Xe lửa Tiếng Anh là gì

xe lửa hai đầu máy trong Tiếng Anh là gì?

xe lửa hai đầu máy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ xe lửa hai đầu máy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

xe lửa hai đầu máy

* dtừ

double-header

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Xe lửa Tiếng Anh là gì