Chủ đề: Python Java

Có 13,741 bài viết

Có phải mọi phương pháp đều cần một Python không?
Có phải mọi phương pháp đều cần một Python không?

Nếu bạn phát triển sự hiểu biết trực quan về sự khác biệt của chúng, bạn sẽ có thể viết Python hướng đối tượng để truyền đạt ý định rõ ràng ...

Cách in mà không cần sử dụng in trong python
Cách in mà không cần sử dụng in trong python

Hàm tích hợp print() của Python được sử dụng để in nội dung đã cho bên trong dấu nhắc lệnh. Chức năng mặc định của Python print là nó thêm một ký tự ...

Làm cách nào để bạn chuyển đổi dữ liệu byte thô thành chuỗi trong python?
Làm cách nào để bạn chuyển đổi dữ liệu byte thô thành chuỗi trong python?

“Chuỗi” trong Python? . Tuy nhiên, bạn có biết có ít nhất bốn loại chuỗi trong Python nguyên thủy không? Ở đây, hãy để tôi cố gắng giải tỏa một số ...

Chủ đề và các loại của nó trong python là gì?
Chủ đề và các loại của nó trong python là gì?

Một luồng là một luồng tuần tự duy nhất thực hiện các tác vụ của một tiến trình nên nó còn được gọi là luồng thực thi hoặc luồng điều khiển. Có ...

Kiểm tra biến môi trường đường dẫn python
Kiểm tra biến môi trường đường dẫn python

Các bạn đọc like ủng hộ MUO nhé. Khi bạn mua hàng bằng các liên kết trên trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng liên kết. Đọc ...

Làm cách nào để tải xuống tệp CSV từ URL Python?
Làm cách nào để tải xuống tệp CSV từ URL Python?

Trong nhiều dự án khoa học dữ liệu, bạn có thể cần tải xuống dữ liệu từ xa, chẳng hạn như hình ảnh, tệp CSV hoặc dữ liệu nén. Python làm cho việc tải ...

Bạn có thể sử dụng break trong vòng lặp for Python không?
Bạn có thể sử dụng break trong vòng lặp for Python không?

câu lệnh break trong Python được sử dụng để đưa điều khiển ra khỏi vòng lặp khi một số điều kiện bên ngoài được kích hoạt. câu lệnh break được ...

Python để exe một tập tin
Python để exe một tập tin

Trong hướng dẫn Python này, chúng ta sẽ xem từng bước cách chuyển đổi tệp Python thành exe bằng Pyinstaller. Nếu bạn muốn chuyển file python sang exe thì bài viết ...

Biến toàn cục python
Biến toàn cục python

Bên cạnh câu lệnh vừa được giới thiệu, Python sử dụng các câu lệnh điều khiển luồng thông thường được biết đến từ các ngôn ngữ khác, với một ...

Chuyển đổi từ điển lồng nhau sang excel python
Chuyển đổi từ điển lồng nhau sang excel python

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách chuyển đổi danh sách từ điển Python thành Khung dữ liệu Pandas. Pandas cung cấp một số cách khác nhau để chuyển đổi ...

Python có con trỏ hàm không?
Python có con trỏ hàm không?

Trong trường hợp này, SWIG sẽ bọc con trỏ hàm giống như đối với tất cả các con trỏ khác. Tuy nhiên, để thực sự gọi hàm này từ một tập lệnh, bạn sẽ ...

Sửa lỗi cú pháp trong Python Online
Sửa lỗi cú pháp trong Python Online

kiểm tra cú pháp python, cú pháp python, cú pháp không hợp lệ python, cú pháp python cho vòng lặp, cú pháp python if, python, pycharm, django, matplotlib, python online, lập ...

Ngoại trừ các tùy chọn sau đây là các tính năng nổi bật của Python
Ngoại trừ các tùy chọn sau đây là các tính năng nổi bật của Python

Câu hỏi và câu trả lời phỏng vấn Python1) Python là gì? trả lời. Python là ngôn ngữ lập trình với các đối tượng, mô-đun, luồng, ngoại lệ và quản lý ...

Làm lập trình viên Python có khó không?
Làm lập trình viên Python có khó không?

Nếu bạn đang đọc bài viết này, có thể bạn đang muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Python. Vì nó là một trong những ngôn ngữ mã hóa phổ biến nhất, ...

Python thuộc loại ngôn ngữ lập trình nào
Python thuộc loại ngôn ngữ lập trình nào

Lập trình là một kỹ năng ngày càng được săn đón trên thị trường việc làm. Có ít nhất một sự hiểu biết cơ bản về cách thức hoạt động của phần ...

Ngôn ngữ Python
Ngôn ngữ Python

Hướng dẫn Python được thiết kế đặc biệt này sẽ giúp bạn học Ngôn ngữ lập trình Python một cách hiệu quả nhất, với các chủ đề từ cơ bản đến ...

So sánh ký tự trong Python
So sánh ký tự trong Python

Khi tạo logic trong mã của bạn, bạn có thể muốn thực thi các lệnh khác nhau tùy thuộc vào sự giống hoặc khác nhau giữa hai hoặc nhiều chuỗiTrong bài viết ...

Là chủ đề số nguyên Python
Là chủ đề số nguyên Python

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách đạt được tính song song trong mã của bạn bằng cách sử dụng các kỹ thuật đa luồng trong PythonSong song, ...

Cách thêm số đầu vào trong python
Cách thêm số đầu vào trong python

Sử dụng hàm input() tích hợp sẵn của Python để lấy đầu vào số nguyên từ người dùng. Hàm input() này trả về dữ liệu chuỗi và nó có thể được lưu ...

Lập trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng Python Đáp án NPTEL tuần 4
Lập trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng Python Đáp án NPTEL tuần 4

Một thẻ đã tồn tại với tên chi nhánh được cung cấp. Nhiều lệnh Git chấp nhận cả tên thẻ và tên nhánh, vì vậy việc tạo nhánh này có thể gây ra hành vi ...

Python tìm ký tự xuống dòng trong chuỗi
Python tìm ký tự xuống dòng trong chuỗi

Trong khi mã hóa bằng Python, bạn có thể muốn mã của mình in ra các phần tử nhất định trên dòng tiếp theo hoặc một dòng mới. Hoặc bạn có thể chỉ muốn ...

Thêm khóa vào từ điển python
Thêm khóa vào từ điển python

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thêm các cặp key:value vào từ điển Python. Bạn sẽ học cách thực hiện việc này bằng cách thêm các mục hoàn toàn mới ...

Một số nguyên có thể bắt đầu bằng 0 Python không?
Một số nguyên có thể bắt đầu bằng 0 Python không?

Để xử lý hiệu quả hơn các định dạng chuỗi phức tạp, Python đã bao gồm phương thức format(). Trình định dạng chèn một hoặc nhiều trường thay thế và ...

Dòng phi tuyến tính của Python phù hợp nhất
Dòng phi tuyến tính của Python phù hợp nhất

Điều chỉnh đường cong là một loại tối ưu hóa nhằm tìm ra một tập hợp tham số tối ưu cho một hàm xác định phù hợp nhất với một tập hợp các quan ...

Ví dụ về các câu lệnh lồng nhau trong python là gì?
Ví dụ về các câu lệnh lồng nhau trong python là gì?

Bạn có thể có các câu lệnh if bên trong các câu lệnh if, điều này được gọi là các câu lệnh if lồng nhauThí dụx = 41nếu x > 10print(Trên 10,)nếu x > ...

Bạn có thể sắp xếp chuỗi python không?
Bạn có thể sắp xếp chuỗi python không?

Để sắp xếp danh sách các chuỗi trong Python, bạn có thể sử dụng phương thức sort(). Phương thức này sẽ sắp xếp danh sách các chuỗi tại chỗ, nghĩa là nó ...

Viết chương trình đếm từ bắt đầu bằng số trong chuỗi trong python
Viết chương trình đếm từ bắt đầu bằng số trong chuỗi trong python

Tiếp cận. Để tách từng từ trong chuỗi đã cho, hãy sử dụng phương thức Number of words: 60. Điều này trả về một danh sách chứa tất cả các từ của chuỗi ...

Python trong ví dụ HTML
Python trong ví dụ HTML

Bài học này sử dụng Python để tạo và xem tệp HTML. Nếu bạn viết chương trình xuất ra HTML, bạn có thể sử dụng bất kỳ trình duyệt nào để xem kết quả ...

Hoán đổi hai từ Python
Hoán đổi hai từ Python

[19, 65, 23, 90]2[19, 65, 23, 90]0[19, 65, 23, 90]5_______0_______0_______0_______7[19, 65, 23, 90]8 [19, 65, 23, 90]0[19, 65, 23, 90]0_______0_______0[19, 65, 23, 90]2[19, 65, 23, 90]2[19, 65, 23, ...

Cài đặt python ngẫu nhiên
Cài đặt python ngẫu nhiên

Mô-đun ngẫu nhiên Python là mô-đun tích hợp để tạo số nguyên ngẫu nhiên trong Python. Đây là những loại số ngẫu nhiên giả không có tính ngẫu nhiên thực ...

Làm cách nào để thêm tệp html vào python?
Làm cách nào để thêm tệp html vào python?

Bằng cách tận dụng cả hai Mô-đun. digiweb và phiên bản PythonInsideHTML được sửa đổi một chút. zip từ máy chủ web Karrigell Python của dự án được cấp phép ...

Làm thế nào để bạn lấy hai số nguyên làm đầu vào trong cùng một dòng trong python?
Làm thế nào để bạn lấy hai số nguyên làm đầu vào trong cùng một dòng trong python?

Đó là một vấn đề phổ biến cho người mới bắt đầu. Nó có thể hỏi trong cuộc phỏng vấn. Đôi khi, các nhà phát triển cũng cần lấy nhiều đầu vào trong ...

Chương trình tam giác góc nào trong python?
Chương trình tam giác góc nào trong python?

c-b = 2 & c+b = (a2)/2 Hence, c = (a2)/4 + 1; b = (a2)/4 - 1;3// C++ program to print all sides and angles of right74// C++ program to print all sides and angles of right64 // C++ program to print ...

Bạn có thể chuyển một lớp vào hàm python không?
Bạn có thể chuyển một lớp vào hàm python không?

Không giống như C++, các lớp trong Python là các đối tượng theo cách riêng của chúng, ngay cả khi không có thể hiện. Chúng chỉ là những không gian tên khép kín. ...

Tôi có thể sử dụng python cho giao diện người dùng và mặt sau không
Tôi có thể sử dụng python cho giao diện người dùng và mặt sau không

Python được coi là một trong những ngôn ngữ lập trình tốt nhất để phát triển web front-end vì nó dễ học và có một số lượng lớn các công cụ và chức ...

Mã Python tuyệt vời
Mã Python tuyệt vời

Python là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Có vẻ như xu hướng này sẽ tiếp tục vào năm 2022 và hơn thế nữa. Vì vậy, nếu bạn ...

Sắp xếp bằng hai phím python
Sắp xếp bằng hai phím python

Trong Python, sắp xếp danh sách từ điển bằng phương thức # sorted(l) # TypeError:

Có thể vẽ bằng python không?
Có thể vẽ bằng python không?

Mô-đun ImageDraw của thư viện xử lý ảnh Python Gối (PIL) cung cấp nhiều phương thức để vẽ hình, chẳng hạn như hình tròn, hình vuông và đường thẳngMô-đun ...

Python 3.7 đã cài đặt windows 10 ở đâu?
Python 3.7 đã cài đặt windows 10 ở đâu?

Mức độ phổ biến của Python không có gì đáng kinh ngạc, vì nó đã trở nên phổ biến để quản trị máy chủ, xây dựng các ứng dụng web và là ngôn ngữ ...

Làm cách nào để đếm số từ duy nhất trong tệp văn bản trong python?
Làm cách nào để đếm số từ duy nhất trong tệp văn bản trong python?

Về cơ bản, tôi đã chuyển đổi chuỗi của bạn thành một danh sách bằng cách sử dụng hàm split(). Sau đó, tôi đã chuyển đổi nó thành một bộ, sẽ chỉ ...