Làm thế nào để tách rượu ra khỏi nước

Đề bài

Cho biết nhiệt độ sôi của rượu (ethanol) là 78°C, của nước là 100°C. Em hãy để xuất giải pháp để tách rượu ra khỏi nước và mô tả giải pháp đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp chưng cất phân đoạn

Lời giải chi tiết

Dùng biện pháp chưng cất phân đoạn để tách riêng rượu ra khỏi nước.

Bước 1: Đun nóng hỗn hợp nượu và nước tới nhiệt độ trên 78oC và dưới 100oC để rượu bay hơi.

Bước 2: Dẫn hơi rượu qua hệ thống làm lạnh ta thu được rượu dạng lỏng

HocTot.Nam.Name.Vn