Chủ đề: fdd

Có 1 bài viết

fdd là gì - Nghĩa của từ fdd
fdd là gì - Nghĩa của từ fdd

fdd có nghĩa là xa khoảng cách rối loạn - xảy ra khi bạn nhìn thấy một chàng trai /cô gái từ xa nghĩ rằng anh ấy /cô ấy là nóng, nhưng hóa ra nếu không. ...