i flood my basement là gì - Nghĩa của từ i flood my basement

i flood my basement có nghĩa là

Khi một cái gì đó kích thích bạn đến mức đạt được, độ ẩm trong bộ phận sinh dục của bạn.

Thí dụ

Khi tôi thấy một trường hợp mới của yuengling Premium "Tôi làm ngập tầng hầm của mình!"