Chủ đề: Connect database MySQL

Có 1,801 bài viết

Làm cách nào để đặt quyền của người dùng cho MySQL?
Làm cách nào để đặt quyền của người dùng cho MySQL?

MySQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng mã nguồn mở được xây dựng chú trọng đến tốc độ và độ tin cậy. Cộng đồng nhà phát triển lớn và ...

Cách cài đặt MySQL và cấu hình trong Linux?
Cách cài đặt MySQL và cấu hình trong Linux?

Học cách chuẩn bị cho cơ sở dữ liệu Linux dựa trên SQL, tạo cơ sở dữ liệu mới và tạo người dùng cơ sở dữ liệu có quyền. Điều này cho phép bạn làm ...

Làm cách nào để tạo từ điển dữ liệu MySQL?
Làm cách nào để tạo từ điển dữ liệu MySQL?

Trong bài đăng này, tôi sẽ giải thích về cách tạo Từ điển dữ liệu trong cơ sở dữ liệu MySql. Trong các bài đăng trước, chúng ta đã tìm hiểu về cài ...

Làm cách nào để sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL?
Làm cách nào để sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu MySQL?

Bạn có thể đơn giản sao chép các tệp bảng của cơ sở dữ liệu MySQL sang một vị trí riêng biệt và thực hiện sao lưu. Sau này, khi cần thiết, bạn chỉ cần ...

Kích thước bảng heap tối đa mysql
Kích thước bảng heap tối đa mysql

Với Halloween tất cả trừ một ký ức xa xôi, đã đến lúc chuyển sự chú ý của chúng ta sang mùa lễ sắp tới. Đầu tiên là Lễ Tạ Ơn, sau đó là Thứ Sáu ...

Làm cách nào để sử dụng vị trí trong truy vấn mysql?
Làm cách nào để sử dụng vị trí trong truy vấn mysql?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ nói về mệnh đề SELECT first_name, last_name, city FROM Readers WHERE City = ‘Seattle’; SELECT * FROM Readers WHERE CustomerID = 24;6 và cách ...

Mysql thập phân
Mysql thập phân

SQL Server đang dần trở nên sử dụng bởi người dùng trong công nghệ hiện nay. Vì vậy hãy cùng Bizfly Cloud tìm hiểu về các kiểu dữ liệu trong SQL qua bài ...

Các quyền được triển khai trong MySQL như thế nào
Các quyền được triển khai trong MySQL như thế nào

Kết nối với MySQL với tư cách người dùng bằng Create_user_priv và Grant_priv. Xác định người dùng nào có các đặc quyền này bằng cách chạy truy vấn sau. ...

Làm cách nào để chọn tên bắt đầu bằng nguyên âm trong MySQL?
Làm cách nào để chọn tên bắt đầu bằng nguyên âm trong MySQL?

Giải pháp 1. Tôi không phải là chuyên gia về DB2 nhưng điều này khá di động. Bạn có thể muốn chuẩn hóa tất cả thành chữ in hoa để tránh các vấn đề với ...

Ngày và giờ của MySQL thành datetime
Ngày và giờ của MySQL thành datetime

Cơ sở dữ liệu của chúng tôi có một bảng tên là flight_schedule với dữ liệu trong các cột flight, aircraft và arrival_datetimechuyến ...

Một số tùy chọn để tạo bản sao lưu MySQL là gì?
Một số tùy chọn để tạo bản sao lưu MySQL là gì?

Một hệ thống sao lưu đáng tin cậy là một trong những tính năng quan trọng nhất của bất kỳ giải pháp lưu trữ nào. Điều quan trọng là chúng tôi có toàn bộ ...

Kiểm tra regex của MySQL
Kiểm tra regex của MySQL

Hỗ trợ của MySQL cho các biểu thức chính quy khá hạn chế, nhưng vẫn rất hữu ích. MySQL chỉ có một toán tử cho phép bạn làm việc với các biểu thức chính ...

Mysql CẤP TẤT CẢ CÁC ĐẶC QUYỀN không hoạt động
Mysql CẤP TẤT CẢ CÁC ĐẶC QUYỀN không hoạt động

MySQL Grant All Privileges là các lệnh MySQL được triển khai để cho phép tài khoản người dùng MySQL quản lý và truy cập cơ sở dữ liệu với các đặc quyền phù ...

Làm cách nào để thêm ngày và giờ tự động trong MySQL?
Làm cách nào để thêm ngày và giờ tự động trong MySQL?

Ví dụThêm 10 ngày vào một ngày và trả lại ngàySELECT DATE_ADD(15-06-2017, THỜI GIAN 10 NGÀY);Tự mình thử »Định nghĩa và cách sử dụngHàm DATE_ADD() thêm khoảng ...

Mysql cấp đặc quyền cấp
Mysql cấp đặc quyền cấp

Xin chào, tôi đã sử dụng mã này để có siêu người dùng trong mysqlGRANT EXECUTE, PROCESS, SELECT, SHOW DATABASES, SHOW VIEW, ALTER, ALTER ROUTINE, CREATE, CREATE ROUTINE, CREATE ...

MySQL so với SQL Server so với Oracle
MySQL so với SQL Server so với Oracle

MySQL và Oracle là hai cơ sở dữ liệu quan hệ nổi tiếng được sử dụng trong các công ty lớn và nhỏ. Mặc dù Tập đoàn Oracle hỗ trợ cả hai cơ sở dữ liệu ...

Làm thế nào bạn có thể cài đặt trình điều khiển cơ sở dữ liệu MySQL?
Làm thế nào bạn có thể cài đặt trình điều khiển cơ sở dữ liệu MySQL?

MySQL cung cấp khả năng kết nối trình điều khiển cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn để sử dụng MySQL với các ứng dụng và công cụ tương thích với các tiêu ...

Bảng lược đồ mysql
Bảng lược đồ mysql

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo, chỉnh sửa và xóa lược đồ (lược đồ) trong cơ sở dữ liệu SQL ServerLược đồ trong SQL Server là gìLược đồ ...

Mysql phiên bản 8
Mysql phiên bản 8

Cơ sở dữ liệu (Database) là yếu tố quan trọng đối với lĩnh vực công nghệ thông tin và để quản lý tốt Cơ sở dữ liệu, cần phải có những giải pháp ...

Mysql> chèn giá trị mặc định nếu NULL
Mysql> chèn giá trị mặc định nếu NULL

Nếu SQL_MODE chứa STRICT_TRANS_TABLES và bạn đang chèn vào một bảng giao dịch (như InnoDB) hoặc nếu SQL_MODE chứa STRICT_ALL_TABLES, thì tất cả các cột NOT NULL không ...

Mysqld không mở được thư viện dùng chung laragon
Mysqld không mở được thư viện dùng chung laragon

Lúc đầu, tôi nghĩ giải pháp là chỉnh sửa /etc/php/7.4/cli/php.ini (cho PHP-FPM 7. 4 trong trường hợp của tôi) và bỏ ghi chú dòng ;extension=pdo_mysql để giống như ...

Giết quá trình truy vấn MySQL
Giết quá trình truy vấn MySQL

Đôi khi bạn có thể gặp các tình huống cần hủy một số quy trình AWS RDS Mysql nhất định. Ví dụ, nếu quá trình nào đó bị treo; . Điều này có thể dẫn ...

Mysql giới hạn 1000 hàng
Mysql giới hạn 1000 hàng

Đôi khi bạn có thể cần chọn 1 hàng trên cùng hoặc 10 hàng trên cùng trong bảng MySQL. Đây là cách chọn N hàng trên cùng trong MySQL. Bạn có thể sử dụng các ...

Tạo người dùng MySQL Workbench
Tạo người dùng MySQL Workbench

MySQL là một trong những hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng phổ biến nhất cho phép chúng tôi lưu trữ, thao tác và truy xuất dữ liệu. ...

Cách sửa chữa cơ sở dữ liệu MySQL bị lỗi
Cách sửa chữa cơ sở dữ liệu MySQL bị lỗi

Bài viết này mô tả cách sửa chữa các bảng và cơ sở dữ liệu MySQL. Khi các bảng của cơ sở dữ liệu phát triển, thỉnh thoảng có thể xảy ra lỗi. Khi ...

Hiển thị max_execution_time MySQL
Hiển thị max_execution_time MySQL

Bạn có thể tự hỏi liệu người dùng của bạn có thể làm chậm hoặc thậm chí DOS cơ sở dữ liệu MySQL của bạn với một yêu cầu không may mắn hay không. ...

Nhà phát triển SQL có giống với MySQL không?
Nhà phát triển SQL có giống với MySQL không?

Cả MySQL và Oracle đều cung cấp cùng một kiến ​​trúc với Mô hình quan hệ và cung cấp nhiều tính năng tiêu chuẩn như giấy phép phần mềm độc quyền. ...

Điểm Mysql trong đa giác
Điểm Mysql trong đa giác

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ hiểu cách lưu trữ và sử dụng các kiểu dữ liệu không gian như tọa độ và đối tượng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chủ yếu ...

Không thể kết nối Máy chủ không được phép kết nối với máy chủ MySQL này?
Không thể kết nối Máy chủ không được phép kết nối với máy chủ MySQL này?

Trong bài viết nhanh này, bạn sẽ học cách giải quyết lỗi “ERROR 1130 (HY000). Máy chủ x. x. x. x không được phép kết nối với máy chủ MySQL này” lỗi trong ...

Đã tải usr lib systemd hệ thống mysqld Cài đặt sẵn của nhà cung cấp đã bật dịch vụ đã tắt
Đã tải usr lib systemd hệ thống mysqld Cài đặt sẵn của nhà cung cấp đã bật dịch vụ đã tắt

tôi gặp lỗi này khi cập nhật mariadb bằng bản cập nhật plesk mới● mariadb. dịch vụ - MariaDB 10. 6. 5 máy chủ cơ sở dữ liệuNạp vào. đã tải ...

Làm cách nào để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL trong .NET Core?
Làm cách nào để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL trong .NET Core?

Để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL trong. MẠNG 5, ASP. NET lõi và. NET, chúng ta có thể sử dụng MySQL. Thư viện dữ liệu được xuất bản bởi MySQL. Bài ...

Mysql không phải là
Mysql không phải là

Một cơ sở dữ liệu quan hệ tổ chức dữ liệu trong các bảng. Một bảng có hàng (hoặc bản ghi) và cột (hoặc trường). Các bảng có liên quan dựa trên các ...

Trần mysql đến 2 chữ số thập phân
Trần mysql đến 2 chữ số thập phân

Hàm SQL ROUND cho phép bạn làm tròn một số đến một số vị trí thập phân cụ thể. Hãy xem cách nó hoạt động và xem một số ví dụBài viết này áp dụng cho ...

Làm cách nào để xuất lược đồ mysql?
Làm cách nào để xuất lược đồ mysql?

Bạn đang sử dụng MySQL Workbench và muốn xuất cơ sở dữ liệu của mình? Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách xuất cơ sở dữ liệu và nhập cơ sở ...

Kết nối xuất MySQL Workbench
Kết nối xuất MySQL Workbench

Xuất kết nối MySQL Workbench trở thành một nhiệm vụ dễ dàng với bài viết này. Bobcares, là một phần của Dịch vụ hỗ trợ MySQL của chúng tôi, cung cấp các ...

Lấy múi giờ mysql
Lấy múi giờ mysql

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu các bạn những khái niệm cơ bản liên quan đến ngày giờ & múi giờ. Bài viết này mình sẽ phân tích một số vấn ...

Cách chạy nhiều truy vấn trong nút mysql js
Cách chạy nhiều truy vấn trong nút mysql js

Có thể có những trường hợp bạn đã thiết lập một nhóm kết nối MySQL, nhưng bạn có một số truy vấn muốn chạy theo thứ tựSELECT 1; SELECT 2; Bạn chỉ có ...

Làm cách nào để định cấu hình mysql?
Làm cách nào để định cấu hình mysql?

Trang này giải thích cách cài đặt và định cấu hình máy chủ cơ sở dữ liệu MySQL và ứng dụng khách dòng lệnh sudo apt updatesudo apt install mysql-server5. Hướng ...

Giải thích chức năng kết nối mysql với ví dụ
Giải thích chức năng kết nối mysql với ví dụ

PHP có ba cách để kết nối với cơ sở dữ liệu MySQL. Chúng được gọi là API cơ sở dữ liệu. Có một phiên bản thủ tục (mysqli_*) sử dụng các chức năng ...

Dịch vụ mysql
Dịch vụ mysql

Bài viết sau sẽ hướng dẫn nâng cấp MySQL trên giao diện cPanel và thao tác nâng cấp bằng dòng lệnh trên hệ điều hành CentOS1. Nâng cấp MySQL trên giao diện ...