cơ thể trùng biến hình trần gồm một khối chất lỏng nguyên sinh và nhân. Chúng di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả. Vì thế cơ thể trùng biến hình trần luôn biến đổi hình dạng.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Trùng biến hình dinh dưỡng như thế nào