Chủ đề: nwu

Có 1 bài viết

nwu là gì - Nghĩa của từ nwu
nwu là gì - Nghĩa của từ nwu

nwu có nghĩa làKhông wankable đồ dùngThí dụMia: Con dao đó là NWU! Ellis: Nhưng nó cảm thấy rất tốt tốt!