Bí thư đảng ủy xã là gì

  • Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
  • Hệ thống tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay
  • Đảng ủy là gì?
  • Nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy

Trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập cho dân tộc hay cho đến việc duy trì sự phát triển hiện nay của đất nước luôn thể hiện vai trò lãnh đạo to lớn của tổ chức Đảng.

Vậy Đảng ủy là gì? Vai trò của cơ quan này được thể hiện thế nào? Qua bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu vấn đề này.

Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

Vào những năm 1928 – 1929 sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc dân chủ và đặc biệt là phong trào công nhân đã cho thấy đến lúc cần phải lãnh đạo giai cấp công – nông cùng với các lực lượng yêu nước khác để đấu tranh chống đế quốc, phong kiến tay sai giành độc lập, tự do.

Do đó, vào thời điểm cuối năm 1929, ở nước ta đã chứng kiến sự ra đời lần lượt của 3 tổ chức cộng sản là: Đông Dương cộng sản Đảng, An Nam cộng sản đảng và Đông Dương cộng sản liên đoàn.

Tuy việc trong một thời gian ngắn đã có ba tổ chức cộng sản ra đời được xem là kết quả tất yếu trong quá trình vận động cách mạng Việt Nam, được xác định là đánh dấu bước trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam và chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản.

Tuy nhiên việc cùng một lúc tồn tại 3 tổ chức cộng sản với khuynh hướng chính trị khác nhau đã vô hình chung tạo ra sự xung đột, bất đồng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam thời điểm đó.

Do đó, Quốc tế cộng sản đã yêu cầu phái viên Nguyễn Ái Quốc nhanh chóng hợp nhất ba tổ chức cộng sản trên lại thành một.

Từ ngày 03 đến ngày 07/2/1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, tham dự Hội nghị có đại diện của Đông Dương Cộng Sản Đảng và An Nam Cộng Sản Đảng.

Tại đây các đại biểu đã nhất trí hợp nhất thành một Đảng cộng sản duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam, với mục tiêu chính là tiến hành cuộc cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản.

Bí thư đảng ủy xã là gì

Hệ thống tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam hiện nay

Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam năm 2011 và Quy định số 29/QĐ-TW thì hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính từ cấp xã, phường, thị trấn; cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cụ thể:

– Đơn vị cấp Trung ương:

+ Cơ quan lãnh đạo: Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc, Cơ quan lãnh đạo giữa hai kỳ đại hội là Ban chấp hành Trung ương gồm Bộ Chính Trị và Ban Bí thư

+ Cơ quan trực thuộc: Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các đảng bộ khác trực thuộc Trung ương: Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng bộ Quân đội; Đảng bộ Công an Trung ương và Đảng bộ ngoài nước.

– Đơn vị cấp tỉnh:

+ Cơ quan lãnh đạo: BCH Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh ủy, thành ủy)

+ Cơ quan trực thuộc: Đảng bộ cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Đảng bộ cấp trên trực tiếp của cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương; Một số tổ chức cơ sở Đảng có vị trí quan trọng, đông đảng viên, nhiều tổ chức Đảng trực thuộc, được giao một số quyền của cấp trên cơ sở; Các đảng bộ, chi bộ cơ sở có vị trí quan trọng trực thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ khối Trung ương, Quân uỷ Trung ương, Đảng uỷ Công an Trung ương.

– Đơn vị cấp huyện:

+ Cơ quan lãnh đạo: Ban chấp hành Đảng bộ huyện, quận thị xã, thành phố thuộc tỉnh (huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ, thành uỷ)

+ Cơ quan trực thuộc: Các đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn; Các đảng bộ cơ sở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang trực thuộc huyện ủy, quận ủy, thị ủy và tương đương.

– Đơn vị cấp xã:

+ Cơ quan lãnh đạo: Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn (Đảng ủy, Chi ủy)

+ Cơ quan trực thuộc: Các đảng bộ bộ phận trực thuộc ban chấp chấp hành Đảng bộ cơ sở (nơi có đông đảng viên); Các chi bộ trực thuộc ban chấp hành Đảng bộ cơ sở; Các tổ đảng trực thuộc chi bộ cơ sở.

Ngoài giải đáp cho Qúy khách về sự hình thành và phát triển của Đảng. Thì với nội dung tiếp theo của bài viết, Luật Hoàng Phi sẽ tiếp tục cung cấp thêm cho Qúy khách các nội dung khác liên quan đến Đảng ủy là gì?

Đảng ủy là gì?

Đảng ủy là một trong những cơ quan lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, được phân bổ ở cấp xã, phường, thị trấn.

Văn phòng Đảng ủy là cơ quan thuộc hệ thống các ban đảng, có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, trực tiếp là giúp Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp, báo cáo phục vụ sự lãnh đạo của Đảng ủy cơ quan Bộ.

Nhiệm vụ của Văn phòng Đảng ủy

– Công tác văn phòng:

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư; tham gia chuẩn bị các văn bản để trình Ban thường vụ phê chuẩn, ký duyệt trước khi ban hành.

+ Thực hiện rà soát hồ sơ phát triển đảng, chuyển đảng chính thức; công tác khen thưởng, kỷ luật đảng viên và các công tác đảng vụ khác để trình Ban thường vụ xem xét quyết định….

– Công tác tổ chức:

+ Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác đảng của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Tham gia ý kiến trong việc thẩm định nhân sự cán bộ trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định theo Quy chế phân cấp quản lý cán bộ.

+ Tham mưu đề xuất Đảng ủy cơ quan Bộ, Ban thường vụ về các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng bộ.

– Công tác khác:

+ Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương và các quyết định của Đảng ủy cơ quan Bộ;

+ Cập nhật tổng hợp thông tin về các mặt hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và Đảng ủy cơ quan Bộ Thông tin và Truyền thông; Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương.

Trên đây là toàn bộ nội dung về Đảng ủy là gì? Nếu Qúy khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ đến chúng tôi để được tư vấn.