Chủ đề: Laravel unique ID

Có 221 bài viết

Hướng dẫn ecommerce website php github
Hướng dẫn ecommerce website php github

Here are 131 public repositories matching this topic... Code Issues Pull requests E commerce web application for a toy shop Updated Aug 14, 2021 PHP Code Issues Pull requests Ecommerce ...

How to edit pdf file in php
How to edit pdf file in php

Does anyone know of a good method for editing PDFs in PHP? Preferably open-source/zero-license cost methods. :)I am thinking along the lines of opening a PDF file, replacing text in the PDF and then ...

Hướng dẫn create bearer token php
Hướng dẫn create bearer token php

Chào các bạn, mình đã trở lại rồi đây. Ở bài viết lần trước, mình đã giới thiệu cho các bạn về Json Web Token và cách thức hoạt động của nó. Các ...

Ftp client php open source
Ftp client php open source

nicolab/php-ftp-clientA flexible FTP and SSL-FTP client for PHP. This lib provides helpers easy to use to manage the remote files.This package is aimed to remain simple and light. Its only a wrapper ...

What are finally block in php?
What are finally block in php?

Summary: in this tutorial, you’ll learn how to use the PHP try...catch...finally statement to handle exceptions and clean up the resources.Introduction to the PHP try…catch…finally statementThe ...

Inserting data into the table in php
Inserting data into the table in php

Insert Data Into MySQL Using MySQLi and PDOAfter a database and a table have been created, we can start adding data in them.Here are some syntax rules to follow:The SQL query must be quoted in ...

Hướng dẫn log in php
Hướng dẫn log in php

I. Giới thiệu:Sau khi các bạn đã học các kiến thức cơ bản về PHP và MySQL thì trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng chức năng đăng nhập và ...

Hướng dẫn php thread pool
Hướng dẫn php thread pool

Trong bài trước, các bạn đã được học về cách sử dụng sleep() và join(). Sang bài này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu cách tạo và sử dụng ThreadPool. ...

Hướng dẫn dùng laravel notification::send trong PHP
Hướng dẫn dùng laravel notification::send trong PHP

IntroductionNgoài việc hỗ trợ sending email, Laravel còn cung cấp gửi thông báo qua nhiều kênh, gồm mail, SMS (qua Nexmo), và Slack. Thông báo có thể được lưu trong cơ ...

Hướng dẫn html php
Hướng dẫn html php

PHP - viết tắt hồi quy của Hypertext Preprocessor, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản được chạy ở phía server nhằm sinh ra mã html trên client. PHP đã ...

Hướng dẫn php html decode
Hướng dẫn php html decode

Hàm html_entity_decode() sẽ chuyển đổi các kí hiệu HTML entities thành các kí tự tương ứng.Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy ...

Php concat string with variable
Php concat string with variable

There are two string operators. The first is the concatenation operator (.), which returns the concatenation of its right and left arguments. The second is the concatenating assignment operator ...

Hướng dẫn dùng phphtml trong PHP
Hướng dẫn dùng phphtml trong PHP

Tải về bản PDF Tải về bản PDF Đây là bài viết hướng dẫn cách tạo một trang web đơn giản với HTML (ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản). HTML là một trong ...

Hướng dẫn aes-128-cbc encryption php
Hướng dẫn aes-128-cbc encryption php

Tôi đang làm việc với mật mã trong một dự án và tôi cần một chút trợ giúp về cách làm việc openssl_encryptvà openssl_decrypt, tôi chỉ muốn biết cách cơ bản ...

Hướng dẫn php debug executablepath xdebug
Hướng dẫn php debug executablepath xdebug

Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn. Visual Studio Code (VS Code) là một trình soạn thảo được phát triển bởi Microsoft, ...

Hướng dẫn hash sign php
Hướng dẫn hash sign php

Tìm hiểu khi sử dụng các hàm băm tạo dữ liệu lưu trữ passwordKhi lưu trữ password vào CSDL thường sẽ sử dụng các hàm băm khác nhau được hỗ trợ bởi hệ ...

Hướng dẫn crud in php
Hướng dẫn crud in php

Trang chủ Lập trình PHP Ứng dụng CRUD (PHP MySQL) Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xây dựng một ứng dụng CRUD với PHP và MySQL.CRUD là gì?CRUD là từ ...

What is finally in php?
What is finally in php?

Summary: in this tutorial, you’ll learn how to use the PHP try...catch...finally statement to handle exceptions and clean up the resources.Introduction to the PHP try…catch…finally statementThe ...

Hướng dẫn dùng abstract means trong PHP
Hướng dẫn dùng abstract means trong PHP

Đã đăng vào thg 1 22, 2017 1:58 CH 1 phút đọc *Chào các bạn, * Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Abstract Class trong PHP nhé! I/ Abstract Class là gì ? Lớp trừu tượng ...

Hướng dẫn dùng switch control trong PHP
Hướng dẫn dùng switch control trong PHP

Tác giả: Dương Nguyễn Phú CườngNgày đăng: Hồi xưa đóWhat is a control structure? Code execution can be grouped into categories as shown below Sequential – this one involves ...

What is memory leak in php?
What is memory leak in php?

Ive encountered the dreaded error-message, possibly through-painstaking effort, PHP has run out of memory:Allowed memory size of #### bytes exhausted (tried to allocate #### bytes) in file.php on ...

What is foreach loop in php?
What is foreach loop in php?

PHP foreach LoopThe foreach loop - Loops through a block of code for each element in an array.The PHP foreach LoopThe foreach loop works only on arrays, and is used to loop through each key/value ...

Hướng dẫn traits in php laravel
Hướng dẫn traits in php laravel

Bài viết này được dịch từ nguồn What are PHP Traits? có thêm phần chém gió của tác giả bài dịch hy vọng có thể truyền tải cho các bạn chút hiểu biết về ...

Get n random elements from array php
Get n random elements from array php

Shamelessly stolen from the PHP manual:<?php $input = array(Neo, Morpheus, Trinity, Cypher, Tank); $rand_keys = array_rand($input, 2); echo $input[$rand_keys[0]] . n; echo ...

How do i debug php in windows?
How do i debug php in windows?

If you use PHP or you find yourself “adopting” a PHP app (like I did a few years ago), you must know how to debug PHP.In this detailed guide to PHP debugging, you’ll see some debugging ...

Can i use id in php?
Can i use id in php?

I want to set id of a form by php, but i cant do it!<?php $form= $_GET[form]; echo <form id=$form class=thisForm form method=post> <input type =text name=name/> ...

Hướng dẫn get url javascript
Hướng dẫn get url javascript

Thuộc tính href của đối tượng Location- Thuộc tính href của đối tượng location chứa URL hiện tại (URL của trang web mà bạn đang truy cập)- Với việc truy cập ...

Hướng dẫn dùng loga a trong PHP
Hướng dẫn dùng loga a trong PHP

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LOG10 trong MySQL thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.Bài viết này được đăng ...

Cách lấy facebook app id
Cách lấy facebook app id

Để được phép tạo mới và sử dụng các sản phẩm do facebook cung cấp, trước tiên bạn cần đăng ký để trở thành một nhà phát triển. - Truy cập ...

What is use of interface class in php?
What is use of interface class in php?

PHP - What are Interfaces?Interfaces allow you to specify what methods a class should implement.Interfaces make it easy to use a variety of different classes in the same way. When one or more classes ...

Hướng dẫn php currency math
Hướng dẫn php currency math

Hướng dẫn gc to phpMemory leaks can happen in any language, including PHP. These memory leaks may happen in small increments that take time to accumulate, or in larger jumps that manifest ...

Use trait in trait php
Use trait in trait php

PHP implements a way to reuse code called Traits. Traits are a mechanism for code reuse in single inheritance languages such as PHP. A Trait is intended to reduce some limitations of single ...

Count unique values in list python
Count unique values in list python

In this tutorial, you’ll learn how to use Python to count unique values in a list. You’ll also learn what the fastest way to do this is! You’ll learn how to accomplish this using a naive, ...

Hướng dẫn dùng threas trong PHP
Hướng dẫn dùng threas trong PHP

Các PHP Developers hiếm khi sử dụng đa luồng. Sự đơn giản của chương trình đồng bộ, đơn luồng chắc chắn rất hấp dẫn, nhưng đôi khi việc sử dụng đa ...

Hướng dẫn php exception vs throwable
Hướng dẫn php exception vs throwable

Vấn đề về các lỗi trong PHPHàm error_reporting() trong PHPHàm trigger_error() trong PHPHàm set_error_handler() trong PHPNgoại lệ - Exception trong PHPthrow Exception - phát sinh ...

Hướng dẫn dùng laravel map trong PHP
Hướng dẫn dùng laravel map trong PHP

Trong nội dung của bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu:Nội DungSitemap là gì.Tác dụng của Sitemap đối với website.Tạo sitemap file tự động.Tạo sitemap online.1. ...

Insert data in table in php
Insert data in table in php

Insert Data Into MySQL Using MySQLi and PDOAfter a database and a table have been created, we can start adding data in them.Here are some syntax rules to follow:The SQL query must be quoted in ...

Hướng dẫn route function in php
Hướng dẫn route function in php

Xin chào anh em, tiếp tục series Laravel và những điều thú vị về nó thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến anh những kiến thức liên quan đến Route. Nếu như khi ...

Hướng dẫn dùng json_decode online trong PHP
Hướng dẫn dùng json_decode online trong PHP

Trong PHP người ta sử dụng hàm số để convert data thành định dạng JSON và để decode định dạng JSON.JSON là gì? JSON là viết tắt của cụm từ “JavaScript ...

Hướng dẫn dùng closure type trong PHP
Hướng dẫn dùng closure type trong PHP

Vừa qua mình gặp 1 tình huống là phải dùng hàm call back để xử lý vấn đề, thế là tìm hiểu luôn cái lý thuyết về php closure xem nó là như thế nào. trước ...