Tiếp nhận tiếng Anh là gì

Đóng tất cả

Kết quả từ 3 từ điểnTừ điển Việt - Anhtiếp nhận[tiếp nhận]|to get;  to absorb;  to receiveChuyên ngành Việt - Anhtiếp nhận[tiếp nhận]|Kinh tếadmissionTin họcacquisitionTừ điển Việt - Việttiếp nhận|động từđón nhận từ tay người kháctiếp nhận hàng hoá;tiếp nhận đơn nghỉ việc

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Tiếp nhận tiếng Anh là gì