Làm thế nào để tách rượu ra khỏi nước

Đề bài

Cho biết nhiệt độ sôi của rượu (ethanol) là 78°C, của nước là 100°C. Em hãy để xuất giải pháp để tách rượu ra khỏi nước và mô tả giải pháp đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng phương pháp chưng cất phân đoạn

Lời giải chi tiết

Dùng biện pháp chưng cất phân đoạn để tách riêng rượu ra khỏi nước.

Bước 1: Đun nóng hỗn hợp nượu và nước tới nhiệt độ trên 78oC và dưới 100oC để rượu bay hơi.

Bước 2: Dẫn hơi rượu qua hệ thống làm lạnh ta thu được rượu dạng lỏng

HocTot.Nam.Name.Vn

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Làm thế nào để tách rượu ra khỏi nước