Chủ đề: Elseif

Có 9 bài viết

Hướng dẫn php nested if/else shorthand - php lồng vào if / else viết tắt
Hướng dẫn php nested if/else shorthand - php lồng vào if / else viết tắt

1 Mới! Lưu câu hỏi hoặc câu trả lời và sắp xếp nội dung yêu thích của bạn. Tìm hiểu thêm.Learn more. Tôi đang cố gắng hiển thị một kết quả chính xác ...

Hướng dẫn number trong php
Hướng dẫn number trong php

Cách sử dụng số (number) trong PHP- Trong bài hướng dẫn này, các bạn sẽ được tìm hiểu chi tiết hơn về số nguyên (Integer), số thực (Float), chuỗi số (Number ...

What is elseif/else if in php?
What is elseif/else if in php?

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8) elseif, as its name suggests, is a combination of if and else. Like else, it extends an if statement to execute a different statement in case the original if expression ...

Hướng dẫn dùng if than trong PHP
Hướng dẫn dùng if than trong PHP

Biểu thức điều khiển dùng để rẽ nhánh việc thực hiện các chức năng theo các biểu thức điều kiện khác nhauNội dung chínhCấu Trúc IfXây Dựng Biểu ...

Can you use or in php?
Can you use or in php?

Theres some joking, and misleading comments, even partially incorrect information in the answers here. Id like to try to improve on them:First, as some have pointed out, you have a bug in your code ...

Php inline if else if
Php inline if else if

Is there a way to have an inline if statement in PHP which also includes a elseif?I would assume the logic would go something like this:$unparsedCalculation = ($calculation > 0) ? <span ...

Hướng dẫn dùng the consta trong PHP
Hướng dẫn dùng the consta trong PHP

Cách khai báo, sử dụng hằng (constant) trong PHPHằng là gì ?- Gần giống như biến, hằng (constant) được sử dụng để lưu trữ một giá trị đơn giản, tuy nhiên ...

Hướng dẫn dùng php mean trong PHP
Hướng dẫn dùng php mean trong PHP

Cách khai báo, sử dụng hằng (constant) trong PHPHằng là gì ?- Gần giống như biến, hằng (constant) được sử dụng để lưu trữ một giá trị đơn giản, tuy nhiên ...

Hướng dẫn const trong php
Hướng dẫn const trong php

Cách khai báo, sử dụng hằng (constant) trong PHPHằng là gì ?- Gần giống như biến, hằng (constant) được sử dụng để lưu trữ một giá trị đơn giản, tuy nhiên ...