Weathervane là gì

Thông tin thuật ngữ weather-vane tiếng Anh

Từ điển Anh Việt

Weathervane là gì
weather-vane
(phát âm có thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ weather-vane

Bạn đang chọn từ điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Anh-Việt Thuật Ngữ Tiếng Anh Việt-Việt Thành Ngữ Việt Nam Việt-Trung Trung-Việt Chữ Nôm Hán-Việt Việt-Hàn Hàn-Việt Việt-Nhật Nhật-Việt Việt-Pháp Pháp-Việt Việt-Nga Nga-Việt Việt-Đức Đức-Việt Việt-Thái Thái-Việt Việt-Lào Lào-Việt Việt-Đài Tây Ban Nha-Việt Đan Mạch-Việt Ả Rập-Việt Hà Lan-Việt Bồ Đào Nha-Việt Ý-Việt Malaysia-Việt Séc-Việt Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Thụy Điển-Việt Từ Đồng Nghĩa Từ Trái Nghĩa Từ điển Luật Học Từ Mới

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Định nghĩa - Khái niệm

weather-vane tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ weather-vane trong tiếng Anh. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ weather-vane tiếng Anh nghĩa là gì.

weather-vane /'weðə'vein/

* danh từ
- chong chóng chỉ chiều gió ((cũng) weathercock)

Thuật ngữ liên quan tới weather-vane

 • lama tiếng Anh là gì?
 • antiferment tiếng Anh là gì?
 • life-and-death tiếng Anh là gì?
 • hale tiếng Anh là gì?
 • duff tiếng Anh là gì?
 • fisticuffs tiếng Anh là gì?
 • door-plate tiếng Anh là gì?
 • unreasoned tiếng Anh là gì?
 • sun-bonnet tiếng Anh là gì?
 • embezzled tiếng Anh là gì?
 • eye-shade tiếng Anh là gì?
 • astable tiếng Anh là gì?
 • checkrooms tiếng Anh là gì?
 • unpatronized tiếng Anh là gì?
 • unaptness tiếng Anh là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của weather-vane trong tiếng Anh

weather-vane có nghĩa là: weather-vane /'weðə'vein/* danh từ- chong chóng chỉ chiều gió ((cũng) weathercock)

Đây là cách dùng weather-vane tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ weather-vane tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Anh

weather-vane /'weðə'vein/* danh từ- chong chóng chỉ chiều gió ((cũng) weathercock)

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Weathervane là gì