Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10

Tài liệu gồm 81 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Trần Đình Cư, tóm tắt lý thuyết, phân loại và phương pháp giải bài tập vectơ, giúp học sinh lớp 10 tham khảo khi học chương trình Hình học 10 chương 1 (Toán 10).

BÀI 1. ĐỊNH NGHĨA. Dạng 1: Xác định một vectơ; phương, hướng của vectơ; độ dài của vectơ. Dạng 2: Chứng minh hai vectơ bằng nhau.

BÀI 2. TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ. Dạng 1: Xác định độ dài tổng, hiệu của các vectơ. Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ.

BÀI 3. TÍCH VECTƠ VỚI MỘT SỐ. Dạng 1: Dựng và tính độ dài vectơ chứa tích một vectơ với một số. Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ. Dạng 3: Xác định điểm M thoả mãn một đẳng thức vectơ cho trước. Dạng 4: Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương. Dạng 5: Chứng minh hai điểm trùng nhau, hai tam giác cùng trọng tâm. Dạng 6: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện vectơ cho trước. Dạng 7: Xác định tính chất của hình khi biết một đẳng thức vectơ. Dạng 8: Chứng minh bất đẳng thức và tìm cực trị liên quan đến độ dài vectơ.

BÀI 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ. Dạng 1: Tìm tọa độ điểm, tọa độ vectơ trên mặt phẳng Oxy. Dạng 2: Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng u + v, u – v, ku. Dạng 3: Xác định tọa độ các điểm của một hình. Dạng 4: Bài toán liên quan đến sự cùng phương của hai vectơ. Phân tích một vectơ qua hai vectơ không cùng phương.

 • Vectơ

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về: Facebook: TOÁN MATH Email: [email protected]

2589 ngày trước 6194 lượt xem  in bài viết

BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐỘ DÀI VECTO

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

PP: Độ dài của vectơ là khoảng cách điểm đầu và điểm cuối, hay độ dài đoạn thẳng đó.

II. PP GIẢI BÀI TẬP

B1. Cho hai véctơ

Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10
. Trong trường hợp nào thì đẳng thức sau đúng:
Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10
.

B2. Cho DABC đều cạnh a. Tính

Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10

B3. Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính

Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10

B4. Cho DABC đều cạnh a, trực tâm H. Tính độ dài của các vectơ

Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10

B5. Cho hình vuông ABCD cạnh a, tâm O. Tính độ dài của các vectơ

Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10
.

B6. Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo. Chứng minh:

 1. Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10
 1. Nếu
  Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10
  thì ABCD là hình chữ nhật.

B7. Cho hình thoi ABCD có BAD = 60 và cạnh là a. Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo. Tính

Bài tập tính độ dài vectơ lớp 10

III. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ

B1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 5, AC = 12

 1. Tính |AB + AC|
 1. |AB – AC|

B2. Cho tam giác đều ABC có cạnh a. Kẻ đường cao AH

 1. Xác định vectơ AB + AC. |AB + AC| theo a
 1. Xác định vectơ AH + BH. |AH + BH| theo a
 1. Xác định vectơ AB – BC. |AB – BC| theo a

Tài liệu gồm 44 trang, được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo giảng dạy bộ môn Toán học tại trường THPT Marie Curie, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, phân dạng và tuyển chọn các bài toán trắc nghiệm + tự luận chuyên đề vectơ, giúp học sinh lớp 10 tự học chương trình Hình học 10 chương 1.

Bài 1. VECTƠ.

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Khái niệm vectơ. 2. Hai vectơ cùng phương. 3. Hai vectơ bằng nhau. 4. Vectơ – không.
 2. VÍ DỤ.
 3. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
 4. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. Bài 2. TỔNG VÀ HIỆU HAI VECTƠ.
 5. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Tổng của hai vectơ. 2. Hiệu của hai vectơ.
 6. PHƯƠNG PHÁP GIẢI. VẤN ĐỀ 1: Chứng minh đẳng thức vectơ. VẤN ĐỀ 2: Tính độ dài vectơ tổng.
 7. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
 8. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. Bài 3. TÍCH CỦA VECTƠ SỐ VỚI SỐ.
 9. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Tích của một số đối với một vectơ. 2. Trung điểm đoạn thẳng và trọng tâm tam giác.
 10. PHƯƠNG PHÁP GIẢI. VẤN ĐỀ 1: Chứng minh đẳng thức vectơ. VẤN ĐỀ 2: Xác định điểm thỏa điều kiện cho trước. VẤN ĐỀ 3: Chứng minh ba điểm thẳng hàng.
 11. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
 12. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. Bài 4. HỆ TRỤC TỌA ĐỘ.
 13. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 1. Trục tọa độ. 2. Hệ trục toạ độ.
 14. PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN. VẤN ĐỀ 1: Tọa độ vectơ – biễu diễn một vectơ theo hai vectơ. VẤN ĐỀ 2: Xác định điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán. VẤN ĐỀ 3: Vectơ cùng phương, vectơ bằng nhau, ứng dụng.
 15. BÀI TẬP RÈN LUYỆN
 16. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
 • Vectơ

Ghi chú: Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên TOANMATH.com bằng cách gửi về: Facebook: TOÁN MATH Email: [email protected]