Phương thức thanh toán quốc tế ở việt nam năm 2024

Khi nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập với quốc tế thì đa dạng các phương thức thanh toán quốc tế đã ra đời, đáp ứng cho nhu cầu mua bán hàng hóa trong lĩnh vực ngoại thương, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao dịch giữa các nhà kinh doanh trong nước và quốc tế được nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Phương thức thanh toán quốc tế ở việt nam năm 2024

Trong bài viết này hãy cùng GoSELL tìm hiểu về các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay nhé!

Thanh toán quốc tế bằng phương pháp chuyển tiền (Remittance)

Khái niệm

Đây là một trong các phương thức thanh toán quốc tế phổ biến được biết đến nhiều nhất hiện nay. Trong đó, người mua sẽ yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho người bán ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do người bán quy định.

Phương thức thanh toán quốc tế ở việt nam năm 2024
Thanh toán quốc tế bằng phương pháp chuyển tiền

Phân loại

Có thể chuyển tiền bằng thư (M/T) hoặc điện tử (T/T). Tuy nhiên hiện nay phần lớn thường lựa chọn chuyển tiền điện tử. Vì hình thức này sẽ tiện lợi và ít rủi ro hơn. Chuyển tiền bằng điện tử được làm hai cách thức như sau:

 • Chuyển tiền trả sau: Người mua chỉ chuyển tiền khi người bán đã giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa cho nhà nhập khẩu.
 • Chuyển tiền trả trước: Người mua chuyển tiền trước rồi người bán mới giao hàng và bộ chứng từ hàng hóa.

Những bên tham gia trong phương thức thanh toán chuyển tiền

Có 4 bên tham gia phương pháp thanh toán chuyển tiền:

 • Người mua – người chuyển tiền (Remitter).
 • Người bán – người thụ hưởng (Beneficiary).
 • Ngân hàng của người mua – Ngân hàng chuyển (Remitting Bank).
 • Ngân hàng của người bán – ngân hàng đại lý (Correspondent Bank).
  Xem thêm: Các hình thức thanh toán điện tử phổ biến hiện nay

Quy trình thực hiện phương thức thanh toán chuyển khoản

Hình thức chuyển tiền trả sau

 • Bước 1: Người bán gửi hàng cho người mua.
 • Bước 2: Người mua sau khi nhận được hàng sẽ tiến hành viết đơn yêu cầu chuyển tiền gửi đến ngân hàng của người bán.
 • Bước 3: Ngân hàng của người mua kiểm tra chứng từ thấy hợp lệ thì sẽ tiến hành chuyển tiền qua ngân hàng đại lý của người bán.
 • Bước 4: Ngân hàng đại lý hoàn tất gửi cho tiền cho người bán.

Hình thức chuyển tiền trả trước

 • Bước 1: Người mua viết đơn yêu cầu chuyển tiền gửi đến ngân hàng đại lý của người bán.
 • Bước 2: Ngân hàng người mua kiểm tra thấy hợp lệ sẽ tiến hành chuyển tiền sang ngân hàng đại lý của người bán.
 • Bước 3: Ngân hàng đại lý khi nhận được tiền chuyển sẽ tiếp tục chuyển sang cho người bán.
 • Bước 4: Người bán khi nhận được tiền sẽ tiến hành gửi hàng cho người mua.

Phương thức này thường dùng khi cả hai bên nhà người bán và người mua thực sự tin tưởng nhau và giá trị hợp đồng không quá lớn.

Xem thêm: Online payment – Xu hướng phát triển dịch vụ thanh toán trên thế giới và Việt Nam

Phương thức thanh toán nhờ thu (Collection of payment)

Khái niệm

Nhờ thu là phương thức thanh toán quốc tế. Đây là hình thức được ra đời để khắc phục những hạn chế của phương thức chuyển tiền. Trong đó người bán sẽ ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền thanh toán từ phía người nợ.

Các công cụ thanh toán quốc tế thường gồm:

 • Hối phiếu (bill of exchange).
 • Kỳ phiếu thương mại (Promissory Note).
 • Séc quốc tế (International cheque).
 • Hóa đơn thu tiền (Financial Invoice).
  Phương thức thanh toán quốc tế ở việt nam năm 2024
  Phương thức thanh toán nhờ thu

Phân loại

Có 2 phương thức nhờ thu hộ là:

 • Nhờ thu trơn (Clean Collection): Là nhờ thu chứng từ tài chính không kèm chứng từ thương mại.
 • Nhờ thu chứng từ (Documentary Collection): Là nhờ thu chứng từ tài chính kèm chứng từ thương mại, chứng từ thương mại không kèm chứng từ tài chính.

Những bên tham gia trong phương thức nhờ thu

 • Người bán hàng – người ủy thác thu (Principal).
 • Ngân hàng chuyển chứng từ – ngân hàng chuyển (Remitting Bank).
 • Ngân hàng thu hộ – có thể đồng thời là ngân hàng xuất trình chứng từ (Collecting Bank).
 • Người mua hàng – trả tiền hoặc ngân hàng do người mua hàng chỉ định (Drawee).

Quy trình thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế nhờ thu

Phương thức nhờ thu trơn

 • Bước 1: Người bán giao hàng và gửi chứng từ cho người mua.
 • Bước 2: Ký phát hối phiếu và viết chỉ thị nhờ thu gửi đến ngân hàng người bán nhờ thu hộ tiền từ người mua ở nước ngoài.
 • Bước 3: Ngân hàng chuyển hối phiếu và chỉ thị thu tiền cho ngân hàng đại lý ở nước người mua thu hộ.
 • Bước 4: Ngân hàng thu hộ xuất trình hối phiếu theo đúng chỉ thị nhờ thu cho người trả tiền.
 • Bước 5: Người trả tiền tiến hành trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu.
 • Bước 6: Ngân hàng thu hộ chuyển tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho ngân hàng chuyển.
 • Bước 7: Ngân hàng chuyển trả tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho người bán.

Phương thức nhờ thu chứng từ

 • Bước 1: Người bán vận chuyển hàng đến cho người mua.
 • Bước 2: Lập chứng từ thương mại có hoặc không kèm theo hối phiếu và viết chỉ thị nhờ thu gửi đến ngân hàng phục vụ mình nhờ thu hộ tiền từ người mua ở nước ngoài.
 • Bước 3: Ngân hàng chuyển bộ chứng từ và chỉ thị nhờ thu cho nhân hàng đại lý ở nước người mua thu hộ.
 • Bước 4: Ngân hàng thu hộ xuất trình chứng từ theo đúng chỉ thị nhờ thu cho người mua.
 • Bước 5: Người mua tiến hành trả tiền hoặc chấp nhận trả hối phiếu để nhận chứng từ đi nhận hàng.
 • Bước 6: Ngân hàng thu hộ chuyển tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho ngân hàng chuyển (nếu được yêu cầu, ngân hàng thu hộ có thể giữ lại hối phiếu đã được chấp nhận, chờ đến hạn thanh toán sẽ thu tiền rồi chuyển trả tiền).
 • Bước 7: Ngân hàng chuyển trả tiền hoặc hối phiếu đã được chấp nhận cho người bán.

Trong thanh toán ngoại thương nếu sử dụng phương thức thanh toán nhờ thu thì phương thức nhờ thu chứng từ thường được ưu tiên lựa chọn nhiều hơn. Vì có thể đảm bảo được quyền lợi của người bán.

Xem thêm: Bí quyết tối ưu trang thanh toán giúp bạn không đánh mất khách hàng

Phương thức thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng (Letter of Credit L/C)

Khái niệm

Phương thức thanh toán bằng thư tín dụng được hiểu là văn bản do ngân hàng người mua phát hành cam kết thanh toán cho người bán sau khi người này xuất trình bộ chứng từ hợp lệ. Do đó các phương thức thanh toán quốc tế này được gọi là thư tín dụng thương mại hay thư tín dụng chứng từ. Thư tín dụng được lập trên cơ sở các điều khoản trong hợp đồng. Nhưng hoàn toàn độc lập so với hợp đồng.

Phương thức thanh toán quốc tế ở việt nam năm 2024
Phương thức thanh toán quốc tế bằng thư tín dụng

Phân loại

Theo loại hình (căn cứ vào tính chất cam kết của ngân hàng)

 • Thư tín dụng có thể hủy bỏ (Revocable L/C).
 • Thư tín dụng không thể hủy ngang (Irrevocable L/C).
 • Thư tín dụng có xác nhận (Confirmed L/C).
 • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C).
 • Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back L/C).
 • Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit).
 • Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit).
 • Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C).
 • Thư tín dụng có điều khoản đỏ (Red Clause L/C).

Nội dung chính cần có trong thư tín dụng

 • Số hiệu, địa điểm, ngày mở thư tín dụng.
 • Loại thư tín dụng.
 • Tên và địa chỉ các bên liên quan: người yêu cầu mở thư tín dụng, người hưởng lợi, các ngân hàng…
 • Số tiền, loại tiền.
 • Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền, và thời hạn giao hàng
 • Điều khoản giao hàng: Điều kiện, địa điểm giao hàng,…
 • Nội dung về hàng hóa: Tên gọi, mã số, số lượng, trọng lượng, bao bì, đóng gói. …
 • Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: Hối phiếu, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, C/O, C/Q,…
 • Cam kết của ngân hàng mở thư tín dụng
 • Những nội dung khác

Những bên tham gia trong phương thức thanh toán thư tín dụng

 • Người xin mở L/C (Applicant).
 • Người hưởng lợi (Beneficiary).
 • Ngân hàng mở hay ngân hàng phát hành thư tín dụng (The issuing bank).
 • Ngân hàng thông báo thư tín dụng (The advising bank).

Quy trình thực hiện phương thức thanh toán bằng thư tín dụng

 • Người bán dựa trên hợp đồng ngoại thương mở thư tín dụng tại ngân hàng của mình để cho bên người bán hưởng.
 • Dựa theo yêu cầu của người hưởng thì ngân hàng người bán phát hành thư tín dụng và chuyển bản chính cho người bán với nội dung để ngân hàng người bán hưởng.
 • Ngân hàng đại diện bên người bán xác nhận thư tín dụng gửi lại bản chính cho người bán.
 • Căn cứ vào nội dung của thư tín dụng, người bán sẽ giao hàng cho người mua.
 • Khi giao hàng bên người bán phải hoàn thiện chứng từ và hối phiếu gửi về ngân hàng đầu để xuất yêu cầu nhận tiền cho bộ chứng từ đó.
 • Ngân hàng thông báo nhận được bộ chứng từ đạt yêu cầu sẽ làm thủ tục thanh toán.
 • Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ thanh toán cho ngân hàng phát hành.
 • Ngân hàng phát hành thư tín dụng sau khi nhận được bộ các chứng từ từ ngân hàng thông báo sẽ kiểm tra thấy đạt yêu cầu trong thư tín dụng sẽ tiến hành chuyển tiền cho ngân hàng thông báo.
 • Ngân hàng phát hành sẽ báo với người mua biết đã trả tiền cho người bán, đồng thời yêu cầu người mua hoàn tiền cho mình thì mới đưa bộ chứng từ nhập khẩu để làm thủ tục nhập hàng.

Như vậy có thể thấy phương thức thanh toán tín dụng so với các phương thức thanh toán quốc tế trên nổi bật ở chỗ có thể đảm bảo quyền lợi của cả hai bên. Do đó phương thức thanh toán này rất được nhiều nhà bán hàng ứng dụng.

Thanh toán quốc tế nhanh chóng trên GoSELL cùng PayPal

Vì sự phổ biến toàn cầu của mình nên PayPal được xem là một trong những nhà cung ứng dịch vụ thanh toán uy tín, chất lượng. Hỗ trợ tốt cho những giao dịch quốc tế được đảm bảo an toàn. Do đó GoSELL đã nhanh chóng tích hợp PayPal vào hệ thống Website và App bán hàng của GoSELL, để giúp cho các doanh nghiệp có thể phục vụ các đơn hàng của khách nước ngoài hay muốn thanh toán thẻ quốc tế đảm bảo an toàn.

Phương thức thanh toán quốc tế ở việt nam năm 2024
Thanh toán quốc tế nhanh chóng trên GoSELL cùng PayPal

GoSELL hỗ trợ phương thức thanh toán quốc tế qua PayPal. Cho phép khách hàng quốc tế giao dịch và thanh toán nhanh chóng ngay trên Website và App bán hàng của bạn:

 • Khách hàng quốc tế có thể mua và thanh toán trực tiếp qua cổng thanh toán Quốc tế PayPal.
 • Cho phép thay đổi và chỉnh sửa tỷ giá USD qua cổng thanh toán PayPal.
 • Hệ thống sẽ cập nhật tự động tỷ giá tiền tệ theo ngày, lên đến hơn 190 quốc gia trên thế giới.

Lợi ích khi sử dụng và tích hợp PayPal trong thanh toán trực tuyến trên GoSELL:

 • Thuận tiện trong quá trình thanh toán toàn cầu.
 • Mức độ bảo mật thông tin cao, an toàn cho cả người mua và người bán.
 • Quá trình thanh toán nhanh chóng chỉ mất vài phút.
 • Mua sắm an toàn, thoải mái.
 • Cho phép chuyển tiền qua lại giữa các tài khoản PayPal hoàn toàn không mất phí.

Với GoSELL bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi giao dịch với khách hàng quốc tế mà không phải lo âu về những hạn chế khi thanh toán nữa nhé! Liên hệ ngay với GoSELL để biết thêm chi tiết.

Mong rằng qua bài viết trên đã cung cấp cho bạn một số kiến thức về thanh toán quốc tế để bạn có thể quyết định lựa chọn các phương thức thanh toán quốc tế phù hợp với doanh nghiệp của mình để kinh doanh bền vững và ngày một phát triển hơn nữa!