Chủ đề: Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc

Có 30 bài viết

Đề bài - bài 5 trang 121 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1
Đề bài - bài 5 trang 121 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1

B. Khi nguồn điện cung cấp cho khung dây dẫn đảo cực thì chiều quay của rôto thay đổi. Đề bài Phát biểu nào sau đây về ...

Đề bài - bài 1 trang 121 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1
Đề bài - bài 1 trang 121 tài liệu dạy – học vật lí 9 tập 1

- Để xác định chiều của lực điện từ ta dùng quy tắc bàn tay trái: Đặt bàn tay trái sao cho các đường sức từ hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay ...

Đề bài - bài 2 trang 75 sgk sinh học 11
Đề bài - bài 2 trang 75 sgk sinh học 11

- Động vật đơn bào trao đổi khí qua màng tế bào, khí CO2khuếch tán từ trong tế bào ra ngoài môi trường và khí O2khuếch tán từ môi trường vào tế bào qua ...

Đề bài - bài 5 trang 70 sgk sinh học 10
Đề bài - bài 5 trang 70 sgk sinh học 10

Ở thực vật, pha sáng diễn ra ở màng tilacoit của lục lạp,khi có ánh sáng và biến đổi ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng trong các phân tử ATP và ...

Đề bài - bài 4 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao
Đề bài - bài 4 trang 70 sgk vật lý 10 nâng cao

Một máy bay phản lực có khối lượng 50 tấn, khi hạ cánh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m/s2. Hãy tính lực hãm. Biểu diễn trên cùng một ...

Đề bài - bài 2 trang 40 sgk vật lý 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 40 sgk vật lý 10 nâng cao

Kim giờ của một đồng hồ dài bằng \({3 \over 4}\) kim phút . Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỉ số giữa tốc độ dài của đầu ...

Đề bài - bài 2 trang 28 sgk vật lý 10 nâng cao
Đề bài - bài 2 trang 28 sgk vật lý 10 nâng cao

Một chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox, theo phương trình \(x = 2t + 3{t^2}\), trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây. Đề bài ...

Đề bài - bài 4 trang 24 sgk vật lý 10 nâng cao
Đề bài - bài 4 trang 24 sgk vật lý 10 nâng cao

\(\overrightarrow a \,;\,\overrightarrow v \) ngược chiều chuyển động là chậm dần đều. Chọn t0=0 là lúc có \({v_0} = - 10\,m/s\) Đề bài ...

Đề bài - câu 6 trang 100 sgk hóa học 11 nâng cao
Đề bài - câu 6 trang 100 sgk hóa học 11 nâng cao

Viết các phương trình hóa học của phản ứng biểu diễn sơ đồ chuyển hóa sau: Đề bài Viết các phương trình hóa học ...

Câu 3 trang 98 sgk vật lý 12 nâng cao
Câu 3 trang 98 sgk vật lý 12 nâng cao

Tai người nghe có thể nghe được những âm có mức cường độ âm trong khoảng từ \(0\) dB đến \(130\) dB. Bài 3. Tai con người có thể nghe được ...

Đề bài - bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 109 sbt toán 9 tập 2
Đề bài - bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 109 sbt toán 9 tập 2

+) Bất kì đa giác đều nào cũng có một và chỉ một đường tròn ngoại tiếp, có một và chỉ một đường tròn nội tiếp. Đề bài ...

Đề bài - bài 34 trang 105 sbt toán 9 tập 2
Đề bài - bài 34 trang 105 sbt toán 9 tập 2

+) Vẽ cung \(\overparen{AmB},\) tâm \(O,\) bán kính \(OA\) sao cho cung này nằm ở nửa mặt phẳng bờ \(AB\) không chứa tia \(Ax.\) Đề bài ...

Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 sbt toán 6 tập 2
Bài 8.1, 8.2, 8.3 phần bài tập bổ sung trang 94, 95 sbt toán 6 tập 2

a) Khi đó, có các cung là:\(AC\, nhỏ\),\(AD\)nhỏ,\(AB\)hay cung\(ACDB\), \(BA\)(cung nửa đường tròn không đi qua\(C\)và\(D\)) ,\(ABD\)hay cung\(AD\)lớn,\(ABDC\)hay cung\(AC\) ...

Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 phần bài tập bổ sung trang 26 sbt toán 6 tập 2
Bài 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 phần bài tập bổ sung trang 26 sbt toán 6 tập 2

\(\begin{array}{l}\dfrac{1}{{11}}.\dfrac{1}{{12}} = \dfrac{{1.1}}{{11.12}} = \dfrac{1}{{132}}\\\dfrac{1}{{11}} - \dfrac{1}{{12}} = \dfrac{{12}}{{132}} - \dfrac{{11}}{{132}} = \dfrac{1}{{132}}\\ ...

Đề bài - bài 146 trang 39 sbt toán 6 tập 2
Đề bài - bài 146 trang 39 sbt toán 6 tập 2

b) Tỉ số của tuổi con và tuổi mẹ là\(37,5\%\). Tổng số tuổi của hai mẹ con là\(44\). Tính tuổi mỗi người. Đề bài a) ...

Đề bài - bài 135 trang 36 sbt toán 6 tập 2
Đề bài - bài 135 trang 36 sbt toán 6 tập 2

Khối \(6\) của một trường có\(4\)lớp. Số học sinh lớp\(6A\)bằng \(\displaystyle {9 \over {25}}\)tổng số học sinh của ba lớp còn lại. Số học sinh lớp\(6B\)bằng ...

Đề bài - bài 113 trang 31 sbt toán 6 tập 2
Đề bài - bài 113 trang 31 sbt toán 6 tập 2

b) \(\displaystyle 4{2 \over 5}:2 = \left( {4 + {2 \over 5}} \right):2 = \square + {{\square} \over {\square}}\)\(\displaystyle = \square\) Đề bài ...

Đề bài - bài 108 trang 30 sbt toán 6 tập 2
Đề bài - bài 108 trang 30 sbt toán 6 tập 2

\(\displaystyle A = {{2.\left( {\displaystyle {1 \over 3} + {1 \over 5} - {1 \over 9}} \right)} \over {4.\left( {\displaystyle {1 \over 3} + {1 \over 5} - {1 \over 9}} \right)}} = {2 \over 4} = {1 ...

Đề bài - câu 3 trang 85 sgk công nghệ 11
Đề bài - câu 3 trang 85 sgk công nghệ 11

+ Góc trước y là góc tạo bởi mặt trước của dao với mặt phắng song song với mặt phẳng đáy. Góc y càng lớn thì phoi thoát càng dễ. Đề bài ...

Đề bài - quan sát hình 2: tìm và kể tên một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng nam bộ.
Đề bài - quan sát hình 2: tìm và kể tên một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng nam bộ.

Quan sát hình 2: Tìm và kể tên một số sông lớn, kênh rạch của đồng bằng Nam Bộ. Đề bài Quan sát hình 2: Tìm và kể tên ...