Top 6 trong mặt phẳng oxy ảnh của đường thẳng d 3x y 4=0 2023

Top 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm ảnh của đường thẳng \((d) - HOC247

Tác giả: hoc247.net - Nhận 208 lượt đánh giá
Tóm tắt: Gọi \(d' = {T_{\overrightarrow v }}(d) \Rightarrow (d'):\, - 2x + y + c = 0\)Lấy \(A(0; - 4) \in d\), gọi \(A'({x_{A'}};{y_{A'}}) = {T_{\overrightarrow v }}(A)\)\( \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{x_{A'}} = 0 + 3\, = 3\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,}\\ {{y_{A'}} =  - 4 - 7 =  - 11\,\,\,\,} \end{array}} \right. \Rightarrow A'(3; - 11)\)\(A'(3; - 11) \in d' \Rightarrow c = 17\)Vậy \((d'):\, - 2x + y + 17 = 0\).
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v ) biến điểm M(-3;2) thành điểm M(-5;3). Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ ( ...Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v ) biến điểm M(-3;2) thành điểm M(-5;3). Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ ( ... ...

Top 2: 3x-y 4 = 0 và đường thẳng denta : x 2y-5=0 .Điểm A ( -2; 3).1) Hãy ...

Tác giả: olm.vn - Nhận 575 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất cả. Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm. I(1; 2), M(-2; 3), đường thẳng d có phương trình 3x – y + 9 = 0 và đường tròn (C) có phương trình: x 2   +   y 2   +   2 x   −   6 y   +   6   =   0 .Hãy xác định tọa độ của điểm M’, phương trình của đường thẳng d’ và đường tròn (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d và (C) quaa) Phép
Khớp với kết quả tìm kiếm: Pham Trong Bach 9 tháng 6 2018 lúc 6:58. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1; 2), M(-2; 3), đường thẳng d có phương trình 3x – y + 9 = 0 và đường ...Pham Trong Bach 9 tháng 6 2018 lúc 6:58. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm I(1; 2), M(-2; 3), đường thẳng d có phương trình 3x – y + 9 = 0 và đường ... ...

Top 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 3x-y+2=0

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 183 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường. thẳng d: 3x-y+2=0 Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay -90∘ . CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn thành chính nó?. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v→=(1;-2) và điểm A(3;1). Ảnh của điểm A qua phép tịnh tiến theo vectơ v→ là điểm A' có tọa độ. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(3;4). Gọi A' là ảnh của điểm A qua phép quay tâm O(0;0) góc quay 90∘. Điểm A' có tọa độ là:. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ u→(3;-1). Phép tịnh tiến theo vectơ u→ biến điểm M(1;-4) thành. Trong mp Oxy cho vecto v(1;2) và M(2;5). Tìm tọa độ ảnh M. Trong mặt phẳng Oxy, phép đối xứng tâm O biến điểm. M(2,-3) thành điểm nào sau đây..
Khớp với kết quả tìm kiếm: 3 thg 1, 2020 · Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 3x-y+2=0 Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay −90∘ - 90 ...3 thg 1, 2020 · Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng d: 3x-y+2=0 Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay −90∘ - 90 ... ...

Top 4: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x-y+2 ...

Tác giả: olm.vn - Nhận 251 lượt đánh giá
Tóm tắt: Khách Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời. Tất. cả Câu hỏi hay Chưa trả lời Câu hỏi vip Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần! . Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân. Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt. Kho
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x-y+2=0\). Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qu ... Gọi M'(x', y') là ảnh của M (x;y) qua ...Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình \(3x-y+2=0\). Viết phương trình của đường thẳng d' là ảnh của d qu ... Gọi M'(x', y') là ảnh của M (x;y) qua ... ...

Top 5: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x – y

Tác giả: khoahoc.vietjack.com - Nhận 183 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x – y – 9 = 0. Tìm. phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox biến d thành đường thẳng d’ đi qua gốc tọa độ và viết phương trình đường thẳng d’.. CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 − 2x +.  4y – 4 = 0. Tìm ảnh của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ v→ = (−2;5).. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (2; −1) , điểm M = (3; 2). Tìm tọa độ của các điểm A sao cho: A = Tv→(M). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ v = (2; −1) , điểm M = (3; 2). Tìm tọa độ của các điểm A sao cho: M = Tv→(A). Trong mặt phẳng v →= (−2;1) cho, đường thẳng d có phương trình 2x − 3y + 3 = 0, đường thẳng d1 có phương trình 2x − 3y − 5 = 0.Viết phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua . Tv→.. Cho đoạn thẳng AB và đường tròn (C) tâm O, bán kính r nằm về một phía của đường thẳng AB. Lấy điểm M trên (C), rồi dựng hình bình hành ABMM’. Tìm tập hợp các điểm M’ khi M di động trên (C).. Trong mặt phẳng v→ = (−2;1) cho, đường thẳng d có phương trình 2x − 3y + 3 = 0, đường thẳng. d1 có phương trình 2x − 3y − 5 = 0.Tìm tọa độ của w. →có giá vuông góc với đường thẳng d để d1 là ảnh của d qua Tw→.
Khớp với kết quả tìm kiếm: 1 thg 5, 2020 · Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x – y – 9 = 0. Tìm phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox biến d thành ...1 thg 5, 2020 · Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 3x – y – 9 = 0. Tìm phép tịnh tiến theo vectơ có phương song song với trục Ox biến d thành ... ...

Top 6: 3x+y-4=0 Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo v=(4;-3)

Tác giả: hoctapsgk.com - Nhận 123 lượt đánh giá
Tóm tắt: Trong mặt phẳng Oxy đường thẳng d có phương trình :3x+y-4=0 Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo v=(4;-3) . Có thể bạn quan tâm Câu hỏi : Trong mặt phẳng Oxy đường thẳng d có phương trình :3x+y-4=0 Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo v=(4;-3) Lời giải 1 : Thảo luận Có thể bạn quan tâm Bạn có biết? Toán học là môn khoa học nghiên cứu về các số, cấu trúc, không gian và các phép biến đổi. Nói một cách khác, người ta cho rằng. đó là môn học về "hình và số". Theo quan
Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong mặt phẳng Oxy đường thẳng d có phương trình :3x+y-4=0 Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo v=(4;-3) - câu hỏi 78906 · Trong mặt phẳng Oxy ...Trong mặt phẳng Oxy đường thẳng d có phương trình :3x+y-4=0 Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép tịnh tiến theo v=(4;-3) - câu hỏi 78906 · Trong mặt phẳng Oxy ... ...