Chủ đề: programming

Có 6,382 bài viết

Hướng dẫn dùng historgrams python
Hướng dẫn dùng historgrams python

Thật khó tưởng tượng rằng bạn mở một tờ báo hoặc tạp chí mà không thấy một số biểu đồ cho bạn biết về số người hút thuốc trong các nhóm tuổi ...

Standard type operators in python
Standard type operators in python

4.5. Standard Type Operators4.5.1. Value ComparisonComparison operators are used to determine equality of two data values between members of the same type. These comparison operators are supported ...

Does python rely on indentation?
Does python rely on indentation?

Python IndentationIndentation refers to the spaces at the beginning of a code line.Where in other programming languages the indentation in code is for readability only, the indentation in Python is ...

How do i put all the letters in a string array in python?
How do i put all the letters in a string array in python?

How do I split a string into a list of characters? str.split does not work.foobar → [f, o, o, b, a, r] Mateen Ulhaq22.2k16 gold badges86 silver badges127 bronze badges asked ...

Cách cúng sao 2023
Cách cúng sao 2023

gửi lời chào đầu tiên đến bạn XEM SAO HẠN THEO TUỔI là điều cần thiết đối với gia chủ Quý Tỵ 2013. Nếu sao chiếu tuổi Quý Tỵ 2013 năm Quý Mão 2023 là ...

Hướng dẫn text formatting php
Hướng dẫn text formatting php

I want to do text formatting italic of my data which is echo from database. In my database, synonyms field their are more than one name and I retrieve all in one echo. For example Calappa nucifera ...

Hướng dẫn dùng .inc file trong PHP
Hướng dẫn dùng .inc file trong PHP

Trang chủHướng dẫn họcHọc PHPPHP include và requireĐịnh nghĩa và cách dùng include và requireinclude hoặc require tiện lợi cho việc sử dụng những phần dùng chung, ...

Hướng dẫn php 8.1 dom extension
Hướng dẫn php 8.1 dom extension

Hướng dẫn nâng cấp PHP 8.1 cho website WordPress chuẩn nhất.Vài ngày trước, PHP 8.1 đã chính thức có mặt trên dịch vụ WordPress Hosting của WP Căn bản. ...

How do i find the size of a variable in python?
How do i find the size of a variable in python?

How do I determine the size of an object in Python?The answer, Just use sys.getsizeof, is not a complete answer.That answer does work for builtin objects directly, but it does not account for what ...

Hướng dẫn python turtle graphics
Hướng dẫn python turtle graphics

Python được sử dụng trong đồ họa thông qua các gói như Tkinter, Canvas. Và trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng thư viện Turtle trên ...

How to get week php?
How to get week php?

I have tried to solve this question for years now, I thought I found a shorter solution but had to come back again to the long story. This function gives back the right ISO week notation:/** * ...

Hướng dẫn lang trong css
Hướng dẫn lang trong css

Trang chủTham khảoCSS:lang(mã ngôn ngữ)Định nghĩa và sử dụng:lang(mã ngôn ngữ) chọn thành phần với thuộc tính lang có giá trị bắt đầu với mã ngôn ...

What is elseif/else if in php?
What is elseif/else if in php?

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8) elseif, as its name suggests, is a combination of if and else. Like else, it extends an if statement to execute a different statement in case the original if expression ...

Bảng giá thiết bị điện fuji 2023
Bảng giá thiết bị điện fuji 2023

FtpShop.store cung cấp thông tin giá, mô tả, hình ảnh và thông tin chi tiết của sản phẩm Điện Thoại - Máy Tính Bảng, Bao Da - Ốp Lưng, Đồ điện nhà bếp, ...

Can we use structure in python?
Can we use structure in python?

Asked 14 years, 1 month agoViewed 766k times Is there a way to conveniently define a C-like structure in Python? Im tired of writing stuff like:class MyStruct(): def __init__(self, field1, ...

Chuyển mảng thành object php
Chuyển mảng thành object php

answer 15Cái này làm việc cho tôi function array_to_obj($array, &$obj) { foreach ($array as $key => $value) { if (is_array($value)) { $obj->$key = new ...

Hằng và biến trong python
Hằng và biến trong python

Trụ sở chính:Văn phòng: Số 27-3RD, Sunrise D, The Manor Central Park, đường Nguyễn Xiển, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.Liên hệ truyền thông: ...

Python get variable inside function
Python get variable inside function

Global VariablesVariables that are created outside of a function (as in all of the examples above) are known as global variables.Global variables can be used by everyone, both inside of functions and ...

Math quiz in python assignment expert
Math quiz in python assignment expert

riya took part in a maths quiz competition to win the prize money she hass to solve a tricky question at the end for a given list of integers write a program where all the integers in a given index ...

Hướng dẫn javascript event calendar tutorial
Hướng dẫn javascript event calendar tutorial

Calendar hay dịch sang tiếng việt là lịch, một trong những thứ không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của mỗi chúng ta. Tuy nhiên thì hiện nay không nhiều ...

Extract text from pdf python
Extract text from pdf python

View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticleAll of you must be familiar with what PDFs are. In fact, they are one of the most important and widely ...

Python program to print prime numbers from 1 to n
Python program to print prime numbers from 1 to n

Prime numberA prime number is an integer greater than 1 whose only factors are 1 and itself. A factor is an integer that can be divided evenly into another number.LogicTo print all the prime numbers ...

Thời sự 19 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2023
Thời sự 19 giờ ngày 25 tháng 6 năm 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 892/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 10 ...

Hướng dẫn global python la gì
Hướng dẫn global python la gì

Đã đăng vào thg 11 12, 2020 6:30 SA 4 phút đọc Chào các bạn trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn về Từ khóa Global trong Python.Mình sẽ giải ...

Find string in string javascript
Find string in string javascript

ExamplesSearch for Blue: let text = Mr. Blue has a blue house; let position = text.search(Blue); Try it Yourself »Search for blue: let text = Mr. Blue has a blue house; let position = ...

How do i put text on the next line in html?
How do i put text on the next line in html?

Try the HTML Course for Free!Add a Line Break in HTML: Overview This tutorial shows you how to add a line break in HTML. By default, ...

Hướng dẫn dùng php server trong PHP
Hướng dẫn dùng php server trong PHP

Tìm hiểu về Webserver, PHPPHP – Hypertext Preprocessor là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã có ...

Hướng dẫn np.reshape trong python
Hướng dẫn np.reshape trong python

Hàm numpy.reshape () có sẵn trong gói NumPy. Như tên cho thấy, reshape có nghĩa là ‘những thay đổi về hình dạng’. Hàm numpy.reshape () giúp chúng ta có được một ...

Hướng dẫn pack trong python
Hướng dẫn pack trong python

Hướng dẫn tạo package PythonTutorial này mình sẽ hướng dẫn cách tạo package cho một project Python cơ bản. Bao gồm:Structure packageNecessary filesBuild the packageUpload to ...

How to count output in python
How to count output in python

I am trying to count the output in python. len seems to be not working with the output. Following is my codefor i in range (0, 5): print i The output is 0 1 2 3 4 I want to print the count of ...

Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n python
Hãy đếm số lượng chữ số của số nguyên dương n python

Drupal Developer having 9+ year experience, implementation and having strong knowledge of technical specifications, workflow development. Ability to perform effectively and efficiently in team and ...

Passing javascript variable to php
Passing javascript variable to php

I want to pass JavaScript variables to PHP using a hidden input in a form.But I cant get the value of $_POST[hidden1] into $salarieid. Is there something wrong?Here is the code:<script ...

Biểu đồ vnindex 2023
Biểu đồ vnindex 2023

Cờ đã đến tay MarquinhosChấn thương của Emile Smith Rowe thời gian qua có thể khiến Mikel Arteta mạnh dạn sử dụng thần đồng Marquinhos. Rashford và Martial báo hung ...

Javascript round to 6 decimal places
Javascript round to 6 decimal places

in JavaScript, the typical way to round a number to N decimal places is something like:function roundNumber(num, dec) { return Math.round(num * Math.pow(10, dec)) / Math.pow(10, dec); } However ...

How do you create a partition in python?
How do you create a partition in python?

❮ String MethodsExampleSearch for the word bananas, and return a tuple with three elements:1 - everything before the match2 - the match3 - everything after the match txt = I could eat ...

How to connect ftp server using php?
How to connect ftp server using php?

❮ PHP FTP ReferenceExampleConnect, login, and close an FTP connection:<?php// connect and login to FTP server $ftp_server = ftp.example.com;$ftp_conn = ftp_connect($ftp_server) or die(Could ...

Which of the following is correct about constants vs variables in php
Which of the following is correct about constants vs variables in php

This section presents you various set of Mock Tests related to PHP. You can download these sample mock tests at your local machine and solve offline at your convenience. Every mock test is supplied ...

Hướng dẫn dùng stored procedure trong PHP
Hướng dẫn dùng stored procedure trong PHP

Mục tiêuMô tảHướng dẫnƯu điểm của Stored Proccedure trong MysqlNhững nhược điểm của Stored ProcudureMục tiêuLuyện tập sử dụng store procedure trong ...

Hướng dẫn python getattr child class
Hướng dẫn python getattr child class

I have a class whos fields are an instance of another class.class Field: def get(self): def set(self, value): def delete(self): class Document: def __init__(self): self.y = ...

Python calculate bearing between two coordinates
Python calculate bearing between two coordinates

I am attempting to calculate the bearing between two lat/long.I dont have a question regarding the function/formula per se,provided:def get_bearing(lat1, long1, lat2, long2): dLon = (long2 - ...