Cộng đồng là gì giáo dục công dân 10 năm 2024

Tóm tắt bài

1.1. Công dân và vai trò của cộng đồng đối với đời sống của con người

a. Cộng đồng là gì?

 • Là toàn thể những người cùng chung sống, có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.

b. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người

 • Cộng đồng chăm lo cuộc sống cho cá nhân
 • Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển
 • Cộng đồng giải quyết các mối quan hệ hợp lý giữa lợi ích riêng chung, giữa lợi ích và trách nhiệm, giữa quyền và nghĩa vụ của mỗi các nhân trong cộng đồng.
 • Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo sức mạnh cho cộng đồng

1.2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng đồng

a. Nhân nghĩa

 • Là lòng thương người và đối với người theo lẽ phải
 • Ý nghĩa
  • Giúp cho cuộc sống của con người trở nên tốt đẹp hơn.
  • Con người thêm yêu thương cuộc sống, có sức mạnh để vượt qua khó khăn và thử thách.
  • Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
 • Biểu hiện
  • Nhân ái, yêu thương, giúp đỡ nhau
  • Nhường nhịn, đùm bọc nhau
  • Vị tha, bao dung độ lượng
 • Trách nhiệm của học sinh
  • Kính trọng, biết ơn hiếu thảo với ông bà cha mẹ
  • Quan tâm giúp đỡ mọi người
  • Cảm thông, bao dung, độ lượng, vị tha
  • Tích cực tham gia hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"
  • Kính trọng biết ơn các vị anh hùng dân tộc, những anh hùng có công với cách mạng, với đất nước.
  • Tôn trọng giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc

b. Hòa nhập

 • Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa không kanhs xa mọi người. Không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác. Có ý thức tham gia hoạt động chung của cộng đồng
 • Ý nghĩa
  • Thêm niềm vui và sức mạnh để vượt qua khó khăn
 • Trách nhiệm của học sinh
  • Tôn trọng, đoàn kết thương yêu, giúp đỡ bạn bè, thầy cô và mọi người
  • Tích cực tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội do nhà trường và địa phương tổ chức. Đồng thời vận động mọi người cùng tham gia.

c. Hợp tác

 • Là cùng chung sức làm việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung
 • Biểu hiện
  • Cùng bàn bạc, phối hợp nhịp nhàng
  • Hiểu biết về nhiệm vụ của nhau
  • Sẵn sàng giúp đỡ chia sẽ
 • Ý nghĩa
  • Tạo nên sức mạnh tinh thần và thể chất
  • Đem lại chất lượng hiệu quả cao
  • Là yêu cầu đạo đức quan trọng của mỗi con người trong xã hội hiện tại
 • Nguyên tắc hợp tác
  • Tụ nguyện, bình đẳng
  • Hai bên cùng có lợi
 • Các loại hợp tác
  • Hợp tác song phương, đa phương
  • Hợp tác giữa cá nhân, nhóm, dân tộc, quốc gia.
 • Trách nhiệm của học sinh
  • Cùng nhau bàn bạc, đóng góp ý kiến, phân công xây dựng kế hoạch cụ thể
  • Nghiêm túc thực hiện
  • Phối hợp nhịp nhàng, chia sẻ đóng góp ý kiến cho nhau
  • Đánh giá và rút kinh nghiệm

Nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kiến thức môn Giáo dục công dân lớp 10, VietJack biên soạn GDCD 10 Bài 13: Công dân với cộng đồng theo bài học đầy đủ, chi tiết nội dung lý thuyết, câu hỏi trắc nghiệm và giải các bài tập trong sgk GDCD 10.

A. Lý thuyết bài học

I. Kiến thức cơ bản

1. Cộng đồng và vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.

 1. Cộng đồng là gì: Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội.
 1. Vai trò của cộng đồng đối với cuộc sống của con người.

- Chăm lo cuộc sống của cá nhân.

- Đảm bảo cho mọi người có điều kiện phát triển.

- Giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng, giữa quyền lợi và nghĩa vụ.

- Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng.

2. Trách nhiệm của công dân đối với cộng động

 1. Nhân nghĩa

- Nhân nghĩa là lòng thương người và sự đối xử với người theo điều phải, là tình cảm, thái độ, việc làm đúng đắn, phù hợp với đạo lí của dân tộc Việt Nam.

- Biểu hiện nhân nghĩa:

+ Nhân ái thương yêu giúp đỡ nhau

+ Nhường nhịn đùm bọc nhau

+ Vị tha bao dung độ lượng

- Ý nghĩa nhân nghĩa:

+ Giúp cho cuộc sống con người trở nên tốt đẹp

+ Con người thêm yêu cuộc sống, có thêm sức mạnh vượt qua khó khăn.

+ Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

- Rèn luyện lòng nhân nghĩa:

+ Kính trọng, biết ơn hiếu thảo với ông bà cha mẹ

+ Quan tâm giúp đỡ mọi người

+ Cảm thông, bao dung, độ lượng vị tha

+ Tích cực tham gia phong trào đền ơn đáp nghĩa.

 1. Hòa nhập

- Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người, không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác, có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng.

- Rèn luyện sống hòa nhập:

+ Tôn trọng, đoàn kết, quan tâm, gần gũi, vui vẻ, cởi mở, chan hòa với thầy cô giáo và mọi người xung quanh.

+ Không lánh xa, bè phái, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết với người khác

 1. Hợp tác

- Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

- Nguyên tắc: Dựa trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng các bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.

- Hình thức: Song phương, đa phương, toàn diện từng lĩnh vực.

B. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội tạo thành một

 1. Tập thể.
 1. Hội nhóm.
 1. Cộng đồng.
 1. Xã hội.

Đáp án :

Cộng đồng là toàn thể những người cùng sống, có những điểm giống nhau, gắn bó thành một khối trong sinh hoạt xã hội

Đáp án cần chọn là: C

Câu 2: Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mỗi người có những điều kiện để

 1. Hoàn thiện.
 1. Phát triển.
 1. Giàu có hơn.
 1. Sống yên ổn.

Đáp án :

Cộng đồng chăm lo cuộc sống của cá nhân, đảm bảo cho mỗi người có những điều kiện để phát triển.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 3: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động để đời sống cộng đồng luôn phát triển lành mạnh là

 1. Công bằng, dân chủ, văn minh.
 1. Dân chủ, kỉ luật, pháp luật.
 1. Công bằng, dân chủ, kỉ luật.
 1. Bình đẳng, dân chủ, kỉ luật.

Đáp án :

Đời sống cộng đồng chỉ lành mạnh nếu nó được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc công bằng, dân chủ, kỉ luật.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 4: Mỗi cá nhân phát triển trong cộng đồng và nhờ sự phát triển đó của từng người mà cộng đồng trở lên

 1. Văn minh.
 1. Lịch sự.
 1. Lớn mạnh.
 1. Phát triển.

Đáp án :

Cá nhân phát triển trong cộng đồng và tạo nên sức mạnh cho cộng đồng

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải được gọi là

 1. Nhân nghĩa.
 1. Yêu thương.
 1. Hợp tác.
 1. Hòa nhập.

Đáp án :

Nhân nghĩa là lòng thương người và đối xử với người theo lẽ phải

Đáp án cần chọn là: A

Câu 6: Nội dung nào sau đây không nói về nhân nghĩa?

 1. Lá lành đùm lá rách.
 1. Ba que xỏ lá.
 1. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
 1. Đồng cam cộng khổ.

Đáp án :

Ba que xỏ lá – Chỉ những người dối trá, lừa gạt, bất lương.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải là biểu hiện của nhân nghĩa?

 1. Nhân ái, thương yêu, giúp đỡ nhau.
 1. Nhường nhịn, đùm bọc nhau.
 1. Sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
 1. Dùng mọi cách để giành chiến thắng.

Đáp án :

Dùng mọi cách để giành chiến thắng khiến người ta có thể đưa ra những quyết định sai lầm, chỉ quan tâm đến lợi ích mà không nghĩ đến sự giúp đỡ người khác.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Hành động nào sau đây thể hiện lòng nhân nghĩa?

 1. Quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong gia đình.
 1. Thấy người bị tai nạn không quan tâm vì không liên quan.
 1. Gay gắt chỉ trích người mắc lỗi dù họ biết hối cải.
 1. Không nhường nhịn người khác vì như vậy là tạo tính xấu cho họ.

Đáp án :

Quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong nhà thể hiện lòng yêu thương và đối xử con người theo lẽ phải.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng được gọi là

 1. Sống giản dị.
 1. Yêu thương con người.
 1. Sống hòa nhập.
 1. Hợp tác cùng phát triển.

Đáp án :

Sống hòa nhập là sống gần gũi, chan hòa, không xa lánh mọi người; không gây mâu thuẫn, bất hòa với người khác; có ý thức tham gia các hoạt động chung của cộng đồng.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Người sống không hòa nhập sẽ cảm thấy

 1. Vui vẻ, thoái mái.
 1. Cuộc sống giàu ý nghĩa.
 1. Có thêm sức mạnh.
 1. Đơn độc, buồn tẻ.

Đáp án :

Sống không hòa nhập sẽ cảm thấy đơn độc, buồn tẻ, cuộc sống kém ý nghĩa

Đáp án cần chọn là: D

Câu 11: Biểu hiện nào sau đây thể hiện cá nhân biết sống hòa nhập?

 1. Chia bè phái, gây mâu thuẫn nội bộ.
 1. Không quan tâm tới mọi người xung quanh.
 1. Không tham gia các hoạt động tập thể.
 1. Đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ bạn bè.

Đáp án :

Cá nhân biết sống đoàn kết, quan tâm, giúp đỡ bạn bè là thể hiện biết sống hòa nhập.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 12: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung là biểu hiện của

 1. Đoàn kết, tương trợ.
 1. Hợp tác.
 1. Yêu thương.
 1. Hòa nhập.

Đáp án :

Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 13: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về hợp tác?

 1. Hợp tác giúp công việc diễn ra hiệu quả hơn.
 1. Hợp tác làm con người trở lên lười nhác, ỷ lại.
 1. Chỉ hợp tác khi thấy mình có lợi.
 1. Khi yếu kém, không làm được mới hợp tác.

Đáp án :

Hợp tác giúp mọi người hỗ trợ, bổ sung cho nhau, tạo nên sức mạnh để vượt qua khó khăn, đem lại chất lượng và hiệu quả cao hơn cho công việc chung, vì vậy công việc diễn ra hiệu quả hơn.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 14: Nội dung nào sau đây không phải là nguyên tắc cơ bản của hợp tác?

 1. Tự nguyện.
 1. Bình đẳng.
 1. Đôi bên cùng có lợi.
 1. Không cần tôn trọng lợi ích của người khác.

Đáp án :

Khi hợp tác cần dựa trên nguyên tắc Tự nguyện, bình đẳng, các bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 15: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính hợp tác?

 1. Bàn bạc, xây dựng kế hoạch làm việc chung.
 1. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công.
 1. Hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình học tập.
 1. Cho nhau chép bài trong giờ kiểm tra.

Đáp án :

Cho nhau chép bài trong giờ kiểm tra không thể hiện tính hợp tác. Làm như vậy là hại bạn, vi phạm cả về đạo đức và nội quy kỉ luật.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 16: X là một học sinh có học lực yếu trong lớp. Cô chủ nhiệm đã phân công A ngồi cạnh và giúp đỡ X trong học tập. Theo em, A nên làm như thế nào để giúp bạn tiến bộ và thể hiện được tinh thần hợp tác?

 1. Không nhận lời giúp bạn và xin cô đổi chỗ ngồi.
 1. Hướng dẫn bạn cách học và làm bài hiệu quả.
 1. Làm bài tập giúp bạn để bạn không mắc lỗi.
 1. Cho bạn chép bài trong giờ kiểm tra để đạt điểm cao.

Đáp án :

Để giúp bạn, A nên hướng dẫn bạn cách học và làm bài hiệu quả để X dần tiến bộ. Như vậy cũng sẽ thể hiện được tinh thần hợp tác của hai bạn.

Đáp án cần chọn là: B

Câu 17: M cho rằng khi làm việc nhóm tất cả các thành viên đều cần tham gia thực hiện, sau đó cả nhóm cùng thuyết trình. Y và B lại cho rằng chỉ nên để những bạn học giỏi làm thôi. Bạn H thì cho rằng ai làm cũng được, miễn sao được điểm cao. Theo em, suy nghĩ về hợp tác của bạn nào cần phải thay đổi?

 1. Bạn M và Y
 1. Bạn B và H
 1. Bạn Y, B và H
 1. Bạn Y và B

Đáp án :

Khi làm việc nhóm, cần phân công nhiệm vụ rõ ràng và hợp lí, đồng thời mỗi thành viên phải tích cực tham gia và hỗ trợ lẫn nhau để công việc đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Đáp án cần chọn là: C

C. Giải bài tập sgk

 • Bài 1 (trang 94 sgk Giáo dục công dân 10): Hãy nêu ý nghĩa của ...
 • Bài 2 (trang 94 sgk Giáo dục công dân 10): Hãy tìm hiểu về những hoạt động ...
 • Bài 3 (trang 94 sgk Giáo dục công dân 10): Em hãy cùng các bạn ...
 • Bài 4 (trang 94 sgk Giáo dục công dân 10): Thế nào là sống hòa nhập ...
 • Bài 5 (trang 94 sgk Giáo dục công dân 10): Em tán thành hay không ...
 • Bài 6 (trang 94 sgk Giáo dục công dân 10): Hãy tìm hiểu và giới thiệu ...
 • Bài 7 (trang 94 sgk Giáo dục công dân 10): Em hãy lập kế hoạch ...

Xem thêm các bài học GDCD lớp 10 đầy đủ, chi tiết khác:

 • GDCD 10 Bài 11: Một số phạm trù cơ bản của đạo đức học
 • GDCD 10 Bài 12: Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình
 • GDCD 10 Bài 14: Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
 • GDCD 10 Bài 15: Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại
 • GDCD 10 Bài 16: Tự hoàn thiện bản thân

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều
 • Cộng đồng là gì giáo dục công dân 10 năm 2024
  Gói luyện thi online hơn 1 triệu câu hỏi đầy đủ các lớp, các môn, có đáp án chi tiết. Chỉ từ 200k!

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ dùng học tập giá rẻ
 • Sữa dưỡng thể Vaseline chỉ hơn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Cộng đồng là gì giáo dục công dân 10 năm 2024

Cộng đồng là gì giáo dục công dân 10 năm 2024

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.