7 phương trình hóa học tạo ra zncl2 năm 2024

Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng hóa học nào . a, KNO3 -> KNO2 + O2 b, Al + Cl2 -> AlCl3 c, Zn + HCl -> ZnCl2 + H2 d, KClO3 -> KCl + O2 e, Fe + Cl2 -> FeCl3 f, Fe(OH)3 -> Fe2O3 + H2O g, C + MgO ---> Mg + ...

Show

Cho 13,2 gam hỗn hợp bột mg fe tác dụng hết với dung dịch hcl 2M dư thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

Cho 13,2 gam hỗn hợp bột mg fe tác dụng hết với dung dịch hcl 2M dư thu được 7,84 lít khí H2 (đktc)

 1. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu
 1. Tính thể tích dung dịch hcl 2M vừa đủ để phản ứng hết lượng hỗn hợp trên

giúp với ạ

30/11/2022 | 0 Trả lời

 • Hoà tan 5,6g Fe bằng 500ml dung dịch H2SO4. AM vừa đủ thu được 8,96l khí hidro(ĐKTC). Tính khối lượng sản phẩm thu được? Xác định A

  Hoà tan 5,6g Fe bằng 500ml dung dịch H2SO4. AM vừa đủ thu được 8,96l khí hidro(ĐKTC). Tính khối lượng sản phẩm thu được? Xác định A 08/12/2022 | 0 Trả lời
 • Ngâm kim loại M có khối lượng 5 gam vào 25 ml dung dịch CuSO4 15% có D=1,12g/ml. Sau một thời gian, người ta lấy M ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, sấy khô cân nặng được 5,16 gam

  Ngâm kim loại M có khối lượng 5 gam vào 25 ml dung dịch CuSO4 15% có D=1,12g/ml. Sau một thời gian, người ta lấy M ra khỏi dung dịch rửa nhẹ, sấy khô cân nặng được 5,16 gam và dung dịch CuSO4 dư có nồng độ 9,31%
 • Xác định kim loại M
 • Toàn bộ dung dịch thu được cho qua dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn sau khi nung Giải chi tiết cho em ạ 11/12/2022 | 0 Trả lời
 • Hòa tan hoàn toàn a (g) CuO cần dùng 200 (ml) dd HCl 0,2M (vừa đủ) thu được dd D. Tính CM của dung dịch D

  Xin giúp em với ạ Hòa tan hoàn toàn a (g) CuO cần dùng 200 (ml) dd HCl 0,2M (vừa đủ) thu được dd D. Tính CM của dung dịch D. Biết V dung dịch coi như không đổi. Nhúng thanh kim loại A hóa trị II vào dung dịch D cho đến khi dung dịch mất màu hoàn toàn, lấy thanh kim loại ra rửa sạch, làm khô và cân lại thấy thanh kim loại tăng 0,8 (g) so với khối lượng ban đầu. Tìm kim loại A. Biết rằng toàn bộ lượng đồng sinh ra đều bám vào thanh kim loại A. 11/12/2022 | 0 Trả lời
 • Cho 3 kim loại nhôm, bạc, magie. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng loại

  Giúp mình với ạ Cho 3 kim loại nhôm, bạc, magie. Hãy nêu phương pháp hóa học để nhận biết từng loại 12/12/2022 | 0 Trả lời
 • Ngâm sắt dư trong 200 ml dung dịch cuso4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc lọc được chất rắn A và dung dịch B

  Giải chi tiết giúp mình với Ngâm sắt dư trong 200 ml dung dịch cuso4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc lọc được chất rắn A và dung dịch B
 • Cho A tác dụng với dung dịch hcl dư. Tính khối lượng chất rắn còn lại sau phản ứng b)Tính thể tích dung dịch naoh 1M vừa đủ để kết tủa hoàn toàn dung dịch B. Lọc kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được bao nhiêu gam chất rắn 12/12/2022 | 0 Trả lời
 • So sánh thành phần cấu tạo giữa gang và thép

  So sánh giữa gang và thép: 1. Thành phần, cấu tạo 2. Nguyên liệu 3. Nguyên tắc sản xuất 4. Các phản ứng xảy ra trong quá trình sản xuất 13/12/2022 | 0 Trả lời
 • Cho a gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với 200g dung dịch HCl thu được dung dịch A, 11,2 lít khí H2 ở đktc

  Cho a gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu tác dụng hoàn toàn với 200g dung dịch HCl thu được dung dịch A, 11,2 lít khí H2 ở đktc và 5,6 gam chất rắn còn lại sau phản ứng.
 • Tính khối lượng hỗn hợp kim loại bạn đầu
 • Tính nồng độ phần trăm của dung dịch HCl đã dùng là bao nhiêu 21/12/2022 | 0 Trả lời
 • Ở các lò nung vôi vôi sống (CaO) được sản xuất từ đá vôi theo phương trình hóa học: CaCO3 -> CaO + CO2.

  giúp mình với ạ Ở các lò nung vôi vôi sống (CaO) được sản xuất từ đá vôi theo phương trình hóa học: CaCO3 -> CaO + CO2. Cần dùng bao nhiêu gam CaCO3 để điều chế đc 11,2 gam CaO? 29/12/2022 | 0 Trả lời
 • Cho 10,8g kim loại M (lll) tác dụng với khí clo dư thu đc 53,4g muối clorua

  Cho 10,8g kim loại M (lll) tác dụng với khí clo dư thu đc 53,4g muối clorua a, xác định kim loại b, cho 13,5g kim loại trên tan hoàn toàn trong dd HCl 15% tính khối lượng dd tham gia phản ứng 02/01/2023 | 0 Trả lời
 • Tìm công thức hóa học của X?

  X được cấu tạo bởi 2 nguyên là C và H. Tỉ lệ về số mH : mC = 1 : 4. Biết rằng số nguyên tử trong X bằng số nguyên tử trong hợp chất C2H4. Tìm công thức hóa học của X? 07/02/2023 | 0 Trả lời
 • Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí CH4 và C2H4 đi qua bình chứa dung dịch nước brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 1,4 gam. Tính thành phần phần trăm theo thể tích metan trong hỗn hợp

  : Cho 3,36 lít (đktc) hỗn hợp khí CH4 và C2H4 đi qua bình chứa dung dịch nước brom dư. Sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 1,4 gam. Tính thành phần phần trăm theo thể tích metan trong hỗn hợp 11/03/2023 | 0 Trả lời
 • Đốt cháy hoàn toàn 1mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí

  Đốt cháy hoàn toàn 1mol khí axetilen thì cần bao nhiêu lít không khí 12/03/2023 | 0 Trả lời
 • Tính chất vật lý của rượu etylic là Chất lỏng, không màu, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen, … Chất lỏng, màu hồng, nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen, … Chất lỏng, không màu, không tan trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen, … Chất lỏng, không màu, nặng hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen, …

  16/03/2023 | 1 Trả lời
 • Công thức cấu tạo của rượu etylic là CH2-CH3-OH CH3-O-CH3 CH2-CH2-(OH)2 CH3-CH2-OH

  17/03/2023 | 1 Trả lời
 • Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là 8,84 lít 9,60 lít 10,08 lít 13,44 lít

  17/03/2023 | 1 Trả lời
 • Tính chất hóa học của rượu etylic là Tác dụng với axit axetic Tác dụng với kim loại mạnh như K, Na, … Phản ứng cháy Cả A, B, C đều đúng

  16/03/2023 | 1 Trả lời
 • Độ rượu là Số ml rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước Số ml nước có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước Số gam rượu etylic có trong 100 ml hỗn hợp rượu với nước Số gam nước có trong 100 gam hỗn hợp rượu với nước

  16/03/2023 | 1 Trả lời
 • Khối lượng C2H5OH cần lấy để tác dụng hết với 20 gam kim loại Na là 20 gam 30 gam 40 gam 60 gam

  17/03/2023 | 1 Trả lời
 • Trong phân tử rượu etylic, nhóm nào gây nên tính chất đặc trưng của nó? Nhóm –CH3 Nhóm CH3-CH2- Nhóm –OH Cả phân tử

  16/03/2023 | 1 Trả lời
 • Ứng dụng của rượu etylic là Làm nguyên liệu sản xuất axit axetic, dược phẩm, cao su tổng hợp, các loại đồ uống Làm nhiên liệu cho động cơ, nhiên liệu cho đèn cồn trong phòng thí nghiệm Làm dung môi pha vecni, nước hoa Cả A, B, C đều đúng

  16/03/2023 | 1 Trả lời
 • Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,5 gam rượu etylic nguyên chất là 16,8 lít 20,2 lít 17,8 lít 18,9 lít

  17/03/2023 | 1 Trả lời
 • Muốn điều chế 100 ml rượu etylic người ta dùng 35 ml rượu nguyên chất với 65 ml nước 65 ml rượu etylic nguyên chất hòa với 35 ml nước 100 ml rượu etylic nguyên chất có 65 ml nước 100 ml nước hòa với có 65 ml rượu nguyên chất

  16/03/2023 | 1 Trả lời
 • Rượu etylic được điều chế từ nguồn nào sau đây? Tinh bột Glucozơ Etilen Cả A, B, C đều đúng

  16/03/2023 | 2 Trả lời
 • Cho các phát biểu sau: (1) Trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử hiđro không liên kết với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm –OH.