Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tế bào học

Đáp án D

D không phải là bằng chứng sinh học phân tử, đây là bằng chứng tế bào

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 297

Bằng chứng nào sau đây không được xem là bằng chứng sinh học phân tử?

A. Prôtêin của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ khoảng 20 loại axit amin.

B. ADN của các loài sinh vật đều được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit.

C. Mã di truyền của các loài sinh vật đều có đặc điểm giống nhau.

D. Các cơ thể sống đều được cấu tạo bởi tế bào.

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Đáp án A.

A. Đúng. Hóa thạch là bằng chứng tiến hóa trực tiếp duy nhất.

B. Sai. Đây là ví dụ về bằng chứng tế bào học.

C. Sai. Đây là ví dụ về bằng chứng giải phẩu so sánh.

D. Sai. Đây là ví dụ về bằng chứng sinh học phân tử.

Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

Câu hỏi:

Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

A. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào

B. Các axitamin trong chuỗi hêmôgloobin của người và tinh tinh giống nhau

C. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố tương tự nhau

D. Di tích của thực vật sống trong các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá

Đáp án đúng D.

Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp di tích của thực vật sống trong các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp than đá, hóa thạch là các di tích của sinh vật đã từng sinh sống trong các thời đại địa chất còn lưu lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất.

Giải thích vì sao chọn D là đáp án đúng:

* Bằng chứng trực tiếp chính là các hóa thạch:

Hóa thạch là các di tích của sinh vật đã từng sinh sống trong các thời đại địa chất còn lưu lại trong các lớp đất đá của vỏ trái đất. 

– Hóa thạch có ý nghĩa rất to lớn trong nghiên cứu tiến hóa.

+ Căn cứ vào hóa thạch trong các lớp đất đá có thể suy ra lịch sử phát sinh, phát triển và diệt vong của các loài sinh vật.

+ Căn cứ vào phương pháp đo độ phân rã của các nguyên tố phóng xạ, ta có thể xác định được tuổi của hóa thạch từ đó suy ra tuổi của lớp đất đá chứa chúng.

– Sự xuất hiện của hóa thạch còn cung cấp những dữ liệu để nghiên cứu lịch sử vỏ trái đất.

* Bằng chứng tiến hóa gián tiếp:

Bằng chứng giải phẫu so sánh là bằng chứng dựa trên sự giống nhau về các đặc điểm giải phẫu giữa các loài.

Sự tương đồng về nhiều đặc điểm giải phẫu giữa các loài là những bằng chứng gián tiếp cho thấy các loài sinh vật hiện nay được tiến hoá từ một tổ tiên chung.

– Than đá là một loại đá trầm tích có màu đen hoặc nâu-đen có thể đốt cháy. Than đá thường xuyên xuất hiện trong các tầng đá có nhiều lớp hoặc lớp khoáng chất.

– Than đá là một dạng nhiên liệu hóa thạch, được hình thành từ thực vật bị chôn vùi trải qua các giai đoạn từ than bùn và dần chuyển hóa thành than nâu (hay còn gọi là than non). Tiếp theo, than non sẽ trở thành than bán bitum, sau đó sẽ thành than bitum hoàn chỉnh. Cuối cùng là biến đổi thành than đá.