Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024

 1. Chứng minh $ \displaystyle {{7}{{14}}}-{{7}{{13}}}+{{7}{{12}}}\vdots 43$; $ \displaystyle {{9}{{201}}}+{{1}^{{330}}}\vdots 10$
 1. Chứng minh $ \displaystyle {{4}{{13}}}\cdot {{3}{{23}}}-{{6}{{23}}}\vdots 7$; $ \displaystyle {{9}{{201}}}+{{1}^{{330}}}\vdots 10$
 1. Chứng minh $ \overline{{abc}}\vdots 7$. Chứng minh $9a + 3b + c$ chia hết cho 7.
 1. Chứng minh rằng: nếu $ \overline{{abc}}\vdots 99$ thì $ \displaystyle \overline{{ab}}+\overline{{cd}}\vdots 99$.

Giải:

Show
 1. $ {{7}{{14}}}-{{7}{{13}}}+{{7}{{12}}}={{7}{{12}}}({{7}{2}}-7+1)={{7}{{12}}}\cdot \,\,43\,\,\vdots \,\,43$

$ {{3}{{201}}}+{{2}{{33}}}\vdots 5$

$ {{3}{{201}}}=3\cdot {{3}{{200}}}=3\cdot {{9}^{{100}}}$

Nhận thấy: $ {{9}^{n}}$có tận cùng là 1 nếu n chẵn và tận cùng là 9 nếu n lẻ

$ \Rightarrow {{9}{{100}}}$ có tận cùng là số 1 $ \Rightarrow 3\cdot {{9}{{100}}}$ có tận cùng là 3

b)

Nhận thấy: $ {{8}{5}}$ có tận cùng là 8 $ \Rightarrow {{8}{6}}$có tận cùng là 4 $ \Rightarrow {{8}{5}}\cdot {{8}{6}}={{8}^{{11}}}$ có tận cùng là 2

$ \Rightarrow {{3}{{201}}}+{{2}{{33}}}\vdots 5$ có tận cùng là 3 + 2 = 5.

Vậy $ {{3}{{201}}}+{{2}{{33}}}\vdots 5$

$ {{4}{{13}}}\cdot {{3}{{23}}}-{{6}^{{23}}}\vdots 7$

$ \displaystyle \begin{array}{l}A=2+{{2}{2}}+{{2}{3}}+{{2}{4}}+\ldots \ldots \ldots \ldots +{{2}{{100}}}\\\,\,\,\,\,=\left( {2+{{2}{2}}+{{2}{3}}+{{2}{4}}} \right)+\left( {{{2}{5}}+{{2}{6}}+{{2}{7}}+{{2}{8}}} \right)+\ldots +\left( {{{2}{{97}}}+{{2}{{98}}}+{{2}{{99}}}+{{2}{{100}}}} \right)\\\,\,\,\,\,=\left( {2+{{2}{2}}+{{2}{3}}+{{2}{4}}} \right)+{{2}{4}}\cdot \left( {2+{{2}{2}}+{{2}{3}}+{{2}{4}}} \right)+\ldots +{{2}{{96}}}\cdot \left( {2+{{2}{2}}+{{2}{3}}+{{2}{4}}} \right)\\\,\,\,\,\,=\left( {2+{{2}{2}}+{{2}{3}}+{{2}{4}}} \right)\cdot \left( {1+{{2}{4}}+\ldots +{{2}{{96}}}} \right)\\\,\,\,\,\,=30\cdot \left( {1+{{2}{4}}+\ldots +{{2}^{{96}}}} \right)\vdots 5\end{array}$

Chứng minh rằng với mọi số nguyên n thì P = n2 + 3n + 4 không chia hết cho 49. Xem thêm chương trình bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 theo chuyên đề: Học toán lớp 6 cơ bản

Bài toán lớp 6 về chia hết và chia có dư: Đề bài: Với số tự nhiên n, hãy tìm số dư khi chia n3 + 6n2 + 5n – 2 cho 6 (Trích trong đề thi tốt nghiệp ngành

[Học Toán Thầy Thích] – Bồi dưỡng nâng cao Toán lớp 6 theo chủ đề Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết. Đăng ký chương trình học tập Toán 6 trên mạng ôn tập hệ thống kiến thức

ÔN TẬP TOÁN LỚP 6 CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO (BUỔI 2) CHỦ ĐỀ: TÍNH CHẤT CHIA HẾT VÀ DẤU HIỆU CHIA HẾT BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài 1: Cho a ∈ N, biết khi đem a chia cho 30 có số

[Toán lớp 6 nâng cao] – Chủ đề về Chia hết và chia có dư. Đề bài: Cho A = 1 + 11 + 111 + … + 111…1 ( số hạng cuối được viết bởi 20 chữ số 1). Hỏi

Bồi dưỡng Toán lớp 6 nâng cao theo chủ đề – Tính chất chia hết và dấu hiệu chia hết. Đề bài: Chứng minh rằng: F = 2n + 111…1 (n chữ số 1) chia hết cho 3 Giải: Ta có:

[Hỏi đáp Toán lớp 6] – Đề bài: Tìm số tự nhiên x sao cho: 5x + 1 chia hết cho x – 3. Hướng dẫn: Ta có: (5x + 1) ⋮ (x – 3) (1) mà (x – 3) ⋮ (x –

[Bồi dưỡng HSG Toán lớp 6 qua những bài toán hay] – Đề bài: Chứng minh rằng: n5 – n chia hết cho 30. Hướng dẫn giải: Ta có: n5 = n4+1 và n có chữ số tận cùng giống nhau nên

[Toán lớp 6 nâng cao – Chuyên đề Dãy số viết theo quy luật] – Bài 1 Đề bài: Cho A = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22013 + 22014. a) Tính A. b) Chứng

[Hỗ trợ giải Toán lớp 6 trên mạng] – Hỏi: Chứng tỏ rằng: (6100 – 1) chia hết cho 5. Hướng dẫn: Với chương trình Toán lớp 6, các em có thể làm theo phương pháp tìm chữ số tận cùng. Ngoài

Tất Cả300 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Toán 2024Toán 12Giải Toán 12 Kết Nối Tri ThứcGiải Toán 12 Chân Trời Sáng TạoToán 11100 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 2 Toán 1150 Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Toán 11Toán 10Toán 9Toán 8Toán 7Toán 6Toán 6-Kết Nối Tri ThứcToán 6 Chân Trời Sáng TạoToán 6 Cánh Diều

Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024

Toán 11

Các Dạng Toán Trắc Nghiệm Bài Khoảng Cách Lớp 11 Giải…

Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024

Toán 10

Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Toán 10 Kết…

Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024

Toán 12

Đề Cương Ôn Toán 12 Giữa Học Kỳ 2 Năm 2023-2024…

Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024

50 Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Toán 11

Đề Cương Ôn Tập Giữa HK2 Toán 11 Kết Nối Tri…

 • Vật lí
 • Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Vật Lí 2024Vật Lí 12Vật Lí 11Vật Lí 10Vật Lí Lớp 9Vật Lí Lớp 8Vật Lí Lớp 7Vật Lí Lớp 6

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Vật Lí 12

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Lý 12 Năm…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Vật Lí 11

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Lý 11 Chân…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Vật Lí 11

  Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Lý 11 Kết Nối…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Vật Lí 11

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Vật Lí 11 Kết Nối…Hóa Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Hóa 2024Hóa 12Hóa 11Hóa 10Hóa Học Lớp 9Hóa Học Lớp 8

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Hóa 11

  Đề Cương Ôn Tập Giữa HK2 Hóa 11 Chân Trời Sáng…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Hóa 10

  Đề Thi Giữa HK2 Hóa 10 Chân Trời Sáng Tạo Cấu…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Hóa 11

  Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Hóa 11 Chân Trời…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Hóa 10

  Đề Thi Giữa Học Kỳ 2 Hóa 10 CTST Cấu Trúc…Tiếng Anh Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024Tiếng Anh 12Tiếng Anh 11Tiếng Anh Lớp 10Tiếng Anh Lớp 9Tiếng Anh Lớp 8Tiếng Anh Lớp 7Tiếng Anh Lớp 6Tiếng Anh 6 KNTT

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tiếng Anh Lớp 9

  Đề Luyện Thi Vào 10 Tiếng Anh 2024-2025 Có Đáp Án-Đề…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tiếng Anh Lớp 9

  Ngữ Pháp Cơ Bản Tiếng Anh Ôn Thi Vào 10 Năm…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tiếng Anh Lớp 9

  Đề Ôn Thi Vào 10 Tiếng Anh 2024-2025 Có Đáp Án-Đề…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Tiếng Anh 2024

  Đề Ôn Thi ĐGNL Tiếng Anh 2024 ĐHQG TPHCM Có Đáp…Sinh Học Tất Cả200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024Sinh Học Lớp 12Sinh Học Lớp 11Sinh Học Lớp 10Sinh Học 9Sinh Học 8Sinh Học 7Sinh Học 6

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  200 Đề Thi Thử Môn Sinh 2024

  Đề KSCL Thi Tốt Nghiệp Môn Sinh 2024 THPT Đội Cấn…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Sinh Học Lớp 11

  Đề Thi HK1 Sinh 11 Sở GD Bắc Ninh 2023-2024 Có…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Sinh Học Lớp 10

  Đề Kiểm Tra Minh Họa Sinh Học 10 Bộ Giáo Dục…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  KHTN Lớp 7

  Đề Thi HK1 Khoa Học Tự Nhiên 7 Sở GD Bắc…Lịch Sử Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Lịch SửLịch Sử Lớp 12Lịch Sử Lớp 11Lịch Sử Lớp 10Lịch Sử 9Lịch Sử 8Lịch Sử 7Lịch Sử 6

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Địa Lí 9

  Phân Phối Chương Trình Lịch Sử Và Địa Lí 9 Chân…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Lịch Sử 8

  Đề Ôn Thi Học Kỳ 2 Lịch Sử 8 Kết Nối…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Lịch Sử 8

  Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Lịch Sử 8 Kết…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Lịch Sử

  Đề Thi Tốt Nghiệp THPT 2024 Môn Sử THPT Lý Thường…Địa Lí Tất Cả200 Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT 2024 Môn Địa LíĐịa Lí Lớp 12Địa Lí Lớp 11Địa Lí Lớp 10Địa Lí 9Địa Lí 8Địa Lí 7Địa Lí 6

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Địa Lí 6

  Đề Cương Tập Giữa HK2 Sử Địa 6 Kết Nối Tri…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Địa Lí 9

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Địa 9 Năm…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Địa Lí 8

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Địa 8 Kết…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Địa Lí 7

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Địa 7 Kết…GDCD Tất CảĐề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT GDCD 2023Công Dân Lớp 12Công Dân Lớp 11Công Dân Lớp 10Công Dân Lớp 9Công Dân Lớp 8Công Dân Lớp 7Công Dân Lớp 6GDCD 6 Sách Chân Trời Sáng TạoGDCD 6 Sách Kết Nối Tri ThứcGDCD 6 Sách Cánh Diều

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Công Dân Lớp 8

  Tài Liệu Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi GDCD 8 Sách Mới

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Đề Thi Thử Tốt Nghiệp THPT GDCD 2023

  Đề KSCL Thi Tốt Nghiệp GDCD 2024 THPT Đội Cấn Lần…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Công Dân Lớp 12

  Đề Cương Ôn Tập HK1 GDCD 12 Năm Học 2023-2024

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Công Dân Lớp 7

  Đề Thi HK1 GDCD 7 Năm 2023-2024 Có Đáp Án Ma…Ngữ Văn Tất Cả200 Đề Thi Thử 2024 Môn VănNgữ Văn Lớp 12Ngữ Văn Lớp 11Ngữ Văn Lớp 10Ngữ Văn Lớp 9Ngữ Văn Lớp 8Ngữ Văn Lớp 7Ngữ Văn Lớp 6Ngữ Văn 6 Sách Chân Trời Sáng TạoNgữ Văn 6 Sách Kết Nối Tri ThứcNgữ Văn 6 Sách Cánh Diều

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 10

  Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Văn 10 Năm Học…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Ngữ Văn 6 Sách Chân Trời Sáng Tạo

  Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Văn 6 Năm 2023-2024…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 8

  Giáo Án Dạy Thêm Ngữ Văn 8 Cánh Diều Học Kỳ…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Ngữ Văn Lớp 7

  Dàn Ý Ngữ Văn 7 Học Kỳ 2 Chi TiếtTin Tất CảTin Học Lớp 6Tin Học Lớp 7Tin Học Lớp 8Tin Học Lớp 9Tin Học Lớp 10Tin Học Lớp 11Tin Học Lớp 12

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tin Học Lớp 6

  Bộ Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Tin 6 Cánh…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Tin 8 Kết Nối…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tin Học Lớp 7

  Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 2 Tin 7 Cánh Diều…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Tin Học

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Tin 9 Năm…Thể Dục Tất CảThể Dục Lớp 10Thể Dục Lớp 11Thể Dục Lớp 12Thể Dục Lớp 6Thể Dục Lớp 7Thể Dục Lớp 8Thể Dục Lớp 9

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Cầu Lông 12 Chân Trời Sáng…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Bóng Rổ 12 Chân Trời Sáng…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Thể Dục Lớp 12

  PPCT Giáo Dục Thể Chất Bóng Chuyền 12 Chân Trời Sáng…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Thể Dục

  Kế Hoạch Dạy Học Môn Giáo Dục Thể Chất 8 Kết…GDQP Tất CảGD Quốc Phòng Lớp 10GD Quốc Phòng Lớp 11GD Quốc Phòng Lớp 12

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 11

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Giáo Dục Quốc…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 12

  Đề Cương Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Giáo Dục Quốc…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 10

  Giáo Án Giáo Dục Quốc Phòng 10 Kết Nối Tri Thức…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  GD Quốc Phòng Lớp 10

  Đề Cương Ôn Tập Giáo Dục Quốc Phòng 10 Học Kì…Công Nghệ Tất CảCông Nghệ Lớp 12Công Nghệ Lớp 11Công Nghệ Lớp 10Công Nghệ Lớp 9Công Nghệ Lớp 8Công Nghệ Lớp 7Công Nghệ Lớp 6

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Công Nghệ 8 Năm 2023-2024…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Kiểm Tra Học Kỳ 1 Công Nghệ Chăn Nuôi…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Kiểm Tra HK1 Công Nghệ 10 Năm Học 2023-2024

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Công Nghệ

  Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Công Nghệ 11 Năm…KHTN Tất CảKHTN Lớp 8KHTN Lớp 7KHTN 7 KNTTKHTN 7 Cánh DiềuKHTN 7 CTSTKHTN Lớp 6KHTN Lớp 6 Kết Nối Tri ThứcKHTN Lớp 6 Chân Trời Sáng TạoKHTN Lớp 6 Cánh Diều

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  KHTN Lớp 8

  Đề Thi HK1 Khoa Học Tự Nhiên 8 Sở GD Bắc…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  KHTN Lớp 7

  Đề Thi HK1 Khoa Học Tự Nhiên 7 Sở GD Bắc…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  KHTN Lớp 6

  Đề Thi HK1 Khoa Học Tự Nhiên 6 Sở GD Bắc…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  KHTN Lớp 8

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 KHTN 8 Năm 2023-2024 Có…Âm Nhạc Tất CảÂm Nhạc 8Âm Nhạc 11Âm Nhạc 7

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Giáo Án Âm Nhạc 8 Kết Nối Tri Thức Cả Năm…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Bản Đặc Tả Đề Kiểm Tra Giữa Học Kỳ 1 Âm…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Phân Phối Chương Trình Âm Nhạc 8 Cánh Diều

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Âm Nhạc

  Phân Phối Chương Trình Âm Nhạc 8 Chân Trời Sáng TạoMĩ Thuật Tất CảMĩ Thuật 8Mĩ Thuật 7Tài Liệu Mĩ Thuật Lớp 6

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Cánh Diều

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Chân Trời Sáng…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Mĩ Thuật 8

  Bộ Phiếu Góp Ý SGK Mĩ Thuật 8 Kết Nối Tri…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Mĩ Thuật 7

  Phân Phối Chương Trình Môn Mĩ Thuật Lớp 7 Kết Nối…HĐTN Tất CảHoạt Động Trải Nghiệm 7Hoạt Động Trải Nghiệm 10Hoạt Động Trải Nghiệm 8Hoạt Động Trải Nghiệm 11Hoạt Động Trải Nghiệm 6

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 6

  Giáo Án HĐTN 6 Kết Nối Tri Thức Trọn Bộ Cả…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 7

  Đề Kiểm Tra HK1 Hoạt Động Trải Nghiệm 7 Có Đáp…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 8

  Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ 1 Hoạt Động Trải Nghiệm…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Hoạt Động Trải Nghiệm 8

  Đề Thi Học Kỳ 1 Hoạt Động Trải Nghiệm 8 Có…PowerPoint

  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vượt Chướng Ngại Vật

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vòng Quay Năm Mới

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Vòng Quay May Mắn

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Ô Chữ

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  PowerPoint Game Show

  PowerPoint Trò Chơi Ai Là Triệu Phú Có Hướng DẫnChủ Nhiệm

  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Duy Trì Sĩ Số Học Sinh…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Tạo Hứng Thú Học Tập Cho Học Sinh Qua Việc…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Chỉ Đạo Xây Dựng Môi Trường…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  SKKN Một Số Biện Pháp Hình Thành Năng Lực Phẩm Chất…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Chủ Nhiệm

  Kế Hoạch Xây Dựng Lớp Học An Toàn Và Phòng Chống…Lớp 1 Tất CảTài Liệu Toán Lớp 1Toán 1 Kết Nối Tri ThứcToán 1 Cánh DiềuToán 1 Chân Trời Sáng TạoTài Liệu Tiếng Việt Lớp 1Tài Liệu Âm Nhạc Lớp 1Tài Liệu Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 1Tài Liệu Mỹ Thuật Lớp 1Tài Liệu Giáo Dục Thể Chất Lớp 1Tài Liệu Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 1Tài Liệu Đạo Đức Lớp 1

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Toán 1 Cánh Diều

  Bộ 5 Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 2 Toán 1…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 1

  SKKN Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Học Tốt Phân…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 1

  Giáo Án Chuẩn Bị Cho Bé Vào Lớp 1

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Toán 1 Kết Nối Tri Thức

  Bài Tập Ôn Hè Tiếng Việt 1 Lên 2 Theo Từng…Lớp 2 Tất CảLớp 2 Chân Trời Sáng TạoLớp 2 Kết Nối Tri ThứcLớp 2 Cánh DiềuTài liệu Toán lớp 2Tài liệu Tự Nhiên Và Xã Hội Lớp 2

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  Phiếu Bài Tập Toán 2 Học Kỳ 2 Năm 2024

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  Đề Kiểm Tra HK1 Toán 2 Năm 2023-2024 Có Đáp Án…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  10 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tiếng Việt 2 Năm…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

  10 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Toán 2 Năm 2023-2024…Lớp 3 Tất CảLớp 3 Kết Nối Tri ThứcTiếng Anh 3 KNTTToán 3 KNTTTiếng Việt 3 KNTTCông Nghệ 3 KNTTTin 3 KNTTĐạo Đức 3 KNTTHĐTN 3 KNTTLớp 3 Chân Trời Sáng TạoCông Nghệ 3 CTSTTin 3 CTSTToán 3 CTSTTiếng Việt 3 CTSTHĐTN 3 CTSTĐạo Đức 3 CTSTTNXH 3 CTSTLớp 3 Cánh DiềuTin 3 Cánh DiềuToán 3 Cánh DiềuTiếng Việt 3 Cánh DiềuTNXH 3 Cánh DiềuHĐTN 3 Cánh DiềuĐạo Đức 3 Cánh DiềuCông Nghệ 3 Cánh Diều

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Bộ Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Tiếng Việt 3…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Toán 3 KNTT

  Bộ Đề Ôn Tập Giữa Học Kỳ 1 Toán 3 Kết…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Giáo Án Toán 3 Kết Nối Tri Thức 2 Buổi Học…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 3

  Giáo Án Toán 3 Kết Nối Tri Thức 2 Buổi Học…Lớp 4 Tất CảTiếng Anh 4Tin Học 4Toán 4Tiếng Việt 4Âm Nhạc 4Công Nghệ 4Đạo Đức 4Giáo Dục Thể Chất 4Hoạt Động Trải Nghiệm 4Khoa Học 4Mĩ Thuật 4Lịch Sử Và Địa Lí 4

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Thi Học Kỳ 1 Khoa Học 4 Năm 2023-2024 Có…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tin 4 Năm 2023-2024 Có…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Bộ Đề Thi Học Kỳ 1 Lịch Sử Địa Lí 4…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 4

  Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Tiếng Việt 4 Năm 2023-2024…Lớp 5 Tất CảÂm Nhạc 5Mĩ Thuật 5Khoa Học 5Toán 5Tiếng Việt 5Tiếng Anh 5Công Nghệ 5Tin Học 5Giáo Dục Thể Chất 5

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Khoa Học 5

  Sách Giáo Khoa Lịch Sử Và Địa Lí Lớp 5 Cánh…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Sách Giáo Khoa Môn Khoa Học Lớp 5 Cánh Diều File…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Sách Giáo Khoa Hoạt Động Trải Nghiệm Lớp 5 Cánh Diều…

  Toán nâng cao lớp 6 về dấu hiệu chia hết năm 2024
  Tài Liệu Lớp 5

  Sách Giáo Khoa Mĩ Thuật Lớp 5 Cánh Diều File PDF

  Trắc Nghiệm Online

Tất CảTrắc Nghiệm Online Địa LíTrắc Nghiệm Online Địa Lí Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Địa Lí 12Trắc Nghiệm Online Môn HóaTrắc Nghiệm Online Môn Hóa Ôn Thi TNTHPTTrắc Nghiệm Online Hóa 12Trắc Nghiệm Online Môn SinhTrắc Nghiệm Online Môn Sinh Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Tiếng AnhTrắc Nghiệm Online Tiếng Anh Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online Tiếng Anh 12Trắc Nghiệm Online KHTNTrắc Nghiệm Online KHTN 7Trắc Nghiệm Online GDCDTrắc Nghiệm Online GDCD Ôn Thi TN THPTTrắc Nghiệm Online GDCD 12Trắc Nghiệm Online Lịch SửTrắc Nghiệm Online Lịch Sử 12Trắc Nghiệm Online Luyện Thi Tốt Nghiệp THPT Lịch SửTrắc Nghiệm Online Vật LýVật Lí 12Trắc nghiệm Vật Lý Thi THPT Quốc GiaTrắc Nghiệm ToánTrắc Nghiệm Online Toán 10Trắc Nghiệm Toán Luyện Thi Quốc GiaLớp 12Lớp 11Trắc Nghiệm HóaLuyện Thi Quốc Gia