Từ có 5 chữ cái với h a l ở giữa năm 2022

Từ có 5 chữ cái với h a l ở giữa năm 2022

Giống như tiếng Việt, tiếng Anh cũng có nguyên âm và phụ âm trong bảng chữ cái của mình. Đây là kiến thức cơ bản giúp các bạn có được khả năng phát âm chuẩn khi giao tiếp, giúp bản thân định hình được phản xạ phát âm khi bắt gặp một từ bất kì. Ở bài học quan trọng hôm nay, cùng cô tổng hợp lại đầy đủ các quy tắc phát âm nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh nhé!

Quy tắc phát âm chuẩn IPA

Bảng IPA là gì?

Từ có 5 chữ cái với h a l ở giữa năm 2022

Bảng phiên âm IPA

Tương tự như bảng đánh vần tiếng Việt, bảng IPA cũng bao gồm 2 thành phần chính là nguyên âm và phụ âm, hai nguyên âm kết hợp với nhau tạo thành một nguyên âm ghép. 

Một bảng IPA tối giản sẽ có 44 kí tự, đại diện cho 44 âm trong tiếng Anh, bao gồm 20 nguyên âm24 phụ âm.

Từ có 5 chữ cái với h a l ở giữa năm 2022

Cách học bảng IPA hiệu quả!

Nguyên âm bao gồm 20 âm được chia làm 2 phần, nữa bên phải là nguyên âm đôi và nửa còn lại là nguyên âm đơn. Các nguyên âm đơn được xếp theo từng cặp, sắp xếp theo thứ tự độ mở miệng lớn dần. Phụ âm thì được sắp xếp theo cặp âm mờ là phụ âm không rung và âm đậm là phụ âm rung.

Tìm hiểu kĩ hơn về bảng Phiên âm Tiếng Anh IPAđể phát âm chuẩn nhất!

Bài tập luyện tập phát âm theo IPA

Quy tắc nối âm trong tiếng Anh

Phụ âm đứng trước nguyên âm

Khi có một phụ âm đứng trước một nguyên âm, đọc nối phụ âm với nguyên âm. Ví dụ “make up” bạn nên đọc liền chứ không nên tách rời. Đây là một trong những mẹo hướng dẫn cách nối âm trong tiếng Anh hiệu quả, hãy note lại ngay nhé.

Chú ý rằng, một phụ âm gió đứng trước nguyên âm, thì trước khi bạn nối với nguyên âm, bạn phải chuyển phụ âm không gió tương tự. Đây là quy tắc phát âm tiếng Anh quan trọng bạn cần chú ý nếu muốn phát âm chuẩn

>>> Xem thêm: Lộ trình học phát âm tiếng Anh từ A - Z cho người mới bắt đầu

Nguyên âm đứng trước nguyên âm

Nguyên tắc rằng bạn phải thêm một phụ âm vào giữa hai nguyên âm để nối.

Có hai nguyên tắc thêm phụ âm:

 • Nguyên âm tròn môi: vd “ou”, “au” bạn cần thêm “w” vào giữa.

 • Nguyên âm dài môi: vd “e”, “i”… bạn cần thêm phụ âm “y” vào giữa.

Từ có 5 chữ cái với h a l ở giữa năm 2022

Phụ âm đứng trước phụ âm

Khi có hai hay nhiều hơn phụ âm cùng nhóm đứng gần nhau, thì chỉ đọc một phụ âm thôi. Ví dụ như “want to” sẽ đọc là /won nə/.

Các nguyên tắc khác:

 • Chữ U hoặc Y đứng sau chữ cái T sẽ được phát âm là /ch/

 • Chữ cái U hoặc Y, đứng sau chữ cái D sẽ được phát âm là /dj/

 • Phụ âm T, nằm giữa hai nguyên âm và không phải là trọng âm, đọc là /D/

Cách phân biệt Monophthongs (âm đơn) và Diphthongs (âm đôi)

Trong bảng âm IPA có 5 âm đơn bao gồm:

 • /æ/ (âm a ngắn):  cat, pack, track

 • /e/ (âm e ngắn): pen, fed, led

 • /ʌ/ (âm u ngắn): stun, punch, hunt

 • /i/ (âm i ngắn):  pit, tin, fit

 • /ɒ/ (âm o ngắn): shot, boss, slot

5 âm đôi bao gồm:

 • /eɪ/ (âm a dài): play, take, plain

 • /i:/ (âm e dài): free, teach, feel

 • /aɪ/ (âm i dài): night, hide, like

 • /əʊ/ (âm o dài): told, bold, host

 • /u:/ hoặc / ju:/ (âm u dài): fuel, consume, flew 

Để phân biệt giữa âm đơn và âm đôi, bạn có thể áp dụng nguyên tắc sau:

 • Trong đa số trường hợp, nếu từ chỉ có 1 nguyên âm và nguyên âm ấy không ở cuối từ thì đó sẽ là âm đơn. VD: sink, job, pack. Một số ngoại lệ: mind, find

 • Nếu từ chỉ có một 1 nguyên âm và nguyên âm ấy đứng ở cuối thì thì chắc chắn đó là âm đôi. VD: go, he, me

 • Nếu từ có 2 nguyên âm đứng cạnh nhau thì nguyên âm thứ nhất là âm đôi, còn nguyên âm thứ 2 là âm câm. VD: sea, heal, meal

 • Nếu từ có 1 nguyên âm đứng trước 2 phụ âm giống nhau thì nguyên âm đó chắc chắn là âm đơn. VD: summer, hobby, dinner

 • Nếu 1 từ có 2 nguyên âm liền giống nhau thì 2 nguyên âm đó được đọc như 1 âm đôi (trừ nguyên âm O hoặc 2 nguyên âm được theo sau bằng phụ âm R). VD: free, seek, vacuum. Trong khi đó: poor đọc là /pʊr/, tool đọc là /tuːl/, beer đọc là /bɪr/.

 • Nếu từ chỉ có 1 nguyên âm Y đứng cuối thì Y phát âm là i dài /ai/. VD: try, fly, shy

>>> Xem thêm: 10 LỖI PHÁT ÂM TIẾNG ANH PHỔ BIẾN CỦA NGƯỜI VIỆT

Quy tắc nhấn trọng âm trong tiếng Anh

Nguyên tắc 1: Phần lớn động từ và giới từ có 2 âm tiết có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai.

eg: among /əˈmʌŋ/, between /bɪˈtwiːn/

Nguyên tắc 2:  Hầu hết danh từ và tính từ có 2 âm tiết đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.

eg: (n) teacher /ˈtiːtʃər/, (adj) active /ˈæktɪv/

Nguyên tắc 3: Với những từ có 3 âm tiết trở lên, trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 3 tính từ cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ industry /ˈɪndəstri/, intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ specialize /ˈspeʃəlaɪz/ geography /dʒiˈɑːɡrəfi/

Nguyên tắc 4: Các từ tận cùng bằng các đuôi – ic, – ish, – ical, – sion, – tion, – ance, – ence, – idle, – ious, – iar, – ience, – id, – eous, – ian, – ity thì thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay trước nó:

eg: economic, selfish, economical, vision, action, appliance, generous, capacity,…

Nguyên tắc 5: Các từ có hậu tố: – ee, – eer, – ese, – ique, – esque , – ain thì trọng âm rơi vào chính âm tiết đó

eg: mentee, engineer, Vietnamese, unique,…

Nguyên tắc 6:  Các từ có hậu tố: – ment, – ship, – ness, – er/ or, – hood, – ing, – en, – ful, – able, – ous, – less thì trọng âm chính của từ không thay đổi

eg: environment, relationship, kindness, neighbor, neighborhood, countless, jealous,…

Nguyên tắc 7: Các từ tận cùng – graphy, – ate, – gy, – cy, – ity, – phy, – al thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3 từ dưới lên

eg: geography, communicate, technology, democracy, ability, economical,…

Nguyên tắc 8: Danh từ ghép: Trọng âm thường rơi vào âm tiết thứ 1

eg: greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/

Nguyên tắc 9: Tính từ ghép (thường có dấu gạch ngang ở giữa): Trọng âm rơi vào từ thứ hai

eg: bad-TEMpered, well-DONE

Ngoài ra các bạn nên tham khảo những cách đọc các cặp âm dễ nhầm lẫn trong tiếng Anh:

 • Cặp âm /s/ và /ʃ/: TẠI ĐÂY

 • Cặp âm /uː/ và /ʊ/: TẠI ĐÂY

 • Cặp âm /p/ và /b/: TẠI ĐÂY

 • Cặp âm /iː/ và /ɪ/ : TẠI ĐÂY

 • Cặp âm /æ/ và /e/ : TẠI ĐÂY

 • Cặp âm /ʃ/ & /ʒ/ : TẠI ĐÂY

 • Cặp âm /θ/ và /ð/ : TẠI ĐÂY

 • Cặp âm /tʃ/ VÀ /dʒ/ : TẠI ĐÂY

 • Cách phát âm đuôi -ed : TẠI ĐÂY

 • Cách phát âm đuôi -s : TẠI ĐÂY

 • Cách phát âm silent letter : TẠI ĐÂY

MỘT SỐ WEBSITE GIÚP HỌC PHÁT ÂM TỐT HƠN: 

1www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/

2. www.beedictionary.com

3. http://englishdaily626.com/

4. www.dictionary.cambridge.org

5. http://www.elearnenglishlanguage.com/esl/grammar/simplepast-pronunciation.html

6. www.englishclub.com

7. www.english-at-home.com

8. http://www.englishpronunciationpod.com/index.html

9. http://www.eslflow.com/pronunciationlessonplans.html

10. http://www.esltower.com/pronunciation.html

Hi vọng, tất cả chia sẻ trên đây của cô về cách phát âm nguyên âm và phụ âm trong tiếng Anh sẽ giúp các bạn có thể tự tin học phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ nhé!

Chúc các bạn học thật tốt nha, có bất cứ thắc mắc gì cần tư vấn thì hãy comment ở bên dưới cho cô nha, hoặc đăng kí nhận tư vấn miễn phí tại nút bên dưới nhé ^^

Từ có 5 chữ cái với h a l ở giữa năm 2022

Từ có 5 chữ cái với h a l ở giữa năm 2022
Một danh sách các từ có chứa HAL và các từ có HAL trong đó.Trang này tìm thấy bất kỳ từ nào chứa từ hoặc chữ cái bạn nhập từ một từ điển Scrabble lớn.Chúng tôi cũng có danh sách các từ kết thúc bằng Hal và các từ bắt đầu bằng Hal.words that contain HAl, and words with HAl in them. This page finds any words that contain the word or letter you enter from a large scrabble dictionary. We also have lists of Words that end with HAl, and words that start with HAl.

Hal không phải là một từ Scrabble.

Nội dung

 • Những từ ghi điểm cao nhất với Hal
 • 11 chữ cái với Hal
 • 10 chữ cái với Hal
 • Từ 9 chữ cái với Hal
 • 8 chữ cái với Hal
 • 7 chữ cái với Hal
 • Từ 6 chữ cái với Hal
 • 5 chữ cái với Hal
 • 4 chữ cái với Hal
 • Câu hỏi thường gặp về các từ với Hal

Những từ ghi điểm cao nhất với Hal

Bạn muốn đi thẳng vào những từ sẽ giúp bạn có được số điểm tốt nhất?Dưới đây là tất cả các từ ghi điểm cao nhất với HAL, không bao gồm tiền thưởng 50 điểm nếu họ sử dụng bảy chữ cái.

Những từ hàng đầu với HALĐiểm ScrabbleTừ với điểm bạn bè
Chalutz21 23
BECHALK18 20
Nymphal17 19
Khalifa17 17
phấn17 18
Chalaza21 22
Khalifs17 17
Phalanx19 21
thở ra18 18
Nửa chừng19 18

565 từ Scrabble có chứa Hal

11 từ chữ với HAL

 • anencephaly21
 • antiwhaling18
 • asphaltites16
 • autocephaly21
 • azimuthally28
 • bequeathals25
 • catarrhally19
 • cephalexins25
 • cephalopods21
 • cephalothin21
 • chalcedonic21
 • chalcocites20
 • chalkboards23
 • challengers17
 • challenging18
 • chalybeates21
 • diencephala19
 • enkephalins20
 • epithalamia18
 • epithalamic20
 • exhalations21
 • halfhearted21
 • halfpennies19
 • hallelujahs24
 • hallmarking21
 • hallucinate16
 • halocarbons18
 • halogenated16
 • halogenates15
 • halomorphic23
 • haloperidol17
 • halterbreak20
 • halterbroke20
 • homothallic21
 • hypothalami24
 • inhalations14
 • ithyphallic24
 • lethalities14
 • marshalcies18
 • marshalling17
 • marshalship21
 • matriarchal18
 • naphthalene19
 • nonchalance18
 • ophthalmias21
 • patriarchal18
 • phalanstery19
 • phallically21
 • phallicisms20
 • procephalic22
 • prothalamia18
 • prothallium18
 • rechallenge17
 • semilethals16
 • shallowness17
 • sphalerites16
 • stenohaline14
 • stringhalts15
 • sublethally19
 • thalassemia16
 • thalassemic18
 • thalidomide18
 • thallophyte22
 • therewithal20
 • unhallowing18
 • wherewithal23

10 chữ cái với HAL

 • acephalous17
 • achalasias15
 • apocryphal22
 • asphalting16
 • asphaltite15
 • asphaltums17
 • bechalking22
 • bequeathal24
 • betrothals15
 • cephalexin24
 • cephalopod20
 • chalazions24
 • chalcedony21
 • chalcocite19
 • chalcogens18
 • chalkboard22
 • challenged17
 • challenger16
 • challenges16
 • chalumeaus17
 • chalybeate20
 • encephalon17
 • enkephalin19
 • enthalpies15
 • euryhaline16
 • exhalation20
 • guildhalls15
 • halachists18
 • halakhists20
 • halenesses13
 • halfnesses16
 • halftracks22
 • hallelujah23
 • hallmarked20
 • halobionts15
 • halocarbon17
 • haloclines15
 • halogenate14
 • halogenous14
 • halogetons14
 • halophiles18
 • halophilic20
 • halophytes21
 • halophytic23
 • halothanes16
 • hierarchal18
 • inhalation13
 • inhalators13
 • keelhaling18
 • khalifates20
 • marshaling16
 • marshalled16
 • melphalans17
 • nonchalant15
 • nymphalids21
 • ophthalmia20
 • ophthalmic22
 • phalangeal16
 • phalangers16
 • phalaropes17
 • phallicism19
 • phthalates18
 • phthaleins18
 • prothallia15
 • prothallus15
 • ringhalses14
 • semilethal15
 • seneschals15
 • shallowest16
 • shallowing17
 • sphalerite15
 • stringhalt14
 • trehaloses13
 • unhallowed17
 • whalebacks24
 • whaleboats18
 • whalebones18

9 chữ cái với HAL

 • acephalic18
 • achalasia14
 • alecithal14
 • asphalted15
 • asphaltic16
 • asphaltum16
 • azimuthal23
 • bechalked21
 • betrothal14
 • bismuthal16
 • cachalots16
 • catarrhal14
 • catchalls16
 • cephalins16
 • cephalous16
 • chalazion23
 • chalcogen17
 • chaldrons15
 • chalkiest18
 • challenge15
 • challises14
 • chalumeau16
 • chalutzim25
 • distichal15
 • encephala16
 • enhaloing13
 • epochally19
 • eschalots14
 • exhalants19
 • exhalents19
 • firehalls15
 • gildhalls14
 • guildhall14
 • halachist17
 • halachoth20
 • halakhahs22
 • halakhist19
 • halakhoth22
 • halakists16
 • halations12
 • halazones21
 • halfbacks23
 • halfbeaks21
 • halflives18
 • halfpence19
 • halfpenny20
 • halfpipes19
 • halftimes17
 • halftones15
 • halftrack21
 • halidomes15
 • halitoses12
 • halitosis12
 • halituses12
 • halliards13
 • hallmarks18
 • halloaing13
 • hallooing13
 • hallowers15
 • hallowing16
 • halobiont14
 • halocline14
 • halogeton13
 • halophile17
 • halophyte20
 • halothane15
 • haltering13
 • haltingly16
 • inhalants12
 • inhalator12
 • keelhaled17
 • keelhales16
 • kephalins18
 • khalifate19
 • lethality15
 • marshalcy19
 • marshaled15
 • marshalls14
 • melphalan16
 • monarchal16
 • narwhales15
 • nonlethal12
 • nymphalid20
 • pachalics18
 • pashalics16
 • pashaliks18
 • phalangal15
 • phalanger15
 • phalanges15
 • phalanxes21
 • phalarope16
 • phallisms16
 • phallists14
 • phalluses14
 • phthalate17
 • phthalein17
 • phthalins17
 • poolhalls14
 • prothalli14
 • seneschal14
 • shalelike16
 • shalloons12
 • shallowed16
 • shallower15
 • shallowly18
 • sublethal14
 • thalassic14
 • thallious12
 • thalliums14
 • thalluses12
 • trehalose12
 • triumphal16
 • turnhalls12
 • unhallows15
 • whaleback23
 • whaleboat17
 • whalebone17
 • whalelike19

8 chữ cái với HAL

 • asphalts13
 • bechalks19
 • behalves16
 • cachalot15
 • caliphal15
 • catchall15
 • cephalad16
 • cephalic17
 • cephalin15
 • chalazae22
 • chalazal22
 • chalazas22
 • chalazia22
 • chalcids16
 • chaldron14
 • chaliced16
 • chalices15
 • chalkier17
 • chalking18
 • challahs16
 • challies13
 • challoth16
 • chalones13
 • chalupas15
 • enhaloed12
 • enhaloes11
 • enthalpy16
 • eschalot13
 • exarchal20
 • exhalant18
 • exhalent18
 • exhaling19
 • firehall14
 • gildhall13
 • halachas16
 • halachic18
 • halachot16
 • halakahs18
 • halakhah21
 • halakhas18
 • halakhic20
 • halakhot18
 • halakist15
 • halakoth18
 • halalahs14
 • halation11
 • halavahs17
 • halazone20
 • halberds14
 • halberts13
 • halcyons16
 • haleness11
 • halfback22
 • halfbeak20
 • halflife17
 • halfness14
 • halfpipe18
 • halftime16
 • halftone14
 • halibuts13
 • halidome14
 • halidoms14
 • halliard12
 • hallmark17
 • halloaed12
 • halloing12
 • hallooed12
 • hallowed15
 • hallower14
 • hallucal13
 • halluces13
 • hallways17
 • halogens12
 • halolike15
 • haltered12
 • halteres11
 • haltless11
 • halutzim22
 • halyards15
 • inhalant11
 • inhalers11
 • inhaling12
 • keelhale15
 • kephalin17
 • khalifas18
 • lethally14
 • marshall13
 • marshals13
 • monachal15
 • narwhale14
 • narwhals14
 • omphalos15
 • pachalic17
 • paschals15
 • pashalic15
 • pashalik17
 • phalange14
 • phallism15
 • phallist13
 • phthalic18
 • phthalin16
 • poolhall13
 • rhonchal16
 • ringhals12
 • shaliest11
 • shalloon11
 • shallops13
 • shallots11
 • shallows14
 • thalamic15
 • thalamus13
 • thallium13
 • thalloid12
 • thallous11
 • thalwegs15
 • trehalas11
 • turnhall11
 • unhallow14
 • unhalved15
 • unlethal11
 • whaleman16
 • whalemen16
 • whalings15
 • zenithal20

7 chữ cái với HAL

 • asphalt12
 • bechalk18
 • benthal12
 • burghal13
 • canthal12
 • chalahs15
 • chalaza21
 • chalcid15
 • chalehs15
 • chalets12
 • chalice14
 • chalked17
 • challah15
 • challas12
 • challie12
 • challis12
 • challot12
 • chalone12
 • chaloth15
 • chalupa14
 • chalutz21
 • conchal14
 • enhalos10
 • epochal14
 • exhaled18
 • exhales17
 • gnathal11
 • halacha15
 • halakah17
 • halakha17
 • halakic16
 • halalah13
 • halalas10
 • halavah16
 • halberd13
 • halbert12
 • halcyon15
 • halfway19
 • halibut12
 • halides11
 • halidom13
 • halites10
 • halitus10
 • hallahs13
 • hallels10
 • halloas10
 • halloed11
 • halloes10
 • halloos10
 • halloth13
 • hallows13
 • hallway16
 • halogen11
 • haloids11
 • haloing11
 • haltere10
 • halters10
 • halting11
 • halvahs16
 • halvers13
 • halving14
 • halyard14
 • inhaled11
 • inhaler10
 • inhales10
 • khalifa17
 • khalifs17
 • lethals10
 • marshal12
 • mohalim14
 • mughals13
 • narwhal13
 • nuchals12
 • nymphal17
 • omphali14
 • paschal14
 • phalanx19
 • phallic14
 • phallus12
 • shalier10
 • shallop12
 • shallot10
 • shallow13
 • shaloms12
 • spathal12
 • thalami12
 • thalers10
 • thallic12
 • thallus10
 • thalweg14
 • trehala10
 • trochal12
 • whalers13
 • whaling14

6 chữ cái với HAL

 • behalf14
 • chalah14
 • chaleh14
 • chalet11
 • chalks15
 • chalky18
 • challa11
 • chally14
 • chalot11
 • enhalo9
 • exhale16
 • halala9
 • halals9
 • halers9
 • haleru9
 • halest9
 • halide10
 • halids10
 • haling10
 • halite9
 • hallah12
 • hallal9
 • hallel9
 • halloa9
 • halloo9
 • hallos9
 • hallot9
 • hallow12
 • hallux16
 • halmas11
 • haloed10
 • haloes9
 • haloid10
 • halons9
 • halted10
 • halter9
 • halutz18
 • halvah15
 • halvas12
 • halved13
 • halves12
 • hyphal17
 • inhale9
 • khalif16
 • lethal9
 • mughal12
 • nuchal11
 • phalli11
 • shaled10
 • shales9
 • shaley12
 • shalom11
 • thaler9
 • thalli9
 • whaled13
 • whaler12
 • whales12
 • withal12

Câu hỏi thường gặp về các từ có chứa HAL

Những từ Scrabble tốt nhất với Hal là gì?

Từ Scrabble ghi điểm cao nhất có chứa Hal là phương vị, trị giá ít nhất 28 điểm mà không có bất kỳ phần thưởng nào.Từ tốt nhất tiếp theo với Hal là Bechalk, có giá trị 18 điểm.Các từ điểm cao khác với HAL là Nymphal (17), Khalifa (17), Phấn (17), Chalaza (21), Khalifs (17), Phalanx (19), thở ra (18) và nửa chừng (19).

Có bao nhiêu từ chứa HAL?

Có 565 từ mà Contaih Hal trong từ điển Scrabble.Trong số 66 từ đó là 11 từ, 77 từ 10 chữ cái, 118 là 9 từ chữ, 124 là 8 chữ cái, 94 là 7 chữ.

5 chữ cái nào có HAL trong đó?

5 chữ cái với Hal..
jhala..
chalk..
kahal..
halfa..
halfs..
halva..
halve..
halwa..

Những từ nào có HAL ở giữa?

meningoencephalitis..
meningoencephalitis..
leukoencephalopathy..
pachycephalosaurian..
pneumoencephalogram..
resorcinolphthalein..
pseudohallucination..
encephalomeningitis..
echoencephalography..

5 chữ cái có gì ở giữa?

Tất cả 5 từ khác có ở giữa ở giữa..
Tatou..
Tatts..
Tatty..
Tatus..
Tates..
Taths..
Tatie..
Patsy..

Có từ 5 chữ cái nào không?

Có bao nhiêu từ năm chữ cái?Có 8.996 từ năm chữ cái trong Từ điển của người chơi văn phòng, Tập 6.8,996 five-letter words in the Office Scrabble Player's Dictionary, Volume 6.