trying for a girl là gì - Nghĩa của từ trying for a girl

trying for a girl có nghĩa là

Biểu hiện cho biết khi tạo ra một khuôn mặt hẻo lánh trong khi cố gắng vượt qua rắm lớn, như thể cố gắng sinh con

Thí dụ

Guy 1 (mặt ngắt)
Guy 2: Anh bạn, có gì với khuôn mặt?
Guy 1: Ồ, chỉ cố gắng cho một cô gái .. (đánh rắm) thật là cứu trợ!Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều!

trying for a girl có nghĩa là

lemme fuck u

Thí dụ

Guy 1 (mặt ngắt)
Guy 2: Anh bạn, có gì với khuôn mặt?

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết trying for a girl là gì - Nghĩa của từ trying for a girl