Tra cứu mã số thẻ hướng dẫn viên du lịch

(TBKTSG Online) – Từ thời điểm này, khách du lịch có thể dùng điện thoại thông minh quét mã QR (quick response code – mã vạch ma trận) trên thẻ đeo của hướng dẫn viên du lịch để biết hướng dẫn đó có được cơ quan chức năng cho phép hành nghề hay không.

Bà Phạm Lê Thảo, Vụ phó Vụ Lữ hành thuộc Tổng cục Du lịch, cho biết hệ thống cơ sở dữ liệu mã QR gắn với từng hướng dẫn viên được cấp thẻ. Sau khi quét mã, hệ thống sẽ kết nối với trang web www.huongdanvien.vn của Tổng cục Du lịch để du khách biết thông tin của hướng dẫn viên du lịch. Thẻ có mã QR nhưng quét không ra thông tin của hướng dẫn viên là thẻ giả. Ảnh của hướng dẫn viên in trên thẻ khác với ảnh trên trang web cũng là thẻ giả.

"Chức năng này không chỉ giúp cơ quan chức năng quản lý hướng dẫn viên mà còn giúp du khách phát hiện những người hành nghề trái phép", bà nói.

Hiện nay, tuy chưa phổ biến nhưng cơ quan chức năng đã phát hiện một số trường hợp hướng dẫn viên đeo thẻ hướng dẫn viên giả để hành nghề. Nếu không có mã QR thì chỉ có cơ quan chức năng mới phát hiện được thẻ hướng dẫn là thật hay giả dựa vào mã số ghi trên thẻ.

Tuy nhiên, phải đợi đến năm 2020 thì tất cả hướng dẫn viên quốc tế và nội địa có thẻ hướng dẫn viên du lịch trên trên toàn quốc mới có thẻ QR. "Chúng tôi đã cấp mã QR cho những người đổi thẻ mới còn những hướng dẫn viên đang dùng thẻ cũ chưa hết hạn thì sẽ cấp mã khi họ đổi thẻ mới", bà Thảo nói.

Trang web www.huongdanvien.vn có thông tin của hơn 21.000 hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa đang hoạt động trên toàn quốc. Trang web cũng có thông tin về các cơ sở đào tạo tham gia đào tạo ngắn hạn, kiểm tra, cấp chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch và ngoại ngữ du lịch. 15.000 hồ sơ học viên đã hoàn thành các khóa học, đã đạt trong các kỳ kiểm tra nghiệp vụ và ngoại ngữ do các cơ sở đào tạo này tổ chức cũng được cập nhật ở đây.

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng* hoặc bị tiêu hủy

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Chi tiết

DVCTT một phần

Thủ tục công nhận điểm du lịch

Chi tiết

DVCTT toàn trình

Thủ tục Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài

Thẻ hướng dẫn viên du lịch có thời hạn bao lâu?

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế và thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa có thời hạn 05 năm. 5. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Ai là người cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch?

- Người đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa nộp hồ sơ đến Sở Du lịch; - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Du lịch cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa cho người đề nghị; trường hợp từ chối, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việt Nam có bao nhiêu hướng dẫn viên du lịch?

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, tính đến nay, cả nước có 17.387 HDV du lịch, bao gồm 9.920 HDV quốc tế phục vụ cho 8 triệu lượt khách quốc tế vào Việt Nam/năm, 6 triệu lượt khách Việt Nam ra nước ngoài/năm; 7.467 HDV nội địa phục vụ hơn 45 triệu lượt khách nội địa/năm.

Hướng dẫn viên du lịch lấy bao nhiêu điểm?

Chuyên ngành Lữ hành, hướng dẫn du lịch lấy 25,8 điểm khối C00 và 24,8 điểm khối D01; D78; D96; A16. Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch quốc tế với mức điểm chuẩn là 31,4 điểm (thang điểm 40), với 5 tổ hợp môn D01; D78; D96; A16; A00.