Chủ đề: unintentionally hilarious

Có 1 bài viết

unintentionally hilarious là gì - Nghĩa của từ unintentionally hilarious
unintentionally hilarious là gì - Nghĩa của từ unintentionally hilarious

unintentionally hilarious có nghĩa làTính từ: Mô tả về bất kỳ biểu thức, tuyên bố hoặc định nghĩa nào, mặc dù ban đầu dự định trong nghiêm túc, kết quả ...