Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

Hoạt động 1: Trang 96 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Kết quả có  thể xảy ra là :

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

Hoạt động 2: Trang 96 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Kết quả có  thể xảy ra là :

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

Hoạt động 3: Trang 96 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Kết quả có  thể xảy ra là :

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

Câu hỏi 1: Trang 97 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

a. Phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật là : một chiếc ô tô ; Hai con dê .

b. Trò chơi : Bịt mắt bắt dê .Kết quả của trò chơi là : bắt được dê ; không bắt được dê.

Luyện tập 1: Trang 98 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Kết quả có thể nhận được khi quay là : mất lượt ; mất điểm ; phần thưởng ; may mắn ; 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 .

Tranh luận : Trang 98 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Em đồng í với Vuông 

2. Sự kiện 

Hoạt động 4: Trang 98 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

Cả hai sự kiện đều có thể xảy ra.

Hoạt động 5: Trang 98 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức 

Giải:

a. Sự kiện có xảy ra

b. Sự kiện không xảy ra.

Luyện tập 2: Trang 99 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức

Giải:

(1). Xảy ra

(2) Không xảy ra 

(3) Không xảy ra 

Thử thách nhỏ : Trang 99 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức 

Giải:

Sự kiện Minh thắng không thể xảy ra.

B. Bài tập và hướng dẫn giải

Câu 9.25: Trang 100 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Gieo một con xúc xắc .

a.Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra ;

b.Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện Số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra hay không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.26: Trang 100 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại.

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

a.Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này ;

b. Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra;

c. Nêu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.27: Trang 100 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người chơi chọn một trong sáu số 1,2,3,4,5,6 rồi gieo súc xắc năm lần liên tiếp .Mỗi lần gieo , nếu xuất hiện mặt có số chấm bằng số đã chọn thì được 10 điểm , ngược lại bị trừ 5 điểm . Ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng .

An và Bình cùng chơi , An chọn số 3 và Bình chọn số 4 . Kết quả gieo của An và Bình lần lượt là 2,3,6,4,3 và 4,3,4,5,4 .Hỏi An hay Bình là người thắng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9.28: Trang 100 toán 6 tập 2 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Mai  và Linh cùng chơi, mỗi người gieo một đồng xu liên tiếp 30 lần được kết quả như sau (S : sấp , N : ngửa):

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

Người chơi được một điểm khi có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa .Người nào được nhiều điểm hơn là người thắng.

Sự kiện Mai thắng có xảy ra không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Từ khóa tìm kiếm: Giải sách kết nối tri thức lớp 6, toán 6 tập 2 sách kết nối tri thức, giải tập 2 kết nối tri thức, giải bài Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm sgk toán 6, sách kết nối tri thức NXBGD

[KNTT] Trắc nghiệm Toán 6 bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

Toán lớp 6 Thực hành 1 trang 42 là lời giải bài Tỉ số và tỉ số phần trăm SGK Toán 6 sách Chân trời sáng tạo hướng dẫn chi tiết lời giải giúp cho các em học sinh tham khảo, ôn tập, củng cố kỹ năng giải Toán 6. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Giải Thực hành 1 Toán 6 SGK trang 42

Thực hành 1 (SGK trang 42 Toán 6): Tính tỉ số của hai đại lượng được cho trong các trường hợp sau:

a)

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m và 25 cm;

b) 30 phút và

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
giờ;

c) 0,4 kg và 340 g;

d)

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m và
Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m.

Hướng dẫn giải

- Ta gọi thương trong phép chia số a cho số b (b khác 0) là tỉ số của a và b.

- Tỉ số của a và b kí hiệu là a : b.

- Trong thực hành, người ta thường dùng tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm với kí hiệu % thay cho 1/100.

- Để tính tỉ số phần trăm của hai số a và b, ta nhân a với 100 rồi chia cho b và viết kí hiệu % vào bên phải kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết

Tỉ số của hai đại lượng a và b là a : b = (b ≠ 0; a, b cùng đơn vị đo).

a) Đổi

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m =
Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
. 100 cm = 75 cm.

Tỉ số của hai đại lượng

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m và 25 cm hay tỉ số của 75 cm và 25 cm là:

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

Vậy tỉ số của hai đại lượng

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m và 25 cm là 3.

b)

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
giờ =
Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
. 60 phút = 40 phút;

Tỉ số của hai đại lượng 30 phút và

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
giờ hay tỉ số của 30 phút và 40 phút là:

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

Vậy tỉ số của hai đại lượng 30 phút và

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
giờ là
Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

c) Đổi 0,4 kg = 400 g;

Tỉ số của hai đại lượng 0,4 kg và 340 g hay tỉ số của 400 g và 340 g là:

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

Vậy tỉ số của hai đại lượng 0,4 kg và 340 g là

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

d) Tỉ số của hai đại lượng  

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m và
Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m là:

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

Vậy tỉ số của hai đại lượng  

Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m và
Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42
m là
Vở thực hành Toán 6 Tập 2 Bài 42

-----> Bài liên quan: Giải Toán lớp 6 Bài 4 Tỉ số và tỉ số phần trăm

-----> Câu hỏi tiếp theo:

----------------------------------------

Trên đây là lời giải chi tiết Thực hành 1 Toán lớp 6 trang 42 Tỉ số và tỉ số phần trăm cho các em học sinh tham khảo, nắm được cách giải các dạng toán của Chương 6: Số thập phân. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì lớp 6.