Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Tính năng in bản vẽ ở các phần mềm CAD nói chung và ở enjiCAD đôi lúc ta gặp những lỗi bản vẽ in ra bị mờ hoặc thậm chí mất nét. Để in một bản vẽ CAD ra tưởng chừng đơn giản nhưng đôi khi một số lỗi xảy ra lại không đơn giản như ta nghĩ. Bài viết sau đây sẽ giúp tổng hợp cách giải quyết các lỗi thường gặp khi in ấn, sao cho bản vẽ CAD in ra cho chất lượng tốt nhất với yêu cầu.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

1. Lỗi in bản vẽ ra bị mất nét

Ở một số trường hợp, khi in 1 bản vẽ mà có một số chỗ trong bản vẽ nó không được in ra Mình ví dụ đơn giản như sau : Giả sử có hình vuông và tròn như sau:

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Nhưng khi in kết quả cho ra lại chỉ có hình vuông, còn nét hình tròn không được in ra.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Nguyên nhân thứ 1: Do Layout của nét in đó bị chặn không thể in ra được.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Nguyên nhân thứ 2: Cài đặt cho vùng in đang bị sai hoặc chưa chính xác.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Khi này bạn cần kiểm tra lại các thông số trong Plot và chỉnh lại một cách hợp lý nhất.

Trong đó bao gồm Tên in, chọn máy in sử dụng đã được kết nối, nét in, và quét chọn vùng in Window.

Ngoài ra, nguyên nhân cũng tới từ việc các nét in đang bị Freeze nên không thể in được, tuy nét vẫn được hiển thị nhưng máy in sẽ không nhận.

2. Lỗi ấn in nhưng máy in không in bản vẽ ra.

Về lỗi này ta loại trừ khả năng máy in bị lỗi hay hỏng, nếu máy không in ra giấy chúng ta nên cần tự kiểm tra tình trạng máy in, sau đó ta kiểm tra tới các setting trong phần mềm.

Bản vẽ không in được thường do chúng ta chọn sai khổ giấy in. Ví dụ: bản vẽ cần in ở khổ A4 nhưng trong cài đặt của Plot ta đang để là A3, khi này phần mềm vẫn báo in thành công nhưng máy in sẽ không in bản vẽ.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Ta cần chọn đúng khổ giấy ở mục Paper size, thường thì sẽ là khổ A4.

Nếu máy vẫn không in, hãy chọn vùng cần in lại tại mục Window, set lại các thông số và thử lại, máy in sẽ nhận lại thông tin và in ra bản vẽ.

3. Lỗi mờ nét in bản vẽ CAD

Cách khắc phục rất đơn giản như sau:

Bước 1: Tại Menu ta chọn mục Plot và Plot Setup Manager.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Bước 2: Tại hộp thoại Page Setup Manager ta chọn mục Modify.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Hộp thoại Page Setup Model sẽ xuất hiện.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Bước 3: Ở hộp thoại page setup-model trong mục Plot style table \=> các bạn chọn monochrome.ctb \=> chế độ này in các nét theo màu đen trắng.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Bước 4: Thực ra bước 3 đã giúp cách bạn lấy lại nét,nhưng cẩn thận hơn các bạn edit thêm style monochrome lại lực nét in (nâng cao) bằng cách ấn vào hình cái bút chì => vào hộp thoại plot style table editor – monochrome \=> chọn Edit lineweights.

Lỗi hình tròn trong autocad tự sang hình vuong năm 2024

Bình thường tất cả các lớp màu là 0.18 trừ ở lớp màu số 11 ta chọn 0.35.

Trên đây là một vài lỗi thường gặp trong công việc in ấn bản vẽ CAD thường gặp và cách khắc phục. Mong rằng thông tin trong bài viết sẽ hữu ích!