Chủ đề: chernobyling

Có 1 bài viết

chernobyling là gì - Nghĩa của từ chernobyling
chernobyling là gì - Nghĩa của từ chernobyling

chernobyling có nghĩa làThảm họa hạt nhân Nga. Lỗi của nhà tư bản, đã bán thiết bị bị lỗi. Chiến tranh lạnh Âm mưu. Mưa đá DA quê hương.Thí dụChernbly ...