impeachment inquiry là gì - Nghĩa của từ impeachment inquiry

impeachment inquiry có nghĩa là

Một phương pháp Surefire trong tâm trí của Chỉ huy trong Cheat để đảm bảo lợi nhuận cực kỳ từ các khách sạn trong tương lai, sân golf và sang trọng Nhà phố.

Ví dụ

Cuộc điều tra luận tội này là BOON cho tương lai tài chính của tôi bởi vì một kẻ xấu rộng lớn hơn tôi đang trong quá trình Tổng thống của tôi, Bankroll của tôi lớn hơn, ok?

impeachment inquiry có nghĩa là

Những gì cầm đồ của Putin, trong một trạng thái gần như Tâm lý của Frenzied siêu nạn nhân, nửa chừng tin tưởng và cố gắng thuyết phục "cơ sở trung thành" của anh ấy là đúng.

Ví dụ

Cuộc điều tra luận tội này là BOON cho tương lai tài chính của tôi bởi vì một kẻ xấu rộng lớn hơn tôi đang trong quá trình Tổng thống của tôi, Bankroll của tôi lớn hơn, ok?