Pose a risk to là gì

Thầy ơi em có thắc mắc muốn hỏi thầy: sự khác nhau giữa cause và pose khi sử dụng với danger, risk, problem, challenger, là gì? Ví dụ:

1: The earthquake caused widespread damage to property.
2: There is considerable awareness that these developments pose challenges in every dimension.

Nếu em thay cause thành pose trong câu 1, thay pose thành cause trong câu 2 như sau thì có được không thầy:

1: The earthquake posed widespread damage to property.
2: There is considerable awareness that these developments cause challenges in every dimension.

Em cảm ơn thầy nhiều.

Không thay như vậy được nhé em.

1. Không thể nói pose damage được.
Pose nghĩa là tạo ra một vấn đề hay một mối nguy hiểm. Nó chỉ được dùng với những danh từ như risk (rủi ro), challenge (thách thức), problem (vấn đề), threat (mối đe dọa), danger / hazard (mối nguy hiểm), Tất cả những danh từ này chỉ thứ mà có tiềm năng dẫn đến hậu quả xấu, chứ không chỉ sự việc đã xảy ra.

Còn damagenghĩa là thiệt hại, là cái đã xảy ra rồi. Do đó, nói là pose damage là sai.

2. Không thể nói cause challengesđược.

Cause có nghĩa là gây ra, tức là làm cho cái gì đó xảy ra.

Còn challengenghĩa là thách thức, là một nhiệm vụ mới hoặc nhiệm vụ khó khăn mà đòi hỏi ta phải có nỗ lực và kỹ năng để giải quyết. Nó không phải là cái đã xảy ra. Do đó, nói cause challenges là sai.

Video liên quan