So sánh trùng roi và trùng giày trùng biến hình năm 2024

12 tháng 9 2018 lúc 22:05

Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa trùng giày và trùng biến hình

Xem chi tiết

So sánh trùng roi và trùng giày trùng biến hình năm 2024

Tình bày cấu tạo, cách di chuyển, sinh sản củaTrùng roi xanh, Trùng giày ? Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa Trùng roi xanh và thực vật ? Vẽ và chú thích hình dạng ngoài của Trùng roi xanh ?

Xem chi tiết

So sánh trùng roi và trùng giày trùng biến hình năm 2024

CHƯƠNG 1. NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINHCâu 1: Kể tên các đại diện em đã được học thuộc ngành ĐVNS. So sánh điểm giống và khác giữa trùng roi và trùng giày, trùng kiết lị và trùng sốt rétCHƯƠNG 2. NGÀNH RUỘT KHOANGCâu 2: Hình dạng ngoài, di chuyển, cấu tạo trong,sinh sản của thủy tứcCâu 3: Kể tên các đại diện em đã được học thuộc ngành Ruột khoang ? So sánh những điểm giống và khác giữa thủy tức và san hô ?Câu 4: Vai trò của ngành Ruột khoang

Trùng biến hình: Cơ thể đơn bào, luôn thay đổi hình dạng. Trùng biến hình di chuyển được là nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về 1 phía tạo thành chân giả.

Đáp án : D

(0) bình luận (0) lời giải

Giải chi tiết:

Đặc điểm khác biệt của trùng biến hình so với trùng roi và trùng giày là có chân giả, hình dạng cơ thể không cố định.

Trùng biến hình trần hay trùng biến hình amip, trùng chân giả trần là đại diện tiêu biểu của trùng biến hình. Chúng sống ở mặt bùn của các ao tù hay các hồ nước lặng. Nhiều khi, chúng nổi lẫn vào lớp váng ở ao, hồ.Trùng đế giày (trùng giày) là đại diện của lớp Trùng cỏ. Tế bào trùng đế giày đã phân hóa thành nhiều bộ phận. Mỗi bộ phận đảm nhận một chức năng sống nhất định. Trùng giày được con người biết đến trước tiên trong thế giới động vật đơn bào. 12 tháng 9 2018 lúc 22:05

Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa trùng giày và trùng biến hình

Xem chi tiết

So sánh trùng roi và trùng giày trùng biến hình năm 2024

Tình bày cấu tạo, cách di chuyển, sinh sản củaTrùng roi xanh, Trùng giày ? Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa Trùng roi xanh và thực vật ? Vẽ và chú thích hình dạng ngoài của Trùng roi xanh ?

Xem chi tiết

So sánh trùng roi và trùng giày trùng biến hình năm 2024

  • huy lê

9 tháng 10 2021 lúc 19:41

12.Trùng roi, trùng giày, trùng biến hình, trùng kiết lị, trùng sốt rét có đặc điểm gì giống nhau?

Xem chi tiết

So sánh trùng roi và trùng giày trùng biến hình năm 2024

Nêu đặc điểm khác nhau giữa trùng roi xanh, trùng biến hình và trùng già Giúp mình với. Thank you so much