Chủ đề: merkage basin

Có 1 bài viết

merkage basin là gì - Nghĩa của từ merkage basin
merkage basin là gì - Nghĩa của từ merkage basin

merkage basin có nghĩa làMột khu vực rộng lớn thoát khỏi Merkage trong một khu vực được đặt nhất định, cuối cùng tạo thành một bán kính tập hợp trong đó ...