Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

Có tổng 275 đánh giá về Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

Chợ Trà Bồng

152 đánh giá
Địa chỉ: 7G47+PRG, ĐT622,Trà Xuân,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 0981353435

Đầy đủ hàng hóa tiêu dùng thiêtd yếu phục vụ cho nhu cầu của nhâ dân

Hỗ trợ kỹ thuật cho nhà máy tinh dầu quế Trà Bồng, Quảng Ngãi

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

Thị trấn trà xuân trà bồng tỉnh Quảng ngãi

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

Chợ huyện yêu lắm! Tiểu thương chợ rất thân thiện ! Đặt biệt các loại đặc sản vùng hương quế rất đặc trưng! Như ốc đá râu ranh nè. Cá niên.... rất hấp dẫn!

Buôn bán nhìu mặt hàng

Là một khu chợ có đầy đủ mọi thứ bạn cần tìm và đồ bán rất rẻ hợp ý người mua...!

Chợ có nhìu mặt hàng thiết yếu để phục vụ người dân sinh sống quanh khu vực. Rất sạch sẽ và rộng lớn...

Có bán ốc

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

Nhà Hàng Tre Vàng

55 đánh giá
Địa chỉ: 7F4X+RGX,Trà Sơn,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 0914610344

Suối Chè

27 đánh giá
Địa chỉ: 79HV+H6R,Trà Hiệp,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Website: https://topquangngai.vn/suoi-che-tra-bong-quang-ngai/

Đại Lý Thu Tuyến

11 đánh giá
Địa chỉ: 7F2X+GG4,Ngã Ba,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 02553851969

(Bản dịch của Google) Mọi người đều chuyên nghiệp và thân thiện. An ninh là rất tốt. Kiểm tra rất dễ dàng. Đôi khi bạn phải đợi trên lầu mới đến lượt mình đi xuống. Phụ thuộc vào thời điểm bạn đi. Chất lượng là tốt ... Tôi mua nhiều thứ. Thật hạnh phúc khi tôi có thể mua cần sa một cách an toàn! 😊

(Bài đánh giá gốc)
Everyone is professional and friendly. Security is great. Check in is easy. Sometimes you have to wait upstairs for your turn to go down. Depends on when you go. Quality is good...I buy a variety of things. Just so happy I can safely purchase cannabis! 😊

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

(Bản dịch của Google) Khu di chuyển đỉnh cao ra khỏi Sunset và Cahuenga Blvd ở Tây Hollywood. Những người bán hàng có hiểu biết cho chúng tôi biết về các đợt giảm giá lần 1, lần 2 và lần 3 cộng với tất cả các mặt hàng từ đồ uống / thức ăn nhanh đến hoa và xe đẩy. Họ thậm chí còn cho chúng tôi mang theo một con chó nhỏ và có đồ ăn vặt! Vui thích!!

(Bài đánh giá gốc)
Top notch dispo off Sunset and Cahuenga Blvd in West Hollywood. Knowledgeable budtenders let us know about the 1st, 2nd, \u0026 3rd time discounts plus all the hood from drinks/edibles to flower and carts. They even let us bring in a small pup and had treats! Enjoy!!

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022
Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022
Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022
Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022
Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022
Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

(Bản dịch của Google) Lần đầu tiên tôi đi…. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời! Người đứng sau quầy kiểm tra id rất tuyệt vời, cuộc đấu thầu chồi non của chúng tôi rất tuyệt và chúng tôi được chăm sóc một cách trân trọng. Lần thứ 2 là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cuộc đấu thầu chồi non là vô cùng thô lỗ. Đã giao sai lệnh cho chúng tôi và tiếp tục phục vụ chúng tôi một cách thô lỗ. Sẽ không bao giờ quay trở lại đó. Hãy tiêu tiền của bạn ở nơi khác, nơi bạn được đối xử tôn trọng bất kể bạn trông như thế nào hoặc bạn đến từ đâu.

(Bài đánh giá gốc)
The first time I went…. It was a GREAT experience! The person behind id check counter was great, our bud tender was great and we were taken care of with respect. The 2nd time was a completely different story. The bud tender was extremely rude. Gave us the wrong order and continued to rudely serve us. Will never go back there. Spend your money elsewhere, where you are treated with respect regardless of what you look like or where you are from.

(Bản dịch của Google) Một trong những hộp mực bị lỗi và ban quản lý của họ đã không chấp nhận nó trở lại mặc dù nó hoàn toàn không được sử dụng. Họ đã giảm giá cho tôi 15% khi mua một hộp mực khác. Vì vậy, họ không quan tâm đến sự hài lòng của khách hàng lâu dài. Tôi sẽ không quay lại công việc kinh doanh này.

(Bài đánh giá gốc)
One of the cartridges was defective and their management didnt accept it back deapite it wasnt used at all. They gave me 15% off for the purchase of another cartridge. So they dont care about long term customer satisfaction. Im not gonna go back to this business.

(Bản dịch của Google) Trạm y tế tuyệt đối tốt nhất ở Hollywood. Dịch vụ / nhân viên tuyệt vời. Quay vòng nhanh. Ưu đãi đáng để quay lại và tuyển chọn tuyệt vời các sản phẩm chất lượng cao. Nếu tôi có thể cho họ nhiều ngôi sao hơn, tôi sẽ.

(Bài đánh giá gốc)
The absolute best dispensary in Hollywood. Great service/staff. Fast turnaround. Deals worth coming back for and a fantastic selection of high quality products. If I could give them more stars I would.

(Bản dịch của Google) Không bao giờ hài lòng với thời gian chờ đợi. Đôi khi phải mất 20 hoặc vài phút. Quá lâu và có cảm giác như những người đứng sau quầy chỉ cần trò chuyện với những chuyên gia trang phục làm mất thời gian của mọi người. Bạn cần thêm nhân viên! Sẽ đẹp hơn nếu thời gian thuận tiện hơn. Tôi đến một cửa hàng khác có tôi ra vào trong vòng 5 phút. Tôi không biết họ làm như thế nào nhưng tôi sẽ hỏi tại sao nó không giống nhau ở đây?

(Bài đánh giá gốc)
Never happy with the wait times. Sometimes it takes 20 or minutes. Way too long and it feels like the people behind the counter just dilly dally having conversations with costumers taking up everybody else’s time. You need more staff! It would be nicer if the timing was more convenient. I go to another store that has me in and out within 5 minutes. Idk how they do it but I would ask why can’t it be the same here?

(Bản dịch của Google) Rất thân thiện. Dễ gần và thoải mái là loại người thoải mái. Rất hữu ích và hiểu biết và có những sản phẩm và sẽ mang lại lợi ích cho bạn nhiều nhất. Vị trí là chính từ khách sạn nơi tôi ở. Rất khuyến khích.

(Bài đánh giá gốc)
Very friendly. Easy going and laid back type of people. Very helpful and knowledgeable and there products and which will benefit you the most. Location was prime from the hotel where I was. Highly recommended.

(Bản dịch của Google) Lần đầu tiên và tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời. Tất cả các nhân viên tôi gặp (quầy lễ tân, đấu thầu và nhân viên bảo vệ) đều thân thiện. Họ đã có một lựa chọn tốt về phù hợp và giá cả là công bằng. Thậm chí đã có 20% giảm giá hôm nay cho Ngày Lao động, vì vậy đây là ngày hoàn hảo để mua !!

(Bài đánh giá gốc)
First time in and I had a great experience. All the staff members I encountered (front desk, bud-tender, and security guard) were friendly. They had a nice selection of edibles and prices were fair. Even had 20% off today for Labor Day, so this is the perfect day to buy!!

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022
Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022
Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022
Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022
Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

Vườn ẩm thực sinh thái Cà Đú

9 đánh giá
Địa chỉ: Tổ 4 thôn 3,Trà Thuỷ,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 0797491111

Quán bán đồ ăn Okie

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

Quán ngon phụ vụ tốt

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

rộng rãi. thoáng mát.

Tốt

(Bản dịch của Google) Được

(Bài đánh giá gốc)
Ok

Bưu điện huyện Trà Bồng

6 đánh giá
Địa chỉ: 7G48+7CH, ĐT622,Trà Xuân,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 02553865210

Tot cho anh o anh biet giao hang ca thang moi giao toi

Phục vụ ổn

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

Bưu điện huyện Trà Bồng

Top 20 mở cửa hàng Huyện Trà Bồng Quảng Ngãi 2022

Tốt

Thôn Bình Đông, xã Trà Bình, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi

4 đánh giá
Địa chỉ: 7J2M+V3J, ĐT622,Trà Bình,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 0913447410

Nói chung là đang phát triển

Đường vắng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nội Thất Ngân Phát

4 đánh giá
Địa chỉ: Khu Dân Cư 4, Tổ Dân Phố 1, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi,Trà Xuân,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 0902510710

Trung Tâm V.N.P.T - Phòng Bán Hàng

3 đánh giá
Địa chỉ: 7G48+9FH, ĐT622,Trà Xuân,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 02553873444

Chi Cục Thuế Huyện Trà Bồng

3 đánh giá
Địa chỉ: 7G48+9PR, ĐT622,Trà Xuân,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam

Cây ATM Agribank

1 đánh giá
Địa chỉ: 7G48+959, ĐT622,thôn Trung,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam

Trà Bong

Địa chỉ: tt. Trà Xuân,Trà Bồng,Quảng Ngãi,Việt Nam

Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - AGRIBANK - Chi Nhánh Trà Bồng

Địa chỉ: Trà Xuân,Trà Bồng,Quảng Ngãi,Việt Nam
Liên lạc: 02553865648

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Sơn Trà - Trà Bồng

Địa chỉ: Tổ 6, Thôn Trà Xuông,Trà Sơn,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 0396049414

Công An Huyện Trà Bồng

Địa chỉ: 7G49+834, ĐT622,Trà Xuân,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam

Đại Lý Giày Việt Sanh

Địa chỉ: 7G5C+54V, Chợ Trà Bồng, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi,Trà Xuân,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 0383617917

Trà Bồng

Địa chỉ: Quảng Ngãi,Việt Nam

Tạp Hóa Phương Nở

Địa chỉ: 7J2J+X89, ĐT622,Trà Bình,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam

Thế Giới Di Động

Địa chỉ: 7G49+7F4,Tổ dân phố 1,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 02838102102
Website: https://www.thegioididong.com/he-thong-sieu-thi-the-gioi-di-dong

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiệu Vàng Út Duyên

Địa chỉ: 7F2X+H92, Thôn Bình Trung, Xã Trà Bình, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi,Trà Sơn,Trà Bồng,Quảng Ngãi, Việt Nam
Liên lạc: 02553865002