Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20 hãy cho biết Bắc Trung Bộ có bao nhiêu khu kinh tế ven biển

Hướng dẫn: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, ta thấy khu kinh tế ven biển không thuộc vùng Bắc Trung Bộ là khu kinh tế ven biển Vân Phong.

Chọn: A.

Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 27

Cách giải:

Khu kinh tế ven biển Chu Lai thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, không thuộc vùng Bắc Trung Bộ.

Chọn C.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023