Bộ sưu tập phòng vé Ấn Độ 2023

Đây là danh sách các phim Ấn Độ phát hành năm 2023 có doanh thu cao nhất, tính theo tổng doanh thu phòng vé toàn cầu. Đây là bảng xếp hạng những bộ phim Ấn Độ có doanh thu cao nhất bao gồm các bộ phim từ nhiều ngôn ngữ khác nhau (tiếng Hindi, tiếng Telugu, tiếng Tamil, tiếng Kannada, tiếng Malayalam, tiếng Punjabi, tiếng Marathi, tiếng Gujarati, tiếng Odia, tiếng Bengali và tiếng Tulu) dựa trên ước tính phòng vé toàn cầu thận trọng như đã báo cáo

  • TBA – Sẽ Được Công Bố
  • * – Biểu thị các phim vẫn đang chiếu tại các rạp trên toàn thế giới
  • N/A – Không có sẵn
  • ước tính. - Ước lượng

Danh sách phim Ấn Độ có doanh thu cao nhất năm 2023 (Phim Ấn Độ)

Xếp hạngTên phimNgôn ngữTổng toàn cầuNgân sách1PathaanTiếng Hindi₹1,050. 3 triệu
(130 triệu USD)₹225 crore2Ponniyin Selvan. II*₹323 crore
(40 triệu đô la Mỹ)Nhấp vào đây3VarisuTamil₹310 crore
(39 triệu đô la Mỹ)₹200–280 crore4Waltair VeerayyaTelugu₹236. 15 điểm
(30 triệu đô la Mỹ)₹140 crore5Tu Jhoothi ​​Main Makkaar Hindi₹220. 10 triệu
(28 triệu đô la Mỹ) ₹70 crore 6ThunivuTamil₹185-₹250 crore
(23-31 triệu đô la Mỹ) ₹200 crore7Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan*Tiếng Hindi₹161. 03 tỷ
(20 triệu đô la Mỹ) ₹150 crore8Veera Simha ReddyTelugu₹134 crore
(17 triệu đô la Mỹ) ₹110 crore9Vaathi (Sir)Tamil₹118 crore
(15 triệu đô la Mỹ)N/A10DasaraTelugu₹117 crore
(15 triệu đô la Mỹ)₹65 crore11Bholaa*Tiếng Hindi₹111. 64 crore
(14 triệu đô la Mỹ) ₹100 crore12Câu chuyện Kerala*Tiếng Hindi₹68. 86 triệu
(6 đô la Mỹ. 9 triệu)IN/A13 Virupaksha*Telugu₹91 crore
(11 triệu đô la Mỹ)₹25 crore14RomanchamMalayalam₹64. 80 crore₹6 crore15Pathu ThalaTamil₹65₹₹40₫16 Viduthalai Phần 1 Tamil₹55₹40 crore17KrantiKannada₹49. 4 lõi₹16 lõi18ShehzadaTiếng Hindi₹47. 20 crore crore 85 crore19Kali JottaPunjabi ₹40 crore 14 crore20Bà Chatterjee đấu với Na UyTiếng Hindi 36 đô la. 53 triệu
(4 đô la Mỹ. 6 triệu)N/A21KabzaaKannada₹34. 5 crore₹120 crore22BalagamTelugu₹26. 72 triệu
(3 đô la Mỹ. 3 triệu)₹4 crore

từ chối trách nhiệm. Các số liệu phòng vé được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và nghiên cứu của riêng chúng tôi. Các số liệu có thể là gần đúng và Juksun không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính xác thực của dữ liệu. Tuy nhiên, chúng là dấu hiệu đầy đủ cho thành tích phòng vé của (các) bộ phim

Tên bộ phim

Ngày phát hành

Ngày khai trương

Khai mạc cuối tuần

Kết thúc tuần 1

Cả đời

26 tháng năm 2023

0. 01

0 N. Một

0 N. Một

0. 01

26 tháng năm 2023

0. 01

0 N. Một

0 N. Một

0. 01

26 tháng năm 2023

0. 01

0 N. Một

0 N. Một

0. 01

26 tháng năm 2023

0. 01

0 N. Một

0 N. Một

0. 01

26 tháng năm 2023

0. 25

0 N. Một

0 N. Một

0. 25

26 tháng năm 2023

0. 01

0 N. Một

0 N. Một

0. 01

26 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 005

0. 005

26 tháng năm 2023

0. 10

0 N. Một

0 N. Một

0. 10

19 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 07

0. 07

19 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 02

0. 02

19 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 001

0. 001

19 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 002

0. 002

18 tháng năm 2023

11. 90

48. 10

78. 72

78. 72

12 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 03

0. 03

12 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 13

0. 13

12 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 10

0. 10

12 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 05

0. 05

12 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 10

0. 10

12 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 60

0. 60

12 tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 02

0. 02

12 tháng năm 2023

1. 55

7. 18

11. 01

16. 45

05 Tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 03

0. 03

05 Tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 001

0. 001

05 Tháng năm 2023

8. 05

35. 49

81. 14

213. 57

05 Tháng năm 2023

6. 55

23. 25

34

59. 95

05 Tháng năm 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 30

0. 30

28 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 01

0. 01

28 Th04 2023

0. 10

0. 27

0. 31

0. 31

28 Th04 2023

0. 19

0. 89

1. 56

1. 56

28 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 12

0. 12

28 Th04 2023

2. 18

9. 47

14. 24

17. 39

28 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 005

0. 005

21 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

16

36. 50

21 Th04 2023

15. 81

68. 17

92. 21

110. 53

21 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 001

0. 001

21 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

1. 25

1. 25

14 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 05

0. 05

14 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 32

0. 32

14 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 05

0. 05

14 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 04

0. 04

14 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 07

0. 07

14 Th04 2023

0. 32

0. 93

1. 27

1. 27

14 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 001

0. 001

07 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 07

0. 07

07 Th04 2023

1. 47

4. 42

6. 25

12. 95

07 Th04 2023

1. 19

3. 84

5. 07

11. 24

07 Th04 2023

0 N. Một

0 N. Một

1

1

07 Th04 2023

1. 12

3. 97

5. 93

8. 28

31 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

1. 50

1. 80

30 Th03 2023

11. 20

40. 40

54. 80

82. 04

24 Th03 2023

0. 40

1. 40

1. 98

2. 03

24 Th03 2023

2. 50

24. 27

32. 09

53. 21

17 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 20

0. 20

17 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

3. 25

3. 25

17 Th03 2023

1. 27

6. 42

10. 51

21. 67

17 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

1. 50

1. 50

17 Th03 2023

0. 06

0. 32

0 N. Một

0. 47

17 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

10. 20

12. 70

10 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 20

0. 20

10 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 01

0. 01

10 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

1. 75

1. 75

10 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

1

1

08 Th03 2023

15. 73

70. 64

92. 84

149. 05

03 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 05

0. 05

03 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 25

0. 25

03 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

1. 75

1. 75

03 Th03 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 06

0. 06

24 Th02 2023

2. 55

10. 30

14. 10

16. 85

17 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 001

0. 001

17 Th02 2023

8. 10

24. 10

30. 35

43. 69

17 Th02 2023

6

20. 20

26

32. 20

10 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 55

0. 55

10 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 30

0. 30

10 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 15

0. 15

10 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 65

0. 65

03 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 25

0. 25

03 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 50

0. 50

03 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 35

0. 35

03 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 32

0. 32

03 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 25

0. 25

03 Th02 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 15

0. 15

26 Thg 1 2023

0 N. Một

0 N. Một

2

2. 40

25 Thg 1 2023

57

280. 75

378. 15

543. 05

20 Thg 1 2023

0. 29

1. 33

1. 76

2. 26

20 Thg 1 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 01

0. 01

20 Thg 1 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 04

0. 04

13 Thg 1 2023

1

3. 20

4. 05

4. 65

13 Thg 1 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 11

0. 11

13 Thg 1 2023

0. 80

4. 09

6. 22

9. 39

13 Thg 1 2023

0 N. Một

0 N. Một

0. 002

0. 002

Bộ phim nào có doanh thu cao nhất ở Bollywood 2023?

Top 10 bộ phim Bollywood hay nhất năm 2023 (Bộ sưu tập mạng tiếng Hindi của Ấn Độ)

Ngành công nghiệp điện ảnh nào đứng đầu ở Ấn Độ 2023?

1. Rạp chiếu phim Hindi (Bollywood) (Ấn Độ) Rạp chiếu phim Hindi là ngành công nghiệp điện ảnh Ấn Độ có trụ sở tại Mumbai, thường được gọi là Bollywood (sự kết hợp giữa Bombay với Hollywood). Ngành công nghiệp này được biết đến với việc sản xuất những bộ phim tiếng Hindi đang được hoan nghênh không chỉ trong nước mà còn có khán giả trên toàn thế giới.

Phòng vé tháng 1 năm 2023 ở Ấn Độ là bao nhiêu?

Doanh thu phòng vé tích lũy. Tháng Giêng 2023 . ₹1,389 Cr at the domestic box office, the highest since April 2022.

Phim nào ăn khách năm 2023?

Phòng vé nội địa năm 2023