Nếu cách 1 độ vẽ một kinh tuyến thì trên quả Địa Cầu có bao nhiêu kinh tuyến?

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

1. Trên quả Địa cầu, nếu cứ cách 10o, ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ? Nếu cứ cách 10o, ta vẽ một vĩ tuyến, thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam ?
2. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó : cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.

Xem chi tiết

1. Trên quả Địa cầu, nếu cứ cách 10o, ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ? Nếu cứ cách 10o, ta vẽ một vĩ tuyến, thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam ?
2. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó : cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo, nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.

Xem chi tiết

Nếu cách 1 vẽ một kinh tuyến thì trên quả Địa cầu có bao nhiêu kinh tuyến?

Trên quả Địa cầu, nếu cứ cách 1° ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả 360 kinh tuyến. => Vậy cứ cách 10°, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả: 360 : 10 = 36 kinh tuyến.

Nếu cách nhau 1 thì có bao nhiêu dương vĩ tuyến trên quả Địa cầu?

Có tất cả 360 kinh tuyến nếu mỗi kinh tuyến cách nhau 1 độ. Có tất cả 181 vĩ tuyến nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau 1 độ.

Nếu vẽ các đường kinh tuyến cách nhau 10 độ thị trên quả Địa cầu có bao nhiêu kinh tuyến?

- Nếu cử cách 10°, ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả 36 kinh tuyến. - Nếu cứ 10°, ta vẽ một vĩ tuyến thì ta có 9 vĩ tuyến Bắc ở nửa cầu Bắc và 9 vĩ tuyến Nam ở nửa cầu Nam. Đường Xích đạo là vĩ tuyến 0° chung cho cả hai nửa cầu.

Trên quả Địa cầu có tất cả bao nhiêu vĩ tuyến?

Trái Đất hiện tại có 181 đường vĩ tuyến (tính cả xích đạo là vĩ tuyến đặc biệt).