Có nên cắt côn khi vào cua

CHẢ HIỂU CÁC BẠN HỌC ĐI XE CÔN TAY NHƯ THẾ NÀO NHƯNG 1 BỘ PHẬN KHÔNG NHỎ THÍCH CHƠI TRÒ ÂM CÔN KHI VÀO CUA CHO XE NÓ MƯỢT. XIN KHẲNG ĐỊNH ĐÓ LÀ 1 CÁCH CHẠY NGUY HIỂM NẾU BẠN ĐÓ CẦM VÀO 1 CHIẾC XE LẠ VÍ DỤ NHƯ R6