Bài tập hạch toán tài khoản thuế tncn năm 2024

BÀI TẬP THUẾ VÀ KẾ TOÁN THUẾ

Câu 1: Tại Công ty thương mại H, trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1- Mua hàng chưa thanh toán

a/ Mua 10.000 sp A với giá chưa thuế GTGT là 32.000 đồng/sp.

b/ Mua 3.000 sp B với giá có thuế GTGT là 55.000 đồng/sp, Mua 2.000 sp B với giá chưa thuế

GTGT là 52.000 đồng/sp.

c/ Mua của công ty thương mại X 7.000 sp B với giá chưa thuế GTGT là 80.000 đồng/sp.

2- Bán hàng thu ngay bằng tiền mặt :

a/ Bán lẻ 5.000 spA với giá chưa thuế GTGT là 40.000 đồng/sp, 3.000 sp A với giá có thuế GTGT là

38.500 đồng/sp.

c/ Bán cho siêu thị K 3.000 sp B với giá chưa thuế là 92.000 đồng/sp và bán cho siêu thị T 2.000 sp

với giá chưa thuế là 90.000 đồng/sp.

Biết rằng:

- Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Thuế GTGT các hàng hóa là 10%

- Các sản phẩm trên không chịu thuế TTĐB.

Yêu cầu:

1. Tính thuế GTGT , Xác định số thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ. Hay còn được khấu trừ ở kỳ sau

2. Hạch toán các khoản thuế GTGT trên các tài khoản có liên quan và thực hiện khấu trừ thuế GTGT

Câu 2: Tại một doanh nghiệp với các tài liệu sau: (ĐVT: 1000)

Tháng 1/ 2017 có các phát sinh sau:

 1. Mua một lô hàng trị giá chưa có VAT 10% là 200 000 đã nhập kho đủ chưa thanh toán
 1. Bán trả góp một lô hàng theo giá bán trả ngay chưa VAT 10% là 250.000 đồng, giá bán trả

góp 202.000, thuế GTGT 10%

 1. Thanh toán tiền điện cho cơ quan điện lực theo tổng giá thanh toán là 2.200
 1. Gửi bán đại lý H một lô hàng trị giá gửi bán 100.000. giá bán chưa VAT 10% là 130.000. Hoa

hồng đại lý 5% trên giá bán chưa có VAT. Thuế GTGT của hoa hồng đại lý là 10%.

Tháng 2/2017 có các phát sinh sau:

 1. Nhập mua một lô hàng trị giá chưa có thuế GTGT 10% là 30.000
 1. Nhập khẩu một lô hàng trị giá nhập khẩu 20.000 USD, tỷ giá tính thuế là 21,05. Thuế NK

20%, thuế GTGT hàng nhập khẩu 10%.

 1. Bán cho công ty A một lô hàng trị giá bán chưa có thuế GTGT 20% là 200.000
 1. Thanh toán tiền điện cho cơ quan điện lực theo tổng giá thanh toán là 3.300

Tháng 3/2017 có các phát sinh sau:

 1. Bán cho công ty B một lô hàng trị giá chưa VAT 10% là 100.000
 1. Đại lý H thông báo số hàng gửi bán ở tháng 1 đã bán được hết, đã trả tiền cho doanh nghiệp

sau khi trừ hoa hồng đại lý được hưởng

Yêu cầu: Xác định thuế GTGT được khấu trừ hay phải nộp trong 2 trường hợp

 1. DN kê khai theo quý
 1. DN kê khai nộp thuế theo tháng

Biết rằng các nghiệp vụ trên có đủ chứng từ hợp lý hợp lệ theo đúng quy định

Câu 3 - 2 Tại doanh nghiệp thương mại, trong kỳ có một số nghiệp vụ phát sinh như sau:

 1. Chuyển một số hàng trị giá xuất kho 80.000.000 đ cho đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.
 1. Mua một lô hàng chịu thuế TTĐB 30% với giá mua chưa VAT là 160.000.000 đ. và đã thanh

toán theo hình thức chuyển khoản

 1. Bên nhận đại lý thông báo đã bán được lô hàng giao ở nghiệp vụ 1. Giá bán chưa VAT là

140.000.000 đ đã thu được bằng tiền gửi ngân hàng. Đại lý chuyển tiền khoản thanh toán sau

khi đã trừ tiền hoa hồng đại lý 5% trên doanh số bán chưa thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT

của hoa hồng đại lý là 10%.

 1. Xuất bán một lô hàng. Trị giá xuất kho 50.000.000đ, giá bán chưa VAT 80.000.000đ, khách

hàng đã thanh toán theo hình thức chuyển khoản.

 1. Khách hàng thông báo, lô hàng doanh nghiệp đã bán ở nghiệp vụ 4 có một số hàng trị giá bán

chưa VAT 20.000.000 đ không đảm bảo chất lượng nên yêu cầu doanh nghiệp giảm giá 20%

cho số hàng đó. Doanh nghiệp chấp nhận và chuyển khoản thanh toán cho khách hàng.