Từ các số 1 2 3 4 5 có thể lấp được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số chẵn?

Đáp án C

Gọi số tự nhiên cần lập có dạng abc¯a,b,c∈0;1;2;3;4;5;6;a≠0 

Bài toán không yêu cầu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Chọn c = {0;2;4;6} có 4 cách chọn, chọn a≠0 có 6 cách chọn và chọn b có 7 cách chọn.

Theo quy tắc nhân có: 4.6.7 = 168 số.

Lời giải chi tiết:

Gọi số cần tìm là \(\overline {abcd} \)

TH1 : \(d = 0\) thì

\(a\) có 5 cách chọn

\(b\)  có 4 cách chọn

\(c\) có 3 cách chọn

Suy ra có \(1.5.4.3 = 60\) số chẵn có chữ số tận cùng là \(0.\)

TH2 : \(d \in \left\{ {2;4} \right\}\) thì \(d\) có 2 cách chọn

\(a\) có \(4\) cách chọn

\(b\)  có 4 cách chọn

\(c\) có 3 cách chọn

Suy ra có \(2.4.4.3 = 96\) số

Vậy lập được tất cả \(96 + 60 = 156\) số thỏa mãn đề bài.

Chọn A.

Bài 2 trang 10 Toán lớp 10 Tập 2: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lập được bao nhiêu số chẵn: a) Gồm ba chữ số? b) Gồm ba chữ số đôi một khác nhau?

Lời giải:

a) Để lập số chẵn gồm ba chữ số, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.

+ Chọn chữ số hàng đơn vị: có 3 cách chọn (chọn một trong ba chữ số chẵn 2, 4, 6).

+ Chọn chữ số hàng chục: có 7 cách chọn (chọn một trong 7 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

+ Chọn chữ số hàng trăm: có 7 cách chọn (chọn một trong 7 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Vậy có 3 . 7 . 7 = 147 số.

b) Để lập số chẵn gồm ba chữ số đôi một khác nhau, ta thực hiện ba hành động liên tiếp: chọn chữ số hàng đơn vị, chọn chữ số hàng chục và chọn chữ số hàng trăm.

+ Chọn chữ số hàng đơn vị: có 3 cách chọn (chọn một trong ba chữ số chẵn 2, 4, 6).

+ Chọn chữ số hàng chục: có 6 cách chọn (trong 7 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị, còn lại 6 chữ số, chọn một trong 6 chữ số đó).

+ Chọn chữ số hàng trăm: có 5 cách chọn (trong 7 chữ số đã cho, bỏ đi chữ số đã chọn ở hàng đơn vị và hàng chục, còn lại 5 chữ số, chọn một trong 5 chữ số đó).

Vậy có 3 . 6 . 5 = 90 số.

Lời giải bài tập Toán 10 Bài 1: Quy tắc cộng. Quy tắc nhân. Sơ đồ hình cây hay, chi tiết khác:

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 10 Cánh diều hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Từ các số 1 2 3 4 5 có thể lấp được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số chẵn?

Từ các số 1 2 3 4 5 có thể lấp được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số chẵn?

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Lời giải chi tiết:

Nội dung chính Show

Giả sử số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau là: \(\overline {abc} \,\,\left( {a \ne 0} \right)\)

Khi đó,  \(c \in \left\{ {0;2;4;6;8} \right\}\)

+) Nếu \(c = 0\) có 1 cách chọn

\(a\) có 9 cách chọn

\(b\) có 8 cách chọn

\( \Rightarrow \) Có: \(1.9.8 = 72\) (số)

+)  Nếu \(c \in \left\{ {2;4;6;8} \right\}\) có 4 cách chọn

\(a\) có 8 cách chọn

\(b\) có 8 cách chọn

\( \Rightarrow \) Có: \(4.8.8 = 256\) (số)

Vậy, số số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau là: \(72 + 256 = 328\)(số).

Chọn: A

Toán học luôn là một cái gì đó kì bí và vĩ đại, cũng vô cùng say mê và cuốn hút nhiều cuộc đời theo đuổi nó. Để giải đáp câu hỏi "từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau" thì chúng ta cùng tìm lời giải nhé

Nội dung chính Show

  Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau?                                                                        

  A. 12       

  B. 6

  C. 4        

  D. 24        

  Đáp án: A

  Lời giải:

  Gọi số cần tìm có dạng 

  Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau

   Chọn c: có 2 cách Chọn b, a: có 

  Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau

   cách Vậy có 

  Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau

   số

  Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau

  1. Quy tắc cộng

  Quy tắc:

  Một công việc được hoàn thành bởi một trong hai hành động. Nếu hành động này có mm cách thực hiện, hành động kia có n cách thực hiện không trùng với bất kì cách nào của hành động thứ nhất thì công việc đó có m+n cách thực hiện.

  Đặc biệt: Nếu A và B là hai tập hợp hữu hạn không giao nhau thì số phần tử của A∪B bằng tổng số phần tử của A và của B, tức là:

  n(A∪B)=n(A)+n(B)

  Ví dụ: Đi từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh có thể đi bằng ô tô, tàu hỏa, máy bay. Biết có 10 chuyến ô tô, 2 chuyến tàu hỏa và 1 chuyến máy bay có thể vào được TP. Hồ Chí Minh. Số cách có thể đi để vào TP. Hồ Chí Minh từ Hà Nội là:

  Hướng dẫn:

  Có thể bạn quan tâm

  • 180 USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam
  • Nước Việt Nam có bao nhiêu km?
  • Ngày 11 tháng 2 năm 2023 là ngày gì?
  • A của AG là bao nhiêu?
  • Subaru 2023 có Apple CarPlay không?

  Có thể bạn quan tâm

  • 1 lạng cá basa bao nhiêu protein?
  • Có ngày nghỉ lễ nào vào ngày 3 tháng 4 năm 2023 ở Rajasthan không?
  • La phông nhựa 60x60 giá bao nhiêu
  • Một hộp sữa chua có đường bao nhiêu calo?
  • Còn bao nhiêu ngày nữa cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2023?

  Có 3 phương án đi từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh là: ô tô, tàu hỏa, máy bay.

  - Có 10 cách đi bằng ô tô (vì có 10 chuyến).

  - Có 2 cách đi bằng tàu hỏa (vì có 2 chuyến).

  - Có 1 cách đi bằng máy bay (vì có 1 chuyến).

  Vậy có tất cả 10+2+1=13 cách đi từ HN và TP.HCM.

  2. Quy tắc nhân

  Quy tắc:

  Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp. Nếu có mm cách thực hiện hành động thứ nhất và ứng với mỗi cách đó có nn cách thực hiện hành động thứ hai thì có m.n cách hoàn thành công việc.

  Ví dụ: Mai muốn đặt mật khẩu nhà có 4 chữ số. Chữ số đầu tiên là một trong 3 chữ số 1;2;0, chữ số thứ hai là một trong 3 chữ số 6;4;3, chữ số thứ ba là một trong 4 chữ số 9;1;4;6 và chữ số thứ tư là một trong 4 chữ số 8;6;5;4. Có bao nhiêu cách để Mai đặt mật khẩu nhà?

  Hướng dẫn:

  Việc đặt mật khẩu nhà có 4 công đoạn (từ chữ số đầu tiên đến chữ số cuối cùng).

  - Có 3 cách thực hiện công đoạn 1 (ứng với 3 cách chọn chữ số đầu tiên).

  - Có 3 cách thực hiện công đoạn 2 (ứng với 3 cách chọn chữ số thứ hai).

  - Có 4 cách thực hiện công đoạn 3 (ứng với 4 cách chọn chữ số thứ ba).

  - Có 4 cách thực hiện công đoạn 4 (ứng với 4 cách chọn chữ số thứ tư).

  Vậy có tất cả 3.3.4.4=144 cách để Mai đặt mật khẩu nhà.

  3. Bài tập có lời giải

  Từ các số tự nhiên 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác nhau

  Bài 1: Từ các số tự nhiên  0, 1, 2,4, 5, 6, 8  có thể lập được bao nhiêu chữ số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau.

  Hướng dẫn giải

  Gọi số tự nhiên có 4 chữ số là 

  Cách 1: Đếm trực tiếp

  vậy với d # 0 ta có 4.5.5.4 = 400 số

  Có tất cả 120 + 400 = 520 số chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ dãy số 0,1,2,4,5,6,8

  Cách 2: Đếm gián tiếp hay tính phần bù

  Ta gọi :

  A = { Tập hợp các số số tự nhiên có 4 chữ số được tạo bởi dãy số 0,1,2,4,5,6,8}

  B = { Tập hợp các số tự nhiên lẻ có 4 chữ số được tạo bởi dãy số 0,1,2,4,5,6,8}

  C ={ Tập hợp các số tự nhiên chẵn có 4 chữ số được tạo bởi dãy số 0,1,2,4,5,6,8}

  số 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8 nên d thuộc {1,5} vậy d có 2 cách chọn

  ta có a # 0, a # d => a có 5 cách chọn

  Số cách chọn b là 5 cách và số cách chọn c là 4 cách

  Bài 2 Cho tập A = {2,3,4,6,7,8}

  a. Có bao nhiêu tập con chứa số 1 mà không chứa số 5

  b. Có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 5 chữ số không bắt đầu bằng 123

  Hướng dẫn giải

  a. Giả sử tập B =  {2,3,4,6,7,8} không chứa 5

  Gọi C là tập con của A và thỏa mãn đề yêu cầu bài toán bằng số tập con khi và chỉ khi C\{2} là tập con của B. Do đó, số tập con của A thỏa mãn yêu cầu bài toán bằng số tập con của B bằng 26=64

  Từ các số 1 2 3 4 5 có thể lấp được bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số?

  Bình Thiên Vậy từ các chữ số trên ta có thể viết được 40 số chẵn có 3 chữ số.

  Từ các chữ số 1 2 3 4 có thể lấp được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau?

  Sắp xếp 4 số tự nhiên 1, 2, 3, 4 theo thứ tự khác nhau ta sẽ được các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau => Có 4! = 24 số. Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

  Từ các số tự nhiên 1 2 3 4 có thể lấp được bao nhiêu số chẵn có 3 chữ số khác nhau?

  Phương pháp giải: Sử dụng quy tắc cộng và nhân hợp lí. Vậy, số số tự nhiên chẵn gồm 3 chữ số khác nhau là: 72+256=328 72 + 256 = 328 (số).

  Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

  - Xác định số nhỏ nhất và số lớn nhất có 3 chữ số. Nên có 999−100+1=900 999 − 100 + 1 = 900 số tự nhiên có ba chữ số.