Chủ đề: ��� ����u

Có 1 bài viết

the u là gì - Nghĩa của từ the u
the u là gì - Nghĩa của từ the u

the u có nghĩa là kết thúc tất cả đều là tất cả các đối số. Không có hạ nhiệt và sẽ hoàn toàn hủy đối thủ của bạn. ví dụ bob: hey jimmy ur mum ...