Toàn văn Nghị quyết 28 của Bộ chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ

QPTD -Thứ Hai, 11/10/2021, 09:29 (GMT+7)
Tuyên Quang xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Nhận thức rõ tầm quan trọng của khu vực phòng thủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ và đạt được kết quả quan trọng. Nổi bật là, các tiềm lực trong khu vực phòng thủ từng bước được tăng cường; chất lượng lực lượng vũ trang không ngừng được nâng lên; thế trận khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Có được kết quả đó, trước hết, Tuyên Quang tổ chức quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và toàn dân về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Đây là nội dung quan trọng hàng đầu, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ. Trên cơ sở nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, nghị định của Đảng, Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành, cơ sở thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, làm cho các tầng lớp nhân dân, nhất là cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nắm chắc ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết phải thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng phủ vững chắc trong tình hình mới. Nội dung giáo dục toàn diện, trong đó tập trung vào Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và các văn bản, chỉ thị, hướng dẫn của Quân khu 2 về xây dựng khu vực phòng thủ, trực tiếp là Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 30/5/2012 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Toàn văn Nghị quyết 28 của Bộ chính trị về xây dựng khu vực phòng thủ
Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Quá trình thực hiện, cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp mình đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục, bồi dưỡng và phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh phù hợp với thực tiễn của địa bàn, trình độ nhận thức, phong tục, tập quán của đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc ở địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh công tác dân vận theo quan điểm dựa vào dân, lấy dân làm gốc, phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; chú trọng chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, tập trung vào cơ sở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn thuộc các huyện: Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình. Các cơ quan truyền thông của Tỉnh, như: báo, đài, cổng thông tin điện tử mở các chuyên trang, chuyên mục về quốc phòng, an ninh; đăng, phát hàng nghìn tin, bài tuyên truyền về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh. Mặc dù là tỉnh miền núi, kinh tế, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, nhưng việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh được Tỉnh luôn chú trọng, triển khai ngay từ trong nghị quyết nhiệm kỳ, chương trình hành động, quy hoạch, kế hoạch của các cấp, ngành và địa phương. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân xác định phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, hàng hóa theo chuỗi liên kết, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn vớixây dựng thương hiệu vùng và xây dựng nông thôn mới. Thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp dệt may, da giày, điện tử,... ở các khu, cụm công nghiệp: Long Bình An, Sơn Nam, Khuôn Phươn, An Thịnh, v.v. Phát huy tiềm năng, thế mạnh du lịch, hình thành ngành kinh tế mũi nhọn của Tỉnh bằng cách thu hút các dự án đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch sinh thái, lịch sử, văn hóa thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, Khu danh lam thắng cảnh Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình, v.v.

Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với cơ quan Công an và các sở, ban, ngành thẩm định chặt chẽ từng quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, làm cơ sở để tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt theo hướng phát triển đồng bộ, lưỡng dụng, đảm bảo vừa phục vụ phát triển kinh tế, vừa đáp ứng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh cả trước mắt và lâu dài, nhất là các dự án về hạ tầng giao thông, xây dựng cơ bản, y tế, bưu chính - viễn thông, v.v. Đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19, song các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh vẫn giữ được ở mức cao1; 100% xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm, triển khai tuyến cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai, các tuyến đường nối thành phố Tuyên Quang với cao tốc và tuyến vận tải đường thủy trên sông Lô được đầu tư xây dựng, cải tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện cho nhiệm vụ tác chiến trong khu vực phòng thủ.

Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, làm nòng cốt trong xây dựng khu vực phòng thủ là giải pháp quan trọng được Tỉnh hết sức quan tâm. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đã tập trung xây dựng lực lượng thường trực theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm vững mạnh, rộng khắp và lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Các cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, thực sự trở thành chỗ dựa và niềm tin của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trọng tâm là chăm lo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Hằng năm, có trên 95% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 97%; đội ngũ cán bộ 100% có phẩm chất tốt, 98,7% năng lực khá, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh chỉ đạo lực lượng vũ trang tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện; làm tốt công tác bảo đảm huấn luyện, nhất là về trường bắn, thao trường, bãi tập, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình huấn luyện. Quá trình huấn luyện, các cơ quan, đơn vị luôn bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc đối với lực lượng thường trực, cơ bản, thiết thực, chất lượng đối với dân quân tự vệ, cơ bản, thiết thực, hiệu quả đối với lực lượng dự bị động viên, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu. Đổi mới nội dung, phương pháp các cuộc diễn tập phòng thủ phù hợp với đặc điểm địa bàn, nhiệm vụ tác chiến và khả năng của từng cấp. Thông qua các cuộc diễn tập, cơ chế vận hành, huy động các nguồn lực địa phương cho nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quy chế hoạt động của khu vực phòng thủ được bổ sung, hoàn thiện; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, trình độ chỉ huy, khả năng hiệp đồng của lực lượng vũ trang địa phương với các sở, ban, ngành trong xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh được nâng lên, đảm bảo cho việc xây dựng, hoạt động của khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Lực lượng vũ trang Tỉnh luôn chủ động phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn; thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị, các mục tiêu quan trọng. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc tình hình, dự báo chính xác các tình huống, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ, bảo đảm liên hoàn, vững chắc, hiểm hóc, có chiều sâu. Trên cơ sở Đề án Xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo; Đề án Phòng thủ dân sự giai đoạn 2021 - 2025; Đề án Cải tạo hang động, xây dựng các công trình quân sự - quốc phòng giai đoạn 2020 - 2025 và quy hoạch thế trận phòng thủ của Quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; đầu tư, nâng cấp các hạng mục công trình trong khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện. Trên các hướng phòng thủ quan trọng, tập trung rà soát quy hoạch khu vực phòng thủ then chốt, các căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương, bảo đảm phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức khảo sát, xác định hướng sử dụng, quản lý chặt chẽ các điểm cao, hang động, địa hình có giá trị phục vụ nhiệm vụ quốc phòng; quan tâm phát triển hạ tầng nối liền căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương,... đáp ứng yêu cầu cơ động lực lượng. Vì vậy, những năm gần đây, nhiều hạng mục công trình, thành phần thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của Tỉnh được xây dựng, hoàn thành, tạo thế trận liên hoàn, vững chắc, hiểm hóc, có chiều sâu, phát huy tối đa tính năng kỹ - chiến thuật của các loại vũ khí, trang bị, khả năng, trình độ, sở trường của các thành phần, lực lượng trong tác chiến, bảo đảm giữ vững địa bàn trong mọi tình huống.

Phát huy những kinh nghiệm và kết quả đạt được, thời gian tới, Tỉnh tiếp tục củng cố khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi phát triển Tuyên Quang trở thành tỉnh khá, toàn diện, bền vững của khu vực miền núi phía Bắc.

Đại tá ĐẶNG VĂN LONG, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
_______________

1 - Năm 2020, tốc độ tăng trưởng tổng sản phầm trên địa bàn (GRDP) đạt 5,24%, đứng thứ 16/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ tư trong các tỉnh miền núi phía Bắc, 6 tháng đầu năm 2021 đạt 6,19%.