Các nguyên tố s p d f là gì

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s. Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p. Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được ...

Nguyên tố s là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s.

Nguyên tố p là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p.

Nguyên tố d là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d.

Nguyên tố f là những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f.

Từ khóa tìm kiếm nhiều:

Cho nguyên tố 8,11,12,17,19,20,25,26,24,29. Viết cấu hình electron, xác định số lớp, nguyên tố kim loại, phikim, khí hiếm, vì sao. Xác định loại nguyên tố, giải thích

Hãy viết cấu hình electron của các nguyên tử :

oxi (O), Z = 8 ; flo (F), Z = 9 ; nitơ (N), Z = 7.

Hãy nhận xét về số electron thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tử trên. Các nguyên tố tương ứng thuộc loại nguyên tố gì (s, p hay d) ? Kim loại hay phi kim ?

Electron hóa trị là vấn đề quan trọng và được quan tâm trong chương trình hóa học Trung học phổ thông. Vậy electron hóa trị là gì? Cách xác định số electron hóa trị như nào? Cùng vserpuhove.com tìm hiểu electron hóa trị là gì trong bài viết cụ thể dưới đây!


Electron hóa trị là gì?

Trước hết là định nghĩa electron hóa trị là gì? Electron hóa trị (electron ngoài cùng) là những electron ở các orbital ngoài cùng và có thể tham gia vào các liên kết của nguyên tử. Electron hóa trị các nguyên tố nhóm chính nằm ở lớp ngoài cùng, trong nguyên tố nhóm phụ (kim loại chuyển tiếp) electron hóa trị có tại lớp ngoài cùng và lớp d kề cận.

Bạn đang xem: Cách xác định electron hóa trị của các nguyên tố s p d f

Electron hóa trị của các nguyên tố có thể tham gia vào liên kết của nguyên tử (gọi là electron liên kết) nhưng cũng có thể không. Nói cách khác số electron hóa trị của một nguyên tố cho biết số electron tối đa có thể tham gia liên kết của nguyên tử nguyên tố đó.


Các nguyên tố s p d f là gì

Xác định số electron hóa trị dựa vào bảng hệ thống tuần hóa các nguyên tố hóa học

Electron hóa trị là gì và cách xác định số e hóa trị như nào? Xác định được số electron hóa trị lớp ngoài cùng của một nguyên tố hóa học là một kỹ năng cần thiết. Dựa vào đó mà bạn có thể biết được số liên kết trong phân tử, cơ sở của việc phân tử đó hình thành liên kết đôi chứ không phải liên kết đơn. Dựa vào bảng HTTH các nguyên tố hóa học là cách đơn giản để xác định số electron hóa trị của nguyên tố.

Bảng hệ thống tuần hoàn của Mendeleev được chia làm 18 cột gọi là các nhóm. Ta có nhóm IA, IIA, IIIA… hay IB, IIB, IIIB…

Số electron hóa trị của một nguyên tố trùng với số thứ tự của nhóm. Các nguyên tố thuộc cùng một cột thì có cùng electron hóa trị.

Xem thêm: Tổng Hợp 12 Các Cách Kho Thịt Ngon Khiến Bữa Cơm Gia Đình Thêm Hấp Dẫn

Các nguyên tố thuộc nhóm A thì số electron hóa trị là số electron lớp ngoài cùng của nguyên tố. Các nguyên tố thuộc nhóm B thì số electron hóa trị có thể nằm ở phân lớp ngoài cùng hoặc sát phân lớp ngoài cùng (nếu phân lớp này chưa bão hòa) của nguyên tố. Cụ thể:

Các nguyên tố thuộc nhóm IA có 1e hóa trịCác nguyên tố thuộc nhóm IIA có 2e hóa trịCác nguyên tố thuộc nhóm IIIA có 3e hóa trịCác nguyên tố thuộc nhóm IVA có 4e hóa trịCác nguyên tố thuộc nhóm VA có 5e hóa trịCác nguyên tố thuộc nhóm VIA có 6e hóa trịCác nguyên tố thuộc nhóm VIIA có 7e hóa trịCác nguyên tố thuộc nhóm VIIIA có 8e hóa trị

Ví dụ : S và Cr đều nằm ở nhóm VI nên có tối đa 6e hóa trị. Cụ thể :

S có cấu hình e \(1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{4}\). Số e hóa trị thuộc orbitan hóa trị lớp ngoài cùng là \(3s^{2}3p^{4}\)

Cr có cấu hình e \(1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{5}4s^{1}\). Số e hóa trị của Crom thuộc orbitan phân lớp ngoài cùng và sát ngoài cùng là \(3d^{5}4s^{1}\)

Một số lưu ý về electron hóa trị

Một lưu ý bạn cần đặc biệt quan tâm đó là số electron hóa trị hoàn toàn khác với hóa trị của nguyên tử nguyên tố.

Hóa trị của một nguyên tố là đặc trưng cho khả năng của nguyên tử nguyên tố đó có thể hình thành một số liên kết hóa học nhất định (xét cho từng phân tử hay hợp chất cụ thể khác nhau). Hóa trị không thể xác định dựa vào bảng tuần hoàn được. Phải biết rõ cấu tạo phân tử của một chất mới xác định được hóa trị của các nguyên tố cấu tạo nên chất đó. Thực tế thì không phải bao giờ ta cũng xác định được cấu tạo phân tử của một chất. Vì vậy mà các nhà khoa học đã đề xuất khái niệm hóa trị hình thức gọi là số oxy hóa (để xác định hóa trị giả định, tương đối của nguyên tử).

Giữa số oxy hóa của nguyên tố và số electron hóa trị của nguyên tử có mối liên hệ mật thiết. Số oxy hóa dương lớn nhất của một nguyên tố bằng số electron hóa trị của nó.

Hy vọng qua bà viết bạn đã biết cách xác định số electron hóa trị của một nguyên tố. Nếu bạn muốn đóng góp hay còn những thắc mắc nào xoay quanh bài viết electron hóa trị là gì thì hãy để lại nhận xét bên dưới chúng mình cùng trao đổi thêm nhé!

a, CHe: 1s22s22p63s1e cuối điển vào phân lớp s=>nguyên tố sThuộc nhóm IA=>kim loạib, 1s22s22p63s23p4e cuối điền vào phân lớp p=>nguyên tố pThuộc nhóm VIA=>phi kimc, 1s22s22p63s23p5e cuối điền vào phân lớp p=>nguyên tố pThuộc nhóm VIIA=>phi kimd, 1s22s1e cuối điền vào phân lớp s=>nguyên tố sThuộc nhóm IA=>kim loạie, 1s22s22p4e cuối điền vào phân lớp p=>nguyên tố pThuộc nhóm VIA=>phi kim.

Đen2017

Những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp s là nguyên tố s

Những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp p là nguyên tố p

Những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp d là nguyên tố d

Những nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối cùng được điền vào phân lớp f là nguyên tố f

Trả lời hay5 Trả lời · 08:43 24/08
  • Kim Ngưu

    Trong bài này có lời giải này bạn https://vndoc.com/giai-bai-tap-trang-30-sgk-hoa-hoc-lop-10-luyen-tap-cau-tao-vo-nguyen-tu-116594