Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh r...

Câu hỏi: Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là

A. Ld bằng tay được thay thế dần bằng máy móc

B. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc

C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa

D. Biến nước Anh thành công xưởng thế giới

Đáp án

D

- Hướng dẫn giải

Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là biến nước Anh thành công xưởng thế giới

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Trắc nghiệm Lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

Lớp 10 Lịch sử Lớp 10 - Lịch sử

Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là

A. Ld bằng tay được thay thế dần bằng máy móc

B. Tốc độ sản xuất và năng suất lãnh đạo tăng vượt bậc

C. Tạo ra nguồn động lực mới, khởi đầu quá trình công nghiệp hóa

D. Biến nước Anh thành “công xưởng thế giới”

Các câu hỏi tương tự

Hãy nêu những tác dụng của cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh. Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Ý nào không phản ánh đúng ý nghĩa của việc phát minh ra công cụ bằng kim loại, đặc biêt là công cụ bằng sắt?

 A. Dẫn đến sự hình thành các quốc gia mới.

 B. Đây thực sự là cuộc cách mạng trong sản xuất.

 C. Lần đầu tiên trong lịch sử con người đã làm ra một lượng sản phẩm thừa.

 D. Góp phần làm rạn vợ quan hệ xã hội thị tộc, bộ lạc, loài người đứng trước ngưỡng của của xã hội có giai cấp đầu tiên.

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Trong giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, nước Anh có sự thay đổi như thế nào trong thứ hạng phát triển sản xuất công nghiệp trên thế giới?

A. Từ vị trí thứ 2 lên vị trí thứ 1.

B. Từ vị trí thứ 3 lên vị trí thứ 1.

C. Từ vị trí thứ 1 xuống vị trí thứ 2.

D. Từ vị trí thứ 1 xuống vị trí thứ 3.

Ý nào không phải là hệ quả của việc phát minh ra công cụ sản xuất bằng kim loại?

 A. Tư hữu xuất hiện.

 B. Quan hệ cộng đồng bị phá vỡ, xuất hiện kẻ giàu – người nghèo.

 C. Gia đình phụ hệ thay thế cho gia đình mẫu hệ.

 D. Con cái lấy theo họ cha.

Ý nào không phản ánh đúng điều kiện để nền kinh tế nước ta phát triển vượt bậc trong các thế kỉ X – XV?

A. Đất nước độc lập, thống nhất

B. Lãnh thổ trải rộng tè Bắc vào Nam

C. Nhà nước quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất

D. Nhân dân cả nước phấn khởi, ra sức khai phá mở rộng ruộng đồng, phát triển sản xuất

Ý nào không phản ánh chính xác mục đích của việc các triều đại phong kiến nước ta đều thành lập xưởng thủ công nhà nước (quan xưởng), tập trung các thợ giỏi trong nước?

A. Chuyên lo việc đúc tiền

B. Rèn đúc vũ khí và đóng các loại thuyền chiến phục vụ quân đội

C. May mũ áo cho nhà vua, quan lại và quý tộc, xây dựng các cung điện, dinh thự

D. Vừa sản xuất, vừa buôn bán

Đáp án: D Giải thích: Mục…1….Trang…160-161...SGK Lịch sử 10 cơ bản

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ ngành nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 15,723

Năm 1784, Giêm Oát đã

Xem đáp án » 18/06/2021 15,395

Nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp vì

Xem đáp án » 18/06/2021 14,019

Kết quả lớn nhất của cách mạng công nghiệp ở Anh là

Xem đáp án » 18/06/2021 13,475

Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là

Xem đáp án » 18/06/2021 11,436

Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ khi nào?

Xem đáp án » 18/06/2021 9,836

Nội dung nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở châu Âu?

Xem đáp án » 18/06/2021 8,598

Áccraitơ chế tạo được máy kéo sợi chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là

Xem đáp án » 18/06/2021 7,125

Máy kéo sợi Gienni do ai sáng chế?

Xem đáp án » 18/06/2021 6,393

Nội dung nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh?

Xem đáp án » 18/06/2021 3,272

Người phát minh ra đầu máy xe lửa là

Xem đáp án » 18/06/2021 1,549

Hãy ghép nội dung hai cột với nhau cho phù hợp

Thành tựu Người sáng chế
1. Máy kéo sợi Gienni a) Étmơn Cácrai
2. Máy dệt chạy bằng sức nước b) Xtiphenxơn
3. Máy hơi nước c) Giêm Oát
4. Đầu máu xe lửa d) Giêm Hagrivơ

Xem đáp án » 18/06/2021 1,356

Cách mạng công nghiệp đã đưa đến sự hình thành các giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là

Xem đáp án » 18/06/2021 847