Chủ đề: guyfriend

Có 1 bài viết

guyfriend là gì - Nghĩa của từ guyfriend
guyfriend là gì - Nghĩa của từ guyfriend

guyfriend có nghĩa làMột người đàn ông là bạn với một phụ nữ. Điều này được sử dụng trong tương phản bạn trai. Một anh chàng là chỉ là một người ...