Chủ đề: Async/await

Có 49 bài viết

Hướng dẫn asynchronous trong javascript - không đồng bộ trong javascript
Hướng dẫn asynchronous trong javascript - không đồng bộ trong javascript

1. Giới ThiệuChào mọi người, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về Synchronous (Lập trình đồng bộ) là gì? Asynchronous (Lập trình bất đồng bộ) là gì? Synchronous ...

Hướng dẫn slerp python - con trăn nhỏ
Hướng dẫn slerp python - con trăn nhỏ

Xem bài viết Wikipedia cho toàn bộ toán học bậc bốn.Không biết bạn muốn sử dụng ngôn ngữ nào nhưng tôi sẽ cố gắng đưa ra một số gợi ý trong Haskell.data ...

Hướng dẫn asynchronous web scraping python - python quét web không đồng bộ
Hướng dẫn asynchronous web scraping python - python quét web không đồng bộ

Kết quả học tậpĐể hiểu được lợi ích của việc sử dụng Async + đang chờ so với việc chụp web đơn giản với thư viện & nbsp; yêu cầu.Tìm hiểu làm ...

Hướng dẫn what is synchronous and asynchronous in python? - đồng bộ và không đồng bộ trong python là gì?
Hướng dẫn what is synchronous and asynchronous in python? - đồng bộ và không đồng bộ trong python là gì?

Bạn đã nghe mọi người nói rằng mã python async nhanh hơn mã python bình thường (hoặc đồng bộ hóa)? Làm thế nào mà có thể được? Trong bài viết này, tôi ...

Hướng dẫn are javascript function asynchronous? - chức năng javascript không đồng bộ?
Hướng dẫn are javascript function asynchronous? - chức năng javascript không đồng bộ?

Trong một thời gian rất dài, chúng ta phải dựa vào callbacks để làm việc với các đoạn code bất đồng bộ trong javascript. Kết quả là, rất nhiều người trong ...

Hướng dẫn python synchronous requests - yêu cầu đồng bộ python
Hướng dẫn python synchronous requests - yêu cầu đồng bộ python

Hướng dẫn trang web thực hành pythonTrang web này được hỗ trợ rộng rãi bởi DataCamp. DataCamp cung cấp các hướng dẫn Python tương tác trực tuyến cho khoa học ...

Hướng dẫn dùng react-native-async-storage JavaScript - sử dụng JavaScript phản ứng gốc-async-storage
Hướng dẫn dùng react-native-async-storage JavaScript - sử dụng JavaScript phản ứng gốc-async-storage

AsyncStorage là thành phần đơn giản dùng để lưu trữ dữ liệu offline. Nó hỗ trợ lưu trữ dữ liệu không mã hóa theo dạng cặp key-value và hỗ trợ bất đồng ...

Hướng dẫn how to set time interval in python - cách đặt khoảng thời gian trong python
Hướng dẫn how to set time interval in python - cách đặt khoảng thời gian trong python

Đây có thể là đoạn trích chính xác mà bạn đang tìm kiếm:import threading def set_interval(func, sec): def func_wrapper(): set_interval(func, sec) func() t ...

Hướng dẫn ipython embed - ipython nhúng
Hướng dẫn ipython embed - ipython nhúng

Tôi chỉ sử dụng cái này:from IPython import embed; embed() hoạt động tốt hơn bất cứ thứ gì khác đối với tôi :)Update:Trong lễ kỷ niệm câu trả lời này nhận ...

Hướng dẫn python patch path - con đường vá python
Hướng dẫn python patch path - con đường vá python

Mới trong phiên bản 3.3.Mã nguồn: lib/unittest/mock.py Lib/unittest/mock.py>>> mock = Mock(side_effect=KeyError(foo)) >>> mock() Traceback (most recent call last): ...

Hướng dẫn async await python vs javascript - async đang chờ python so với javascript
Hướng dẫn async await python vs javascript - async đang chờ python so với javascript

Khi Async gặp phải, thì hàm được gửi đến vòng lặp sự kiện và luồng chính có thể tiếp tục hoạt động.Điều này là gần, nhưng không hoàn toàn đúng. ...

Hướng dẫn createwritestream nodejs - createwritestream nodejs
Hướng dẫn createwritestream nodejs - createwritestream nodejs

1. Stream là gì?Stream là tập hợp dữ liệu - giống như mảng hoặc chuỗi. Sự khác biệt là các Stream có thể không có sẵn cùng một lúc và kích thước của ...

Hướng dẫn mock directory python - thư mục giả python
Hướng dẫn mock directory python - thư mục giả python

Khung chế nhạo tiêu chuẩn trong Python 3.3+ là unittest.mock; Bạn có thể sử dụng điều này cho hệ thống tập tin hoặc bất cứ điều gì khác.Bạn cũng có thể ...

Hướng dẫn python await inside for loop - python đang chờ bên trong vòng lặp for
Hướng dẫn python await inside for loop - python đang chờ bên trong vòng lặp for

Tôi có phương pháp sau đây tạo dữ liệu cho tôi:async def generate_url(self, video_id): data = await self.s3.generate_presigned_url(...video_id...) return data def ...

Hướng dẫn multiple curl requests php - nhiều yêu cầu curl php
Hướng dẫn multiple curl requests php - nhiều yêu cầu curl php

Tôi hiện đang sử dụng Curl cho PHP rất nhiều. Phải mất rất nhiều thời gian để có được kết quả khoảng 100 trang mỗi lần. Đối với mọi yêu cầu tôi ...

Hướng dẫn html2canvas examples - ví dụ html2canvas
Hướng dẫn html2canvas examples - ví dụ html2canvas

Đã đăng vào thg 12 25, 2016 8:28 CH 1 phút đọc 1 phút đọc 1 phút đọc 1 phút đọc 1 phút đọc 1 phút đọc 1 phút đọc Html2canvas là gìhtml2canvas là một thư ...

Hướng dẫn reactphp examples - ví dụ reactphp
Hướng dẫn reactphp examples - ví dụ reactphp

Chả là trong cái thời gian dịch bài về PSR-7, mình có đọc qua về 1 thư viện không theo SAPI tên là ReactPHP. Và thế là tháng vừa rồi mình quyết định bỏ ra tí ...

Hướng dẫn async trong python
Hướng dẫn async trong python

Phần I của bài viết: https://viblo.asia/p/python-sleep-how-to-add-time-delays-to-your-code-part-i-translated-6J3ZgP6glmBPhần II của bài viết: ...

Hướng dẫn mysql2 connection pool example - ví dụ về nhóm kết nối mysql2
Hướng dẫn mysql2 connection pool example - ví dụ về nhóm kết nối mysql2

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàySau khi chúng tôi check về hiệu suất khi sử dụng kết nối với phương thức createPool() mà mysql đã cung cấp ...

Hướng dẫn python sleep async - trăn ngủ không đồng bộ
Hướng dẫn python sleep async - trăn ngủ không đồng bộ

Phần I của bài viết: https://viblo.asia/p/python-sleep-how-to-add-time-delays-to-your-code-part-i-translated-6J3ZgP6glmBPhần II của bài viết: ...

Hướng dẫn does python have asynchronous? - python có bất đồng bộ không?
Hướng dẫn does python have asynchronous? - python có bất đồng bộ không?

Bất đồng bộ là một khái niệm rất hay gặp trong các ngôn ngữ lập trình như Javascript, Kotlin hay Python. Đặc biệt, các lập trình viên làm việc nhiều với ...

Hướng dẫn call api asynchronously php - gọi api không đồng bộ php
Hướng dẫn call api asynchronously php - gọi api không đồng bộ php

Async/Await là gì?Vậy khi có Async / Await có làm cho promises lỗi thời?Xử lý lỗi trong Async / AwaitHỗ trợ trình duyệtAsync/Await là một tính năng của JavaScript giúp ...

Hướng dẫn how to make javascript code asynchronous - cách tạo mã javascript không đồng bộ
Hướng dẫn how to make javascript code asynchronous - cách tạo mã javascript không đồng bộ

The author selected the Open Internet/Free Speech Fund to receive a donation as part of the Write for DOnations program.IntroductionFor many programs in JavaScript, code is executed as the developer ...

Hướng dẫn what is html2canvas - html2canvas là gì
Hướng dẫn what is html2canvas - html2canvas là gì

Đã đăng vào thg 12 25, 2016 8:28 CH 1 phút đọc 1 phút đọc 1 phút đọc 1 phút đọc Html2canvas là gìhtml2canvas là một thư viện javascrip nhỏ cung cấp khả năng ...

Hướng dẫn nodejs mysql pool async/await - nodejs mysql pool async / await
Hướng dẫn nodejs mysql pool async/await - nodejs mysql pool async / await

I am using mysql2 with nodejs and currently using simple connection like the following:mysql.ts const Connect = () => { if (!connection) return mysql.createConnection(params); return ...

Hướng dẫn php async library
Hướng dẫn php async library

Hướng dẫn dùng post data trong PHPKhi các bạn truy cập sử dụng website thì bạn chính là một Client. Khi các bạn đăng nhập hay đăng ký tài khoản, hoặc là các ...

Hướng dẫn sleep function javascript
Hướng dẫn sleep function javascript

Home » Code October 9, 2021 Sử dụng sleep javascript – Với sự trợ giúp của Sleep (), ta có thể tạo một hàm để tạm dừng thực thi trong một khoảng thời gian ...

Synchronous la gi
Synchronous la gi

TỪ ĐIỂN CHỦ ĐỀ TỪ ĐIỂN CỦA TÔI/siɳkrənəs/ Thêm vào từ điển của tôi chưa có chủ đềtính từđồng thời; đồng bộ ((cũng) synchronic)Từ gần ...

Hướng dẫn bất đồng bộ php
Hướng dẫn bất đồng bộ php

Nguồn: https://qiita.com/rana_kualu/items/6247441f6fdd63c10a06PHP từ lâu đã được biết đến với phong cách xử lý đồng bộ, tức là làm mọi thứ từ trên xuống ...

Hướng dẫn then trong javascript
Hướng dẫn then trong javascript

Promise được đưa vào Javascript từ ES6, đây có thể coi là một kỹ thuật nâng cao giúp xử lý vấn đề bất đồng bộ hiệu quả hơn. Trước đây kết quả của ...

Hướng dẫn dùng promise.resolve JavaScript
Hướng dẫn dùng promise.resolve JavaScript

Xin chào, nếu đã từng lập trình với Javascript, hẳn bạn đã có đôi lần nghe nói / sử dụng callback. Và với sự phát triển như hiện nay của Javascript, thì có ...

Javascript wait for result of async function
Javascript wait for result of async function

JavaScript is a bit like The Faceless Men of the programming world.It can be Asynchronous. It can be Functional. It can be Object-oriented. It can be Client-side. It can be Server-side. The list goes ...

Hướng dẫn php yield async
Hướng dẫn php yield async

Can you return multiple values in php?View DiscussionImprove ArticleSave ArticleReadDiscussView DiscussionImprove ArticleSave ArticlePHP doesn’t support to return multiple values in a function. ...

Hướng dẫn asynchronous api python
Hướng dẫn asynchronous api python

Asynchronous programming is different from classic “sequential” programming.This page lists common mistakes and traps and explains how to avoid them. Debug Mode¶By default asyncio runs in ...

Hướng dẫn sync javascript
Hướng dẫn sync javascript

Trước khi vào tìm hiểu các vấn đề nâng cao như Promise, Class thì chúng ta sẽ tìm hiểu thế nào la Asynchronous và Synchronous. Đây là hai khái niệm mà đa số các ...

Hướng dẫn asynchronous php example
Hướng dẫn asynchronous php example

Async/Await là gì?Vậy khi có Async / Await có làm cho promises lỗi thời?Xử lý lỗi trong Async / AwaitHỗ trợ trình duyệtAsync/Await là một tính năng của JavaScript giúp ...

Hướng dẫn php asynchronous processing
Hướng dẫn php asynchronous processing

Let’s talk about asynchronous PHP code. There are more ways to make PHP code execute asynchronously and in parallel than there are reasons you can think of for wanting to do it in the first ...

Hướng dẫn dùng followinf JavaScript
Hướng dẫn dùng followinf JavaScript

Nội dung bài viếtVideo học lập trình mỗi ngàyKhông ai mong đợi điều này, nhưng JavaScript đã trở thành ngôn ngữ lập trình quan trọng nhất thế giới. - Douglas ...

Hướng dẫn dùng async/await JavaScript
Hướng dẫn dùng async/await JavaScript

Trong một thời gian rất dài, chúng ta phải dựa vào callbacks để làm việc với các đoạn code bất đồng bộ trong javascript. Kết quả là, rất nhiều người trong ...

Php non blocking http request
Php non blocking http request

Event ExtensionEvent extension is very appropriate. It is a port of Libevent library which is designed for event-driven I/O, mainly for networking.I have written a sample HTTP client that allows to ...