Brush your teeth là gì

Đâu là sự khác biệt giữa  I clean my teethvàI brush my teeth ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

And what is more correct?

I brush my teeth is a process of cleaning your teeth.

We dont say I clean my teeth. We only say I brush my teeth. The dentist can clean your teeth though. You would say I got my teeth checked/cleaned at the dentists

Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.